امنیت

2016-08-01

پولیس های زن افغان با افتخار به کشور خدمت می کنند

مسئولان می گویند که پولیس های زن در کنار پولیس های مرد با شهامت و شجاعت به افغانستان خدمت می کنند.

2016-08-01

پولیس های زن افغان با افتخار به کشور خدمت می کنند

مسئولان می گویند که پولیس های زن در کنار پولیس های مرد با شهامت و شجاعت به افغانستان خدمت می کنند.

2016-06-29

پلیس خیبر پختون خواه یک حمله بزرگ تروریستی را خنثی کرد

مقامات اعلام نمودند بازداشت شدگان قصد داشتند حمله ای مانند قتل عام مدرسه دولتی ارتش در دسامبر 2014 پیشاور را تکرار کنند.

2016-06-29

پلیس خیبر پختون خواه یک حمله بزرگ تروریستی را خنثی کرد

مقامات اعلام نمودند بازداشت شدگان قصد داشتند حمله ای مانند قتل عام مدرسه دولتی ارتش در دسامبر 2014 پیشاور را تکرار کنند.

2016-06-22

تسلیم شدن خانوادۀ محسود ضربۀ سنگینی را بر پیکرۀ تحریک طالبان پاکستان وارد آورده است

به گفتۀ کارشناسان جدا شدن برادر و عموی حکیم الله محسود، فرمانده فقید تحریک طالبان پاکستان، نشانگر پایان شبه نظامی گری این خانواده است.

2016-06-22

تسلیم شدن خانوادۀ محسود ضربۀ سنگینی را بر پیکرۀ تحریک طالبان پاکستان وارد آورده است

به گفتۀ کارشناسان جدا شدن برادر و عموی حکیم الله محسود، فرمانده فقید تحریک طالبان پاکستان، نشانگر پایان شبه نظامی گری این خانواده است.

2016-06-08

عملیات ضرب عضب از حمایت عموم برخوردار است و به موفقیت دست یافته است

تروریست ها طی دو سال حملات [ارتش] در وزیرستان شمالی در حال فرار بوده اند.

2016-06-08

عملیات ضرب عضب از حمایت عموم برخوردار است و به موفقیت دست یافته است

تروریست ها طی دو سال حملات [ارتش] در وزیرستان شمالی در حال فرار بوده اند.