امنیت | 2018-11-21

طالبان برای تضعیف عملیات مبارزه با مواد مخدر در بغلان به تاکتیک های انحرافی روی می آورد

طالبان در تلاش استند تا نیروهای امنیتی را از مزارع مهم کوکنار در ولایت بغلان دور نگاه دارند تا به این ترتیب عایدی غیرقانونی خود را از دست ندهند. حکومت نیز در پاسخ به آنها، تلاش های خود را گسترش می دهد.

نظرسنجی

شما انتخابات پارلمانی اخیر افغانستان را چطور توصیف می کنید؟

مشاهدۀ نتایج