انتخابات | 2018-10-15

برخلاف ادعای دروغین طالبان دموکراسی با اسلام در تضاد نمی باشد

بسیاری از ناظران نتیجه گرفته اند که طالبان به خاطر تضاد ادعایی دموکراسی با اسلام نه، ‌بلکه به خاطر ترس شان از نتایج انتخابات با دموکراسی مخالف استند.

نظرسنجی

آیا کوشش های روسیه می تواند به طالبان و حکومت افغانستان در حصول یک توافق صلح دوام دار کمک کند؟

مشاهدۀ نتایج