دیپلماسی | 2018-07-20

تقویت مشارکت ازبکستان و افغانستان با کنسولگری که قرار است در ترمز افتتاح شود

مسؤولین و رهبران تجاری می گویند که این کنسولگری موجب ایجاد مشارکت، انکشاف پروژه های مشترک، و جذب سرمایه گذاری خواهد شد.

نظرسنجی

بعد از این که آتش‌بس اخیر اختلافات در گروه طالبان را افشا کرد، چه قدر متحمل است که طالبان درهم بشکند؟

مشاهدۀ نتایج