بایگانی برای

مطالب

2017-11-30 امنیت

حکمتیار 'روابط' روسیه و طالبان را تأیید کرد

به گفتهء مقامات افغانستان، حمایت روسیه از طالبان پروسهء صلح افغانستان را تضعیف می کند.

2017-11-30 امنیت

حکمتیار 'روابط' روسیه و طالبان را تأیید کرد

به گفتهء مقامات افغانستان، حمایت روسیه از طالبان پروسهء صلح افغانستان را تضعیف می کند.

2017-11-29 تروریسم

گزارش: توسعه داعش در افغانستان در حال تضعیف است

به گفته تحلیلگران، عملیات نظامی و همچنین نبود حمایت مردم از داعش، توسعه این گروه در افغانستان و پاکستان متوقف شده است.

2017-11-29 تروریسم

گزارش: توسعه داعش در افغانستان در حال تضعیف است

به گفته تحلیلگران، عملیات نظامی و همچنین نبود حمایت مردم از داعش، توسعه این گروه در افغانستان و پاکستان متوقف شده است.

2017-11-28 سلامتی

ادارهء ولایت کنر برای بهبودی خدمات صحی زنان نرسان و قابله ها را آموزش می دهد

طی دو سال آینده ۴۸ قابله و نرس تعلیم خواهند دید تا در کاهش سطح مرگ و میر مادران و نوزادان در ساحات دوردست کمک شود.

2017-11-28 سلامتی

ادارهء ولایت کنر برای بهبودی خدمات صحی زنان نرسان و قابله ها را آموزش می دهد

طی دو سال آینده ۴۸ قابله و نرس تعلیم خواهند دید تا در کاهش سطح مرگ و میر مادران و نوزادان در ساحات دوردست کمک شود.

2017-11-27 تروریسم

ائتلاف اسلامی وعدهء ریشه کن ساختن تروریزم را داد

افغانستان شامل ۴۱ کشور است که به «جبههء متحد پان اسلامی» علیه افراطی گری خشونت آمیز با هم متحده شده اند.

2017-11-27 تروریسم

ائتلاف اسلامی وعدهء ریشه کن ساختن تروریزم را داد

افغانستان شامل ۴۱ کشور است که به «جبههء متحد پان اسلامی» علیه افراطی گری خشونت آمیز با هم متحده شده اند.

2017-11-24 جنایت و عدالت

ملاقات های لوی سارونوال افغانستان امید برای عدالت بار می آورد

نزدیک به 6000 تن با لوی سارونوال افغانستان حمید فریدی ملاقات رو در رو کرده اند تا در رابطه با دوسیه های مختلف از اختلافات ملکی تا طلاق، اختطاف، و قتل تقاضاهای شان را به او بگویند.

2017-11-24 جنایت و عدالت

ملاقات های لوی سارونوال افغانستان امید برای عدالت بار می آورد

نزدیک به 6000 تن با لوی سارونوال افغانستان حمید فریدی ملاقات رو در رو کرده اند تا در رابطه با دوسیه های مختلف از اختلافات ملکی تا طلاق، اختطاف، و قتل تقاضاهای شان را به او بگویند.

2017-11-23 تروریسم

کارنامهء سیاه طالبان علیه زنان و اطفال در افغانستان و پاکستان

ناظرین می گویند طالبان در دو سمت مرز پیشینه ای طولانی در تجاوز بر زنان و قتل اطفال دارند.

2017-11-23 تروریسم

کارنامهء سیاه طالبان علیه زنان و اطفال در افغانستان و پاکستان

ناظرین می گویند طالبان در دو سمت مرز پیشینه ای طولانی در تجاوز بر زنان و قتل اطفال دارند.

2017-11-22 امنیت

طالبان تسلیم شده با اعتراف به اشتباهات شان دیگران را نیز به پیوستن به پروسهء صلح افغانستان تشویق کردند

یک قوماندان سابق طالبان در ولایت بغلان به سلام تایمز گفت که طالبان «از مال و پول مردم ملکی خود شان را تغذیه می کنند.»

2017-11-22 امنیت

طالبان تسلیم شده با اعتراف به اشتباهات شان دیگران را نیز به پیوستن به پروسهء صلح افغانستان تشویق کردند

یک قوماندان سابق طالبان در ولایت بغلان به سلام تایمز گفت که طالبان «از مال و پول مردم ملکی خود شان را تغذیه می کنند.»

2017-11-21 امنیت

نیرو های ایالات متحده و افغان مبارزهء مشترک را بر ضد «ستیزه جویی افیونی» طالبان آغاز کردند

جنرال جان نیکلسون، قوماندان ناتو در افغانستان می گوید طالبان به یک گروهء قاچاقبری مبدل شده که جهت محافظت از عایدات اش از قاچاقبری مواد مخدر، استخراج معادن بشکل غیرقانونی، اختطاف، و آدمکشی در بدل پول می جنگند.

2017-11-21 امنیت

نیرو های ایالات متحده و افغان مبارزهء مشترک را بر ضد «ستیزه جویی افیونی» طالبان آغاز کردند

جنرال جان نیکلسون، قوماندان ناتو در افغانستان می گوید طالبان به یک گروهء قاچاقبری مبدل شده که جهت محافظت از عایدات اش از قاچاقبری مواد مخدر، استخراج معادن بشکل غیرقانونی، اختطاف، و آدمکشی در بدل پول می جنگند.

2017-11-21 تروریسم

زن آمریکایی گروگان شده نزد شبکهء حقانی جزئیات تجاوز جنسی و لت و کوب را بیان کرد

او گفت که جنگجویان وابسته با طالبان «خشونت بسیار» داشتند و او، شوهرش، و پسرش را که حالا چهار ساله است لت و کوب می کردند.

2017-11-21 تروریسم

زن آمریکایی گروگان شده نزد شبکهء حقانی جزئیات تجاوز جنسی و لت و کوب را بیان کرد

او گفت که جنگجویان وابسته با طالبان «خشونت بسیار» داشتند و او، شوهرش، و پسرش را که حالا چهار ساله است لت و کوب می کردند.

2017-11-20 رسانه

خبرنگاران زن افغان با وجود تهدیدات به کار شان ادامه می دهند

کارمندان تلویزیون زن از سوی داعش، طالبان، و حتی فامیل شان تهدید می شوند، اما آنها می گویند که به کار شان به حیث ندای زنان و دختران افغان ادامه خواهند داد.

2017-11-20 رسانه

خبرنگاران زن افغان با وجود تهدیدات به کار شان ادامه می دهند

کارمندان تلویزیون زن از سوی داعش، طالبان، و حتی فامیل شان تهدید می شوند، اما آنها می گویند که به کار شان به حیث ندای زنان و دختران افغان ادامه خواهند داد.

2017-11-17 تروریسم

حضور داعش در عراق و سوریه به ساحات بسیار اندک محدود شده است

این گروه ۹۵ فیصد از «خلافت» فرامرزی را که در سال ۲۰۱۵ در عراق و سوریه اعلان کرده بود، از دست داده است.

2017-11-17 تروریسم

حضور داعش در عراق و سوریه به ساحات بسیار اندک محدود شده است

این گروه ۹۵ فیصد از «خلافت» فرامرزی را که در سال ۲۰۱۵ در عراق و سوریه اعلان کرده بود، از دست داده است.

2017-11-17 جوانان

در عکس ها: زندگی یک فامیل که در یک فابریکهء خشت سازی در ننگرهار کار میکند

بسیار از فامیل ها به حیث آخرین راه چاره برای کار کردن به این فابریکه ها می روند و از صاحبان این فابریکه ها پول قرض می گیرند و سپس نمی توانند آنها را دوباره بدهند. مقامات محلی تلاش دارند تا به این فامیل های کمک کنند.

2017-11-17 جوانان

در عکس ها: زندگی یک فامیل که در یک فابریکهء خشت سازی در ننگرهار کار میکند

بسیار از فامیل ها به حیث آخرین راه چاره برای کار کردن به این فابریکه ها می روند و از صاحبان این فابریکه ها پول قرض می گیرند و سپس نمی توانند آنها را دوباره بدهند. مقامات محلی تلاش دارند تا به این فامیل های کمک کنند.

2017-11-16 تروریسم

حملهء انتحاری داعش بر یک گرد همایی سیاسی در کابل

فرد بمب گذار تلاش کرد تا وارد تعمیر شود اما در پوسته امنیتی متوقف گردید و همان جا بم اش را منفجر کرد.

2017-11-16 تروریسم

حملهء انتحاری داعش بر یک گرد همایی سیاسی در کابل

فرد بمب گذار تلاش کرد تا وارد تعمیر شود اما در پوسته امنیتی متوقف گردید و همان جا بم اش را منفجر کرد.

2017-11-16 تروریسم

دو برابر شدن کوشش های ریشه کنی کوکنار به رغم ریکارد در تولید آن

بلند رفتن زراعت و تولید کوکنار موجب شده حکومت با جدیت با این معضل مقابله کند.

2017-11-16 تروریسم

دو برابر شدن کوشش های ریشه کنی کوکنار به رغم ریکارد در تولید آن

بلند رفتن زراعت و تولید کوکنار موجب شده حکومت با جدیت با این معضل مقابله کند.

2017-11-15 امنیت

رسوایی روسیه در نشر «بمباران دروغ ها» در رسانه های اجتماعی

وزارت دفاع روسیه کوشش کرد تصاویری از یک گیم ویدئویی را به حیث سند کمک اردوی ایالات متحده به جنگجویان ارائه دهد، اما کاربران رسانه های اجتماعی دروغ بودن ادعاهای مسکو را برملا ساختند.

2017-11-15 امنیت

رسوایی روسیه در نشر «بمباران دروغ ها» در رسانه های اجتماعی

وزارت دفاع روسیه کوشش کرد تصاویری از یک گیم ویدئویی را به حیث سند کمک اردوی ایالات متحده به جنگجویان ارائه دهد، اما کاربران رسانه های اجتماعی دروغ بودن ادعاهای مسکو را برملا ساختند.

2017-11-14 فناوری

افغانستان به هدف توسعهء دسترسی به انترنت، قیمت آنرا کاهش و زیرساخت ها را بهبود می بخشد

شرکت های مخابراتی دولتی افغانستان در نظر دارند تا در جریان سه ماه آینده به منظور فراهم نمودن انترنت پُر سرعت به مردم، آغاز به کاهش قیمت انترنت کنند.

2017-11-14 فناوری

افغانستان به هدف توسعهء دسترسی به انترنت، قیمت آنرا کاهش و زیرساخت ها را بهبود می بخشد

شرکت های مخابراتی دولتی افغانستان در نظر دارند تا در جریان سه ماه آینده به منظور فراهم نمودن انترنت پُر سرعت به مردم، آغاز به کاهش قیمت انترنت کنند.

2017-11-13 امنیت

باشنده گان پارون در جلوگیری از طالبان و داعش با دولت همکاری میکنند

هنگامیکه احتمال تهدیدات بالا برود، باشنده گان محل گزمه های منظم را برای بیرون نگهداشتن جنگجویان از این شهر اجرا میکنند و این موفقیت آنها توجه را به خود جلب نموده است.

2017-11-13 امنیت

باشنده گان پارون در جلوگیری از طالبان و داعش با دولت همکاری میکنند

هنگامیکه احتمال تهدیدات بالا برود، باشنده گان محل گزمه های منظم را برای بیرون نگهداشتن جنگجویان از این شهر اجرا میکنند و این موفقیت آنها توجه را به خود جلب نموده است.

2017-11-10 امنیت

افغان ها و جنگجویان سابق یکبار دیگر صدای صلح بلند کردند

ناظران می گویند جنگجویان سابق طالبان و داعش باید بفهمند که یکجا شدن با مذاکرات صلح یگانه مسیر اقدام شرافتمندانه می باشد.

2017-11-10 امنیت

افغان ها و جنگجویان سابق یکبار دیگر صدای صلح بلند کردند

ناظران می گویند جنگجویان سابق طالبان و داعش باید بفهمند که یکجا شدن با مذاکرات صلح یگانه مسیر اقدام شرافتمندانه می باشد.

2017-11-09 اقتصاد

در تصاویر: بلند رفتن تولید و عایدات زعفران افغانستان

زعفران برای زارعین افغان -- هم مرد و هم زن -- و نیز صادرکنندگان آن به یک محصول سودآورتری تبدیل می شود.

2017-11-09 اقتصاد

در تصاویر: بلند رفتن تولید و عایدات زعفران افغانستان

زعفران برای زارعین افغان -- هم مرد و هم زن -- و نیز صادرکنندگان آن به یک محصول سودآورتری تبدیل می شود.

2017-11-08 جنایت و عدالت

موفقیت در مبارزه با فساد اداری در افغانستان

جنرالان و دیگر مقامات ارشد شامل افراد بوده اند که در تحقیقات مبارزه با فساد در وزارت های دفاع و داخله دخیل بودند.

2017-11-08 جنایت و عدالت

موفقیت در مبارزه با فساد اداری در افغانستان

جنرالان و دیگر مقامات ارشد شامل افراد بوده اند که در تحقیقات مبارزه با فساد در وزارت های دفاع و داخله دخیل بودند.

2017-11-07 امنیت

یک ژورنالیست بعد از حملهء داعش به تلویزیون شمشاد می گوید: «آنها ما را خاموش کرده نمی توانند»

مردان مسلح در لباس پولیس بر مرکز تلوزیون شمشاد در کابل حمله بردند که مدتی بعد نیرو های امنیتی افغان بر آنها غلبه کردند.

2017-11-07 امنیت

یک ژورنالیست بعد از حملهء داعش به تلویزیون شمشاد می گوید: «آنها ما را خاموش کرده نمی توانند»

مردان مسلح در لباس پولیس بر مرکز تلوزیون شمشاد در کابل حمله بردند که مدتی بعد نیرو های امنیتی افغان بر آنها غلبه کردند.

2017-11-06 آموزش

فارغان نخستین سند ماستری در رشتهء مطالعات زنان را از پوهنتون کابل بدست آوردند

بیست و دو فارغ التحصیل، به شمول هفت مرد، پروگرام دو سالهء ماستری را که اولین پروگرانم از این رشته بود تکمیل کردند.

2017-11-06 آموزش

فارغان نخستین سند ماستری در رشتهء مطالعات زنان را از پوهنتون کابل بدست آوردند

بیست و دو فارغ التحصیل، به شمول هفت مرد، پروگرام دو سالهء ماستری را که اولین پروگرانم از این رشته بود تکمیل کردند.

2017-11-06 تروریسم

داعش و طالبان علیه یکدیگر اعلان 'جهاد' کرده اند

رابطه بین این دو گروهء جنگجو اخیرا به شکل فزاینده ای خصمانه شده است.

2017-11-06 تروریسم

داعش و طالبان علیه یکدیگر اعلان 'جهاد' کرده اند

رابطه بین این دو گروهء جنگجو اخیرا به شکل فزاینده ای خصمانه شده است.

2017-11-03 امنیت

استقبال کنر از تسلیم شدن ده ها جنگجوی طالبان به پروسهء صلح

قوماندان این گروپ گفت: «ما تمام کوشش مان را جهت مشارکت در بازسازی کشور خواهیم نمود.» وی افزود که انتظار می رود تعداد بسیار بیشتر از جنگجویان طاللب تسلیم شوند.

2017-11-03 امنیت

استقبال کنر از تسلیم شدن ده ها جنگجوی طالبان به پروسهء صلح

قوماندان این گروپ گفت: «ما تمام کوشش مان را جهت مشارکت در بازسازی کشور خواهیم نمود.» وی افزود که انتظار می رود تعداد بسیار بیشتر از جنگجویان طاللب تسلیم شوند.

2017-11-02 تروریسم

اسناد جدید نشر شده در رابطه با اُسامه بن لادن روابط القاعده با ایران را آشکار می سازد

توانایی آشکار رهبران ارشد القاعده جهت فعالیت تحت مخافظت ایران صحت ادعاهای مبنی بر این که تهران و اُسامه بن لادن با یکدیگر رابطه داشتند را تقویت می کند.

2017-11-02 تروریسم

اسناد جدید نشر شده در رابطه با اُسامه بن لادن روابط القاعده با ایران را آشکار می سازد

توانایی آشکار رهبران ارشد القاعده جهت فعالیت تحت مخافظت ایران صحت ادعاهای مبنی بر این که تهران و اُسامه بن لادن با یکدیگر رابطه داشتند را تقویت می کند.

2017-11-02 تروریسم

هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در مساجد توسط طالبان و داعش اقدام «غیرانسانی» است

در نُه ماه اول سال ۲۰۱۷ حملات بر مسلمانان شیعه که به مساجد رفته یا در مراسم مذهبی شرکت کرده بودند، به کشته شدن ۲۷۸ فرد ملکی منجر گردیده است.

2017-11-02 تروریسم

هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در مساجد توسط طالبان و داعش اقدام «غیرانسانی» است

در نُه ماه اول سال ۲۰۱۷ حملات بر مسلمانان شیعه که به مساجد رفته یا در مراسم مذهبی شرکت کرده بودند، به کشته شدن ۲۷۸ فرد ملکی منجر گردیده است.

2017-11-01 امنیت

اخاذی، کشتن و سوختاندن تنها بعضی از روش هایست که طالبان افغان ها را با آنها تهدید میکنند

مسئوولین و باشنده گان می گویند این گروه تندرو همچنان برای گرفتن اخاذی از مردم،‌ شبکه های مخابراتی را تهدید می کنند.

2017-11-01 امنیت

اخاذی، کشتن و سوختاندن تنها بعضی از روش هایست که طالبان افغان ها را با آنها تهدید میکنند

مسئوولین و باشنده گان می گویند این گروه تندرو همچنان برای گرفتن اخاذی از مردم،‌ شبکه های مخابراتی را تهدید می کنند.

خلاصۀ خبر