اقتصاد | 2018-07-18

ایران با نقض قرارداد انتقال برق به شهرک صنعتی هرات را متوقف کرده است

مسؤولین محلی و صاحبان فابریکه ها می گویند قطعی برق خسارات مالی بسیار کلان را موجب شده است و سبب شده تا مواد خام خراب شوند و صدها افغان بیکار شوند.

نظرسنجی

بعد از این که آتش‌بس اخیر اختلافات در گروه طالبان را افشا کرد، چه قدر متحمل است که طالبان درهم بشکند؟

مشاهدۀ نتایج