امنیت | 2019-01-22

عالمان دینی و فعالان مدنی ننگرهار از طالبان می خواهند تا صلح کنند

فعالان با ابراز نگرانی نسبت به مداخله های فزاینده منطقوی می گویند که برخی آژانس های استخباراتی نمی خواهند طالبان با حکومت افغانستان صلح کند.

نظرسنجی

نظر شما در مورد توانایی فزاینده عملیات شبانه نیروی هوایی افغانستان چیست؟

مشاهدۀ نتایج