یک افسر امنیتی افغانستان (با اونیفرم) اوائل سال 2016 معلومات بایومتریکش را در کابل ثبت می کند. [عزازالله]
2017-02-24 امنیت

مسئولین می گویند سیستم بایومتریک افغانستان «کاملا ایمن» است

مسئولین ادعاهای طالبان مبنی بر این که آنها این سیستم را هک کرده اند، رد می کند.

2017-02-23 تروریسم

واکنش افغان ها به کشتارهای گسترده اجرا شده توسط گروه های افراطی

ناظران می گویند که غیرنظامیان طی جنگ ده ها ساله افغانستان بالای شبه نظامیان بدترین مصائب را متحمل شده اند.

2017-02-23 تروریسم

واکنش افغان ها به کشتارهای گسترده اجرا شده توسط گروه های افراطی

ناظران می گویند که غیرنظامیان طی جنگ ده ها ساله افغانستان بالای شبه نظامیان بدترین مصائب را متحمل شده اند.

2017-02-22 حقوق بشر

در اقدامی تاریخی افغانستان «بچه بازی» را به حیث جرم تلقی خواهد کرد

مسئولین و فعالان می گویند که عمل نهادینه بردگی جنسی پسران جوان کوشش های امنیتی را تضعیف می کند و لکه ای بر رکورد حقوق بشر کشور محسوب می شود.

2017-02-22 حقوق بشر

در اقدامی تاریخی افغانستان «بچه بازی» را به حیث جرم تلقی خواهد کرد

مسئولین و فعالان می گویند که عمل نهادینه بردگی جنسی پسران جوان کوشش های امنیتی را تضعیف می کند و لکه ای بر رکورد حقوق بشر کشور محسوب می شود.

2017-02-21 کسب و کار

متخصصین می گویند: افغانستان به شدت به کارمندان مسلکی متخصص و تعلیم دیده ضرورت دارد

مسئولین می گویند کارکنان مسلکی تعلیم دیده در اداره های دولتی نقش حیاتی را در رشد و انکشاف ایفا می کند.

2017-02-21 کسب و کار

متخصصین می گویند: افغانستان به شدت به کارمندان مسلکی متخصص و تعلیم دیده ضرورت دارد

مسئولین می گویند کارکنان مسلکی تعلیم دیده در اداره های دولتی نقش حیاتی را در رشد و انکشاف ایفا می کند.

2017-02-20 تروریسم

داعش در اخیرترین ویدئوی خود اطفال را به جلاد بدل می کند

متخصصین می گویند که یک فلم ویدئوی جدید حاوی تصاویر پسران کم سن و سال مصروف اعدام مخالفین «دولت اسلامی عراق و شام» به وضوح نشان دهنده سوءاستفاده از اطفال است.

2017-02-20 تروریسم

داعش در اخیرترین ویدئوی خود اطفال را به جلاد بدل می کند

متخصصین می گویند که یک فلم ویدئوی جدید حاوی تصاویر پسران کم سن و سال مصروف اعدام مخالفین «دولت اسلامی عراق و شام» به وضوح نشان دهنده سوءاستفاده از اطفال است.

2017-02-17 سلامتی

پاکستان افغان های مبتلا به ویروس اچ آی وی را تداوی می کند

پاکستان همچنان قصد دارد افغان ها را در رابطه با تسری و تداوی اچ آی وی تعلیم دهد تا از قبح آن بکاهد و مردم را به اجرای تست تشویق کند.

2017-02-17 سلامتی

پاکستان افغان های مبتلا به ویروس اچ آی وی را تداوی می کند

پاکستان همچنان قصد دارد افغان ها را در رابطه با تسری و تداوی اچ آی وی تعلیم دهد تا از قبح آن بکاهد و مردم را به اجرای تست تشویق کند.

2017-02-16 تروریسم

افزایش نگرانی ها از خاطر تجمع شبه نظامیان در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان

مسئولین می گویند حداقل 10,000 شبه نظامی در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان تجمع کردند.

2017-02-16 تروریسم

افزایش نگرانی ها از خاطر تجمع شبه نظامیان در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان

مسئولین می گویند حداقل 10,000 شبه نظامی در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان تجمع کردند.

2017-02-15 تروریسم

علمای دینی بدنام کردن اسلام توسط شبه نظامیان را محکوم می کنند

بیش از 11,000 فرد ملکی به شمول نزدیک 4,000 طفل توسط شبه نظامیان در سال 2016 به قتل رسیدند. علمای اسلام این اقدام آنها را قتل و نه «جهاد» می دانند.

2017-02-15 تروریسم

علمای دینی بدنام کردن اسلام توسط شبه نظامیان را محکوم می کنند

بیش از 11,000 فرد ملکی به شمول نزدیک 4,000 طفل توسط شبه نظامیان در سال 2016 به قتل رسیدند. علمای اسلام این اقدام آنها را قتل و نه «جهاد» می دانند.

2017-02-14 تروریسم

حملات طالبان تفاوت بین حرف و عمل این گروپ را برملا می کند

مسئولین می گویند که لیست طولانی جنایت های داعش بالای مردم ملکی اعتماد عمومی به قوای امنیتی را بلند برده و مشارکت آنها را تقویت کرده است.

2017-02-14 تروریسم

حملات طالبان تفاوت بین حرف و عمل این گروپ را برملا می کند

مسئولین می گویند که لیست طولانی جنایت های داعش بالای مردم ملکی اعتماد عمومی به قوای امنیتی را بلند برده و مشارکت آنها را تقویت کرده است.

2017-02-13

درگیری های داخلی، شکست در میدان جنگ، و بی کفایتی امید طالبان را کم کرده است

مسئولین می گویند که اختلافات سطوح رهبری و تلفات سنگین از مشکلات عدیده طالبان حکایت می کنند.

2017-02-13

درگیری های داخلی، شکست در میدان جنگ، و بی کفایتی امید طالبان را کم کرده است

مسئولین می گویند که اختلافات سطوح رهبری و تلفات سنگین از مشکلات عدیده طالبان حکایت می کنند.

2017-02-10 تروریسم

مقابله قوای امنیتی افغانستان با تهدید فزاینده داعش همزمان با ضعیف شدن طالبان

به گفته تحلیلگران، افغانستان بعد از آن که طالبان را در موضع تدافعی قرار داد، حال باید دروازه ها را در روی «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) ببندد.

2017-02-10 تروریسم

مقابله قوای امنیتی افغانستان با تهدید فزاینده داعش همزمان با ضعیف شدن طالبان

به گفته تحلیلگران، افغانستان بعد از آن که طالبان را در موضع تدافعی قرار داد، حال باید دروازه ها را در روی «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) ببندد.