دیپلماسی | 2019-01-21

افغانستان در مرکز سیاست خارجی ازبیکستان در سال میلادی ۲۰۱۹ باقی می ماند

رئیس جمهور گفت که حل اختلافات و انکشاف اقتصادی در افغانستان از اولویت های اصلی سیاست خارجی ازبیکستان در سال ۲۰۱۹ میلادی است.

نظرسنجی

نظر شما در مورد توانایی فزاینده عملیات شبانه نیروی هوایی افغانستان چیست؟

مشاهدۀ نتایج