در این تصویر که بتاریخ ۲۳ حوت گرفته شده جنگجویان سابق داعشی و طالب در حال تحویل اسلحه شان به مقامات جوزجان دیده می شوند. [دفتر مطبوعاتی والی ولایت جوزجان]
2018-02-23 امنیت

بهبود وضعیت امنیتی جوزجان با یکجا شدن جنگجویان بیشتر طالبان و داعش با پروسهء صلح

سیزده جنگجوی سابق به تازگی از میدان های جنگ را ترک کرده و با پروسه صلح یکجا شدند و از دیگران نیز خواستند همین کار را انجام دهند.

2018-02-23 انرژی

مقامات کشور های منطقه کار احداث بخش افغانستان خط لولهء تاپی را افتتاح کردند

مقامات کشورهای شرکت کننده -- ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، و هند -- این پیشرفت را به حیث یک گام تازه در امر مشارکت برشمردند.

2018-02-23 انرژی

مقامات کشور های منطقه کار احداث بخش افغانستان خط لولهء تاپی را افتتاح کردند

مقامات کشورهای شرکت کننده -- ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، و هند -- این پیشرفت را به حیث یک گام تازه در امر مشارکت برشمردند.

2018-02-22 امنیت

ایران از جنگجویان لشکر فاطمیون بحیث سربازان خود در بازی منطقوی کار می ‌گیرد

با کاهش درگیری ها در سوریه نگرانی های در مورد احتمال استفاده ایران از لشکر فاطمیون برای دستیابی به اهداف سیاسی خود در افغانستان و فراتر از آن به وجود آمده است.

2018-02-22 امنیت

ایران از جنگجویان لشکر فاطمیون بحیث سربازان خود در بازی منطقوی کار می ‌گیرد

با کاهش درگیری ها در سوریه نگرانی های در مورد احتمال استفاده ایران از لشکر فاطمیون برای دستیابی به اهداف سیاسی خود در افغانستان و فراتر از آن به وجود آمده است.

2018-02-21 رسانه

مسئولین افغان: اسپوتنیک یک رسانه شایعه پراکن مبتنی بر دروغ است

به گفته ناظران، ویبسایت های خبری مانند رسانه روسی اسپوتنیک فاقد صداقت رسانه ای استند و مرتبا اخبار غیرحقیقی و اغراق آمیز نشر می دهند.

2018-02-21 رسانه

مسئولین افغان: اسپوتنیک یک رسانه شایعه پراکن مبتنی بر دروغ است

به گفته ناظران، ویبسایت های خبری مانند رسانه روسی اسپوتنیک فاقد صداقت رسانه ای استند و مرتبا اخبار غیرحقیقی و اغراق آمیز نشر می دهند.

2018-02-20 امنیت

مبارزه علیه لابراتوار های تولید مواد مخدر در افغانستان، طالبان را فلج کرده است

به گفتهء مقامات محلی نیروهای امنیتی و ائتلاف بین المللی با از بین بردن بیش از ۳۹ لابراتوار طالبان این گروه را از نظر مالی فلج کرده اند.

2018-02-20 امنیت

مبارزه علیه لابراتوار های تولید مواد مخدر در افغانستان، طالبان را فلج کرده است

به گفتهء مقامات محلی نیروهای امنیتی و ائتلاف بین المللی با از بین بردن بیش از ۳۹ لابراتوار طالبان این گروه را از نظر مالی فلج کرده اند.

2018-02-19 امنیت

مقامات سال ۲۰۱۸ را 'نقطهء عطف' در جنگ افغانستان می دانند

حملات هوایی نیروهای ائتلاف و افغان در افغانستان شدت یافته است و گروه های جنگجو «آن را احساس می کنند.»

2018-02-19 امنیت

مقامات سال ۲۰۱۸ را 'نقطهء عطف' در جنگ افغانستان می دانند

حملات هوایی نیروهای ائتلاف و افغان در افغانستان شدت یافته است و گروه های جنگجو «آن را احساس می کنند.»

2018-02-16 دیپلماسی

ازبکستان حمایت خود از صلح و انکشاف در افغانستان را افزایش می دهد

به گفته مقامات و کارشناسان، ازبکستان آمادگی خود را برای حمایت از کوشش های حکومت افغانستان برای ساخت یک آینده صلح آمیز به نمایش گذاشته است.

2018-02-16 دیپلماسی

ازبکستان حمایت خود از صلح و انکشاف در افغانستان را افزایش می دهد

به گفته مقامات و کارشناسان، ازبکستان آمادگی خود را برای حمایت از کوشش های حکومت افغانستان برای ساخت یک آینده صلح آمیز به نمایش گذاشته است.

2018-02-15 امنیت

دست روسیه و ایران در افزایش نا امنی های ولایت فراه

مقامات محلی می گویند که این دو کشور می خواهند با ایجاد نا امنی یک دهلیز ستراتیژیک ترانزیتی را برای طالبان از طریق فراه به ولایت های دیگر افغانستان بسازند.

2018-02-15 امنیت

دست روسیه و ایران در افزایش نا امنی های ولایت فراه

مقامات محلی می گویند که این دو کشور می خواهند با ایجاد نا امنی یک دهلیز ستراتیژیک ترانزیتی را برای طالبان از طریق فراه به ولایت های دیگر افغانستان بسازند.

2018-02-15 تروریسم

رقم بی سابقه مرگ مردم ملکی در افغانستان در سال ۲۰۱۷ در اثر حملات تروریستی

به گفتهء یوناما، سال قبل تلفات مردم ملکی در نتیجه حملات و انفجارهای انتحاری در اثر هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی توسط طالبان و داعش افزایش یافت.

2018-02-15 تروریسم

رقم بی سابقه مرگ مردم ملکی در افغانستان در سال ۲۰۱۷ در اثر حملات تروریستی

به گفتهء یوناما، سال قبل تلفات مردم ملکی در نتیجه حملات و انفجارهای انتحاری در اثر هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی توسط طالبان و داعش افزایش یافت.

2018-02-14 جنایت و عدالت

یک گروهء حامی رسانه ها در افغانستان از جنایات تروریستان به دیوان جزایی بین‌المللی شکایت کرد

بر اساس معلومات حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی، حملات تروریستی علیه خبرنگاران جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می شوند که در حوزهء فعالیت دیوان جزایی بین‌المللی قرار می گیرند.

2018-02-14 جنایت و عدالت

یک گروهء حامی رسانه ها در افغانستان از جنایات تروریستان به دیوان جزایی بین‌المللی شکایت کرد

بر اساس معلومات حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی، حملات تروریستی علیه خبرنگاران جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می شوند که در حوزهء فعالیت دیوان جزایی بین‌المللی قرار می گیرند.

2018-02-14 امنیت

تعهد ائتلاف نظامی و پاکستان برای مبارزه در یک جبهه در افغانستان

این نشست دو روزه مقامات نظامی ۱۲ کشور -- به شمول افغانستان، پاکستان و امریکا -- در کابل با تعهد آنها برای مبارزه مشترک با تروریزم و مواد مخدر خاتمه یافت.

2018-02-14 امنیت

تعهد ائتلاف نظامی و پاکستان برای مبارزه در یک جبهه در افغانستان

این نشست دو روزه مقامات نظامی ۱۲ کشور -- به شمول افغانستان، پاکستان و امریکا -- در کابل با تعهد آنها برای مبارزه مشترک با تروریزم و مواد مخدر خاتمه یافت.