امنیت | 2018-10-18

پس از حمله مرگبار طالبان غنی به مردم قندهار اطمینان خاطر داد

بلافاصله قتل از قنل جنرال عبدالرزاق، قومندان امنیه قدرتمند ولایت قندهار، رئیس جمهور افغانستان به مقامات ارشد امنیتی و قوای کماندو هدایت داده است تا به قندهار اعزام شوند.

نظرسنجی

آیا کوشش های روسیه می تواند به طالبان و حکومت افغانستان در حصول یک توافق صلح دوام دار کمک کند؟

مشاهدۀ نتایج