یک عزادار (وسط) در تاریخ 2 اسد در سوگ کشته شدگان یک بمب گذاری انتحاری در کابل اشک می ریزد. «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) مسئولیت دو انفجار که یک تجمع شیعیان را هدف قرار داد، بر عهده گرفت. کم از کم 80 افغان کشته شدند. [شاه مراعی/ خبرگزاری فرانسه]
2017-03-28 تروریسم

شکست داعش در تفرقه افکنی در افغانستان

مسئولین و تحلیلگران می گویند افغان ها از پلان های تروریست ها مطلع می باشند و به آنها اجازه نخواهند داد میان مردم تفرقه بیافکنند.

2017-03-27 تروریسم

ماهان ایر: یک ایرلاین که درگیری های مورد حمایه ایران در خاورمیانه را پشتیبانی می کند

متخصصین می گویند که این ایرلاین با مالکیت خصوصی به حمل و نقل اسلحه و جنگجو به ساحات درگیری در سرتاسر منطقه متهم شده است.

2017-03-27 تروریسم

ماهان ایر: یک ایرلاین که درگیری های مورد حمایه ایران در خاورمیانه را پشتیبانی می کند

متخصصین می گویند که این ایرلاین با مالکیت خصوصی به حمل و نقل اسلحه و جنگجو به ساحات درگیری در سرتاسر منطقه متهم شده است.

2017-03-24 دیپلماسی

استقبال مسئولین و مردم از بازگشایی مرز افغانستان و پاکستان

ناظرین امیدوارند که این بازگشایی موجب روابط بهتر بین همسایه ها شود.

2017-03-24 دیپلماسی

استقبال مسئولین و مردم از بازگشایی مرز افغانستان و پاکستان

ناظرین امیدوارند که این بازگشایی موجب روابط بهتر بین همسایه ها شود.

2017-03-23 جامعه

مقام اول رقابت «ستاره افغان» طرفداران موسیقی را تحت تأثیر قرار می دهد

یک مرد هزاره به حیث اولین آوازخوان رپ برنده این مسابقه شد، اما در میان غریو شوق تماشاچیان جایزه اش را به رقیبش که یک خانم بود، پیشکش کرد.

2017-03-23 جامعه

مقام اول رقابت «ستاره افغان» طرفداران موسیقی را تحت تأثیر قرار می دهد

یک مرد هزاره به حیث اولین آوازخوان رپ برنده این مسابقه شد، اما در میان غریو شوق تماشاچیان جایزه اش را به رقیبش که یک خانم بود، پیشکش کرد.

2017-03-22 حقوق زنان

فعالین زن عراق کشورشان را بازسازی می کنند

شبکه زنان عراقی که برای کمک به جوامع لطمه دیده از خشونت «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) مصروف کوشش بوده است.

2017-03-22 حقوق زنان

فعالین زن عراق کشورشان را بازسازی می کنند

شبکه زنان عراقی که برای کمک به جوامع لطمه دیده از خشونت «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) مصروف کوشش بوده است.

2017-03-22 حقوق زنان

مادران سوری از استقامت خود در جنگ سخن می گویند

در شام روز مادر، المشارق با سه خانم که با وجود رنج و مشقت به طرق بسیار متفاوتی استقامتشان را نشان می دهند، گفتگو کرد.

2017-03-22 حقوق زنان

مادران سوری از استقامت خود در جنگ سخن می گویند

در شام روز مادر، المشارق با سه خانم که با وجود رنج و مشقت به طرق بسیار متفاوتی استقامتشان را نشان می دهند، گفتگو کرد.

2017-03-21 تروریسم

مسئولین می گویند: شبه نظامیان با حمله به موسسات خیریه می خواهند چهرۀ افغانستان را مخدوش کنند

مسئولین می گویند که قتل عام 20 دلو کارکنان صلیب سرخ قسمتی از یک کمپاین برای بدنام کردن افغانستان بود.

2017-03-21 تروریسم

مسئولین می گویند: شبه نظامیان با حمله به موسسات خیریه می خواهند چهرۀ افغانستان را مخدوش کنند

مسئولین می گویند که قتل عام 20 دلو کارکنان صلیب سرخ قسمتی از یک کمپاین برای بدنام کردن افغانستان بود.

2017-03-20

مسئولین می گویند که فارغین جدید اردوی افغانستان آماده نبرد با تروریسم استند

مسئولین و ناظران از بالغ بر 400 افسر که از پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم فارغ شدند تقدیر کردند.

2017-03-20

مسئولین می گویند که فارغین جدید اردوی افغانستان آماده نبرد با تروریسم استند

مسئولین و ناظران از بالغ بر 400 افسر که از پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم فارغ شدند تقدیر کردند.

2017-03-17 تروریسم

همزمان با تحقیق مسئولین در رابطه با حمله بر شفاخانه مردم افغانستان جواب های اندکی را دریافت کرده اند

یک کمیسیون دولتی جهت تحقیق در رابطه با حقایق مورد اختلاف و چگونگی قادر شدن شبه نظامیان جهت اجرای حمله تشکیل شده است.

2017-03-17 تروریسم

همزمان با تحقیق مسئولین در رابطه با حمله بر شفاخانه مردم افغانستان جواب های اندکی را دریافت کرده اند

یک کمیسیون دولتی جهت تحقیق در رابطه با حقایق مورد اختلاف و چگونگی قادر شدن شبه نظامیان جهت اجرای حمله تشکیل شده است.

2017-03-16 تروریسم

معضلات مالی داعش آمادگی رزمی آن را می فرساید

«دولت اسلامی عراق و شام» با تقلیل شدید عایدی مواجه می باشد که این شدیدا به روحیه جنگجویانش ضربه زده است.

2017-03-16 تروریسم

معضلات مالی داعش آمادگی رزمی آن را می فرساید

«دولت اسلامی عراق و شام» با تقلیل شدید عایدی مواجه می باشد که این شدیدا به روحیه جنگجویانش ضربه زده است.

2017-03-15 تروریسم

مقابله قوای افغان با تجمع جنگجویان خارجی در شمال

شبه نظامیان در حال تجمع در شمال افغانستان معرف ملیت ها و گروپ های مختلف استند.

2017-03-15 تروریسم

مقابله قوای افغان با تجمع جنگجویان خارجی در شمال

شبه نظامیان در حال تجمع در شمال افغانستان معرف ملیت ها و گروپ های مختلف استند.