ده عضو طالبان و پنج عضو داعش بتاریخ ۲۱ حمل در جلال آباد خودشان را در مقر ریاست امنیت ملی در ولایت ننگرهار تسلیم مقامات امنیتی کردند و با پروسه صلح یکجا شدند. [خالد زیری]

امنیت | 2018-04-20

جنگجویان داعش و طالبان در ننگرهار به پروسه صلح یکجا می شوند

پانزده جنگجو اسلحه شان را بر زمین گذاشتند و گفتند بزودی دیگران نیز همین کار را خواهند کرد.

نظرسنجی

آیا شما فکر می کنید پلان صلح رئیس جمهور اشرف غنی که اخیراً اعلام شده می تواند طالبان را پای میز مذاکره بیاورد؟

مشاهدۀ نتایج