یک پسر نوجوان در مركز بازپروری بنام حوری برای کودکان جنگجوی سابق «دولت اسلامی» (داعش) بر روی یک تخته سفید چیز می نویسد. [دلیل سلیمان/ خبرگزاری فرانسه]

تروریسم | 2018-05-25

تلاش یک مركز بازپروری در سوریه برای اصلاح جنگجویان جوان داعش

جوانان و نوجوانان که داوطلبانه یا به اجبار به استخدام داعش درآمده بودند، حالا در این مرکز فُرصت تازه ای پیدا کرده اند و ورزش کرده و تاریخ، جغرافیا و «اخلاقیات» یاد می گیرند.

نظرسنجی

به نظر شما ثبت نام افغان ها و رای دادن آنها در انتخابات آینده مجلس تا چه اندازه مهم است؟

مشاهدۀ نتایج