بایگانی برای

مطالب

2017-03-28 تروریسم

شکست داعش در تفرقه افکنی در افغانستان

مسئولین و تحلیلگران می گویند افغان ها از پلان های تروریست ها مطلع می باشند و به آنها اجازه نخواهند داد میان مردم تفرقه بیافکنند.

2017-03-28 تروریسم

شکست داعش در تفرقه افکنی در افغانستان

مسئولین و تحلیلگران می گویند افغان ها از پلان های تروریست ها مطلع می باشند و به آنها اجازه نخواهند داد میان مردم تفرقه بیافکنند.

2017-03-27 تروریسم

ماهان ایر: یک ایرلاین که درگیری های مورد حمایه ایران در خاورمیانه را پشتیبانی می کند

متخصصین می گویند که این ایرلاین با مالکیت خصوصی به حمل و نقل اسلحه و جنگجو به ساحات درگیری در سرتاسر منطقه متهم شده است.

2017-03-27 تروریسم

ماهان ایر: یک ایرلاین که درگیری های مورد حمایه ایران در خاورمیانه را پشتیبانی می کند

متخصصین می گویند که این ایرلاین با مالکیت خصوصی به حمل و نقل اسلحه و جنگجو به ساحات درگیری در سرتاسر منطقه متهم شده است.

2017-03-24 دیپلماسی

استقبال مسئولین و مردم از بازگشایی مرز افغانستان و پاکستان

ناظرین امیدوارند که این بازگشایی موجب روابط بهتر بین همسایه ها شود.

2017-03-24 دیپلماسی

استقبال مسئولین و مردم از بازگشایی مرز افغانستان و پاکستان

ناظرین امیدوارند که این بازگشایی موجب روابط بهتر بین همسایه ها شود.

2017-03-23 جامعه

مقام اول رقابت «ستاره افغان» طرفداران موسیقی را تحت تأثیر قرار می دهد

یک مرد هزاره به حیث اولین آوازخوان رپ برنده این مسابقه شد، اما در میان غریو شوق تماشاچیان جایزه اش را به رقیبش که یک خانم بود، پیشکش کرد.

2017-03-23 جامعه

مقام اول رقابت «ستاره افغان» طرفداران موسیقی را تحت تأثیر قرار می دهد

یک مرد هزاره به حیث اولین آوازخوان رپ برنده این مسابقه شد، اما در میان غریو شوق تماشاچیان جایزه اش را به رقیبش که یک خانم بود، پیشکش کرد.

2017-03-22 حقوق زنان

مادران سوری از استقامت خود در جنگ سخن می گویند

در شام روز مادر، المشارق با سه خانم که با وجود رنج و مشقت به طرق بسیار متفاوتی استقامتشان را نشان می دهند، گفتگو کرد.

2017-03-22 حقوق زنان

مادران سوری از استقامت خود در جنگ سخن می گویند

در شام روز مادر، المشارق با سه خانم که با وجود رنج و مشقت به طرق بسیار متفاوتی استقامتشان را نشان می دهند، گفتگو کرد.

2017-03-22 حقوق زنان

فعالین زن عراق کشورشان را بازسازی می کنند

شبکه زنان عراقی که برای کمک به جوامع لطمه دیده از خشونت «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) مصروف کوشش بوده است.

2017-03-22 حقوق زنان

فعالین زن عراق کشورشان را بازسازی می کنند

شبکه زنان عراقی که برای کمک به جوامع لطمه دیده از خشونت «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) مصروف کوشش بوده است.

2017-03-21 تروریسم

مسئولین می گویند: شبه نظامیان با حمله به موسسات خیریه می خواهند چهرۀ افغانستان را مخدوش کنند

مسئولین می گویند که قتل عام 20 دلو کارکنان صلیب سرخ قسمتی از یک کمپاین برای بدنام کردن افغانستان بود.

2017-03-21 تروریسم

مسئولین می گویند: شبه نظامیان با حمله به موسسات خیریه می خواهند چهرۀ افغانستان را مخدوش کنند

مسئولین می گویند که قتل عام 20 دلو کارکنان صلیب سرخ قسمتی از یک کمپاین برای بدنام کردن افغانستان بود.

2017-03-20

مسئولین می گویند که فارغین جدید اردوی افغانستان آماده نبرد با تروریسم استند

مسئولین و ناظران از بالغ بر 400 افسر که از پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم فارغ شدند تقدیر کردند.

2017-03-20

مسئولین می گویند که فارغین جدید اردوی افغانستان آماده نبرد با تروریسم استند

مسئولین و ناظران از بالغ بر 400 افسر که از پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم فارغ شدند تقدیر کردند.

2017-03-17 تروریسم

همزمان با تحقیق مسئولین در رابطه با حمله بر شفاخانه مردم افغانستان جواب های اندکی را دریافت کرده اند

یک کمیسیون دولتی جهت تحقیق در رابطه با حقایق مورد اختلاف و چگونگی قادر شدن شبه نظامیان جهت اجرای حمله تشکیل شده است.

2017-03-17 تروریسم

همزمان با تحقیق مسئولین در رابطه با حمله بر شفاخانه مردم افغانستان جواب های اندکی را دریافت کرده اند

یک کمیسیون دولتی جهت تحقیق در رابطه با حقایق مورد اختلاف و چگونگی قادر شدن شبه نظامیان جهت اجرای حمله تشکیل شده است.

2017-03-16 تروریسم

معضلات مالی داعش آمادگی رزمی آن را می فرساید

«دولت اسلامی عراق و شام» با تقلیل شدید عایدی مواجه می باشد که این شدیدا به روحیه جنگجویانش ضربه زده است.

2017-03-16 تروریسم

معضلات مالی داعش آمادگی رزمی آن را می فرساید

«دولت اسلامی عراق و شام» با تقلیل شدید عایدی مواجه می باشد که این شدیدا به روحیه جنگجویانش ضربه زده است.

2017-03-15 تروریسم

مقابله قوای افغان با تجمع جنگجویان خارجی در شمال

شبه نظامیان در حال تجمع در شمال افغانستان معرف ملیت ها و گروپ های مختلف استند.

2017-03-15 تروریسم

مقابله قوای افغان با تجمع جنگجویان خارجی در شمال

شبه نظامیان در حال تجمع در شمال افغانستان معرف ملیت ها و گروپ های مختلف استند.

2017-03-14 امنیت

مسئولین می گویند: افغانستان سال آینده داعش را نابود خواهد کرد

به گفته رئیس ستاد اردو طی یک سال گذشته قوای امنیتی افغانستان و قوای بین المللی حدود 2000 عضو داعش را در افغانستان به هلاکت رسانده اند.

2017-03-14 امنیت

مسئولین می گویند: افغانستان سال آینده داعش را نابود خواهد کرد

به گفته رئیس ستاد اردو طی یک سال گذشته قوای امنیتی افغانستان و قوای بین المللی حدود 2000 عضو داعش را در افغانستان به هلاکت رسانده اند.

2017-03-13 تروریسم

شاهدان عینی می گویند عواملی از داخل در حمله شبه نظامیان به شفاخانه شرکت داشتند

تعدادی از نجات یافتگان گفتند که دو انترن در «قتل عام همزمان» هفته قبل در شفاخانه سردار داوودخان که بالغ بر 100 کشته به جای گذاشت، مشارکت کرده بودند.

2017-03-13 تروریسم

شاهدان عینی می گویند عواملی از داخل در حمله شبه نظامیان به شفاخانه شرکت داشتند

تعدادی از نجات یافتگان گفتند که دو انترن در «قتل عام همزمان» هفته قبل در شفاخانه سردار داوودخان که بالغ بر 100 کشته به جای گذاشت، مشارکت کرده بودند.

2017-03-10 تروریسم

خودتخریبی شاخه خراسان داعش در افغانستان

وقتی افغان ها فهمیدند که مفکوره های «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) غیراسلامی و خلاف کولتور افغانستان است، جریان حرکت داعش متوقف شد.

2017-03-10 تروریسم

خودتخریبی شاخه خراسان داعش در افغانستان

وقتی افغان ها فهمیدند که مفکوره های «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) غیراسلامی و خلاف کولتور افغانستان است، جریان حرکت داعش متوقف شد.

2017-03-09 تروریسم

طالبان و داعش به نحو فزاینده ای زنان افغان را به «بردگان جنسی» تبدیل می کنند

ناظران می گویند که شبه نظامیان هیچ احترامی برای افراد ملکی قایل نیستند و خصوصا زنان به صورت روزانه بی رحمی آنها را تجربه می کنند.

2017-03-09 تروریسم

طالبان و داعش به نحو فزاینده ای زنان افغان را به «بردگان جنسی» تبدیل می کنند

ناظران می گویند که شبه نظامیان هیچ احترامی برای افراد ملکی قایل نیستند و خصوصا زنان به صورت روزانه بی رحمی آنها را تجربه می کنند.

2017-03-08 تروریسم

حمله «غیراسلامی» شبه نظامیان داعش بالای شفاخانه کابل

شبه نظامیان که لباس داکتران را به تن داشتند طی شش ساعت درگیری که با کشته شدن آنها توسط قوای مخصوص به پایان رسید، به طرف مریضان، داکتران، و نرسان تیراندازی کردند.

2017-03-08 تروریسم

حمله «غیراسلامی» شبه نظامیان داعش بالای شفاخانه کابل

شبه نظامیان که لباس داکتران را به تن داشتند طی شش ساعت درگیری که با کشته شدن آنها توسط قوای مخصوص به پایان رسید، به طرف مریضان، داکتران، و نرسان تیراندازی کردند.

2017-03-07 رسانه

مراکز جدیدی با هدف محافظت از زنان ژورنالیست در افغانستان

زنان ژورنالیست از جانب طالبان، از جانب فامیل خود، و همچنان از حیث تبعیض در محل وظیفه تهدید می شوند.

2017-03-07 رسانه

مراکز جدیدی با هدف محافظت از زنان ژورنالیست در افغانستان

زنان ژورنالیست از جانب طالبان، از جانب فامیل خود، و همچنان از حیث تبعیض در محل وظیفه تهدید می شوند.

2017-03-06 تروریسم

بلند رفتن خشم عمومی همزمان با تضعیف جامعه افغانستان از اثر خشونت دوام دار طالبان

حملات این گروپ شبه نظامی جوانان کشور را قربانی کرده، بیگناهان را به قتل رسانده، و استعدادهای اقتصادی همه افغان ها را از بین برده است.

2017-03-06 تروریسم

بلند رفتن خشم عمومی همزمان با تضعیف جامعه افغانستان از اثر خشونت دوام دار طالبان

حملات این گروپ شبه نظامی جوانان کشور را قربانی کرده، بیگناهان را به قتل رسانده، و استعدادهای اقتصادی همه افغان ها را از بین برده است.

2017-03-03 دیپلماسی

پاکستان و افغانستان کوشش های مشترکشان را در مبارزه با تروریسم افزایش می دهند

به دنبال یک موج حملات شبه نظامیان هر دو کشور نسبت به مشارکت با یکدیگر جهت نابودی دشمن مشترکشان ابراز تمایل کردند.

2017-03-03 دیپلماسی

پاکستان و افغانستان کوشش های مشترکشان را در مبارزه با تروریسم افزایش می دهند

به دنبال یک موج حملات شبه نظامیان هر دو کشور نسبت به مشارکت با یکدیگر جهت نابودی دشمن مشترکشان ابراز تمایل کردند.

2017-03-02 تروریسم

قوای افغان شبه نظامیان داعش را در ننگرهار عقب می رانند

عملیات شاهین25 که عملیاتی برای تصفیه این ولایت از لوث وجود گروپ شبه نظامی «دولت اسلامی عراق و شام» است به یک سری موفقیت علیه این گروپ نائل شده است.

2017-03-02 تروریسم

قوای افغان شبه نظامیان داعش را در ننگرهار عقب می رانند

عملیات شاهین25 که عملیاتی برای تصفیه این ولایت از لوث وجود گروپ شبه نظامی «دولت اسلامی عراق و شام» است به یک سری موفقیت علیه این گروپ نائل شده است.

2017-03-01 اقتصاد

وعده کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی جهت شکست دادن تروریسم و تحریک رشد اقتصادی

مسئولین می گویند که چلنج های اصلی که ده کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی با آنها مواجه استند افراط گرایی، تروریسم، و قاچاق مواد مخدر است.

2017-03-01 اقتصاد

وعده کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی جهت شکست دادن تروریسم و تحریک رشد اقتصادی

مسئولین می گویند که چلنج های اصلی که ده کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی با آنها مواجه استند افراط گرایی، تروریسم، و قاچاق مواد مخدر است.

خلاصۀ خبر