وحید الله کلیم زی، والی کنر (چپ) بتاریخ ۱ حوت در یک نمایشگاه محصولات زراعی و صنعتی این ولایت حضور یافته است. [خالد زیری]

محیط زیست | 2018-03-20

توجه مقامات کنر به گیاهان دارویی محلی منحیث راهی برای بهبود اقتصاد و صحت

مسؤولین کنر در تلاش برای انکشاف اقتصاد این ولایت مصروف بررسی راه های برای استفاده از گیاهان دارویی که در جنگل های این ولایت می رویند، می باشد.

نظرسنجی

به نظر شما آیا ستراتیژی جدید و حملات هوایی ایالات متحده علیه طالبان موثر است؟

مشاهدۀ نتایج