امنیت | 2018-12-13

باشنده های جوزجان ۳ سال جنایات داعش را بازگو می کنند

باشنده های ولسوالی درزاب و قوش تپه بعد از آن که نیروهای امنیتی افغانستان بار دیگر کنترول این ساحات را به دست گرفته اند، به خانه باز می گردند.

نظرسنجی

آیا حصول به یک توافق صلح بین حکومت افغانستان و طالبان قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ماه حمل ممکن است؟

مشاهدۀ نتایج