http://afghanistan.asia-news.com/
| دیپلماسی

با رو آوردن طالبان تضعیف شده به روسیه بعد از کمرنگ شدن گفتگوها، سوالاتی برآنگیختند

با رو آوردن طالبان تضعیف شده به روسیه بعد از کمرنگ شدن گفتگوها، سوالاتی برآنگیختند

پس از آنكه این گروه با اقدامات خودشان روند صلح را بی ثبات ساختند، افغانها تعجب می كنند كه این گروه جنگجویان تضعیف شده و پشتیبان نظامی آنها، در مورد چه صحبت می كنند.

خلاصۀ خبر

بمب های کنار جاده طالبان ۶ فرد ملکی را در فراه و غزنی کشتند نیروهای افغان یک مخفیگاه داعش را در کابل مورد حمله قرارداده، دو جنگجوی این گروه را کشتند موتربمب طالبان ۴ تن را در کابل در حالی کشت که نیروهای ایالات متحده حملات را بر این گروه شدت بخشیده اند نیروهای افغان ولسوالی کران و منجان را دوباره تصرف نموده، دهها تن از اعضای گروه طالبان را کشتند ناتوگفت، ماموریت در افغانستان تغییر نمی کند نیروهای افغان ۲ ولسوالی را در بدخشان از طالبان دوباره تصرف کردند نیروهای افغان ۳۶ جنگجوی طالب را در بلخ از پا درآوردند نیروهای افغان حمله به فراه را دفع کردند و ۸۵ عضو گروه طالبان را کشتند خلیلزاد بمنظور گفتگو های بیشتر به دوحه برگشت نیروهای افغان والی نام نهاد طالبان برای بدخشان را کشتند در عملیات های نیروهای افغان در غزنی، ۳۳ جنگجویان طالب کشته شدند یک حمله نیروهای هوایی افغان افغان ۷ جنگجوی طالب را در بدخشان از پا درآورد

مرکز توجه

نگرانی ها در مورد استخدام جنگجویان ناراضی طالب توسط داعش افزایش یافته است

نگرانی ها در مورد استخدام جنگجویان ناراضی طالب توسط داعش افزایش یافته است

نظرسنجی

آیا فکر می کنید که تلاش های مذاکره در حال انجام، صلح پایدار را برای افغانستان به همراه خواهد داشت؟