بایگانی برای

مطالب

2017-12-15 دیپلماسی

ورود ازبکستان و افغانستان به یک «مرحلهء نو از همکاری»

امنیت آسیای مرکزی، تجارت دوجانبه، و انکشاف زیرساخت ها در شمول موضوعات بود که در جریان بازدید اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان از تاجیکستان در اوایل ماه روان مطرح شد.

2017-12-15 دیپلماسی

ورود ازبکستان و افغانستان به یک «مرحلهء نو از همکاری»

امنیت آسیای مرکزی، تجارت دوجانبه، و انکشاف زیرساخت ها در شمول موضوعات بود که در جریان بازدید اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان از تاجیکستان در اوایل ماه روان مطرح شد.

2017-12-14 امنیت

عکس ها و ویدیو: افسران زن افغان در هند تعلیم می بینند

این پروگرام تعلیمی بخش از کوشش های اردوی ملی افغانستان جهت افزایش تعداد زنان در نیروهای مسلح می باشد.

2017-12-14 امنیت

عکس ها و ویدیو: افسران زن افغان در هند تعلیم می بینند

این پروگرام تعلیمی بخش از کوشش های اردوی ملی افغانستان جهت افزایش تعداد زنان در نیروهای مسلح می باشد.

2017-12-14 امنیت

تجدید حمایت بزرگان قومی و علماء از نیروهای امنیتی افغانستان

در حدود ۲۰۰ عالم دینی و بزرگان قومی حمایت شان را از نیروهای امنیتی در شرق افغانستان اعلان کردند.

2017-12-14 امنیت

تجدید حمایت بزرگان قومی و علماء از نیروهای امنیتی افغانستان

در حدود ۲۰۰ عالم دینی و بزرگان قومی حمایت شان را از نیروهای امنیتی در شرق افغانستان اعلان کردند.

2017-12-13 امنیت

تجارت غیرقانونی مواد مخدر طالبان در افغانستان ویرانی به بار می آورد

تحلیلگران می گویند که زراعت، پروسس و قاچاق مواد مخدر توسط طالبان باعث ناامنی، ادامهء جنگ و بلند رفتن شمار معتادین افغان به مواد مخدر می گردد.

2017-12-13 امنیت

تجارت غیرقانونی مواد مخدر طالبان در افغانستان ویرانی به بار می آورد

تحلیلگران می گویند که زراعت، پروسس و قاچاق مواد مخدر توسط طالبان باعث ناامنی، ادامهء جنگ و بلند رفتن شمار معتادین افغان به مواد مخدر می گردد.

2017-12-12 امنیت

نیرو های افغان در شمال علیه داعش عملیات نظامی آغاز میکنند

در پی نشر گزارش ها در مورد حضور جنگجویان خارجی نو در شمال افغانستان، اردوی افغان آماده می شود تا عملیات را علیه جنگجویان داعش در ولایت های سرپل، فاریاب و جوزجان به راه بیاندازند.

2017-12-12 امنیت

نیرو های افغان در شمال علیه داعش عملیات نظامی آغاز میکنند

در پی نشر گزارش ها در مورد حضور جنگجویان خارجی نو در شمال افغانستان، اردوی افغان آماده می شود تا عملیات را علیه جنگجویان داعش در ولایت های سرپل، فاریاب و جوزجان به راه بیاندازند.

2017-12-11 امنیت

گروهی از طالبان با ندامت از خشونت های گذشته در ننگرهار تسلیم شد

اعضای این گروه گفتند بعد از آن که دریافتند اقدامات شان فقط به افغنستان و مردم آن صدمه می رساند، تصمیم گرفتند تا جنگ را متوقف کنند.

2017-12-11 امنیت

گروهی از طالبان با ندامت از خشونت های گذشته در ننگرهار تسلیم شد

اعضای این گروه گفتند بعد از آن که دریافتند اقدامات شان فقط به افغنستان و مردم آن صدمه می رساند، تصمیم گرفتند تا جنگ را متوقف کنند.

2017-12-08 اقتصاد

زنان تجارت پیشه در افغانستان شاهد بلند رفتن فرصت ها استند

تقویت و استقلال اقتصادی زنان با حمایت تعداد از کوشش های حکومت رو به افزایش است.

2017-12-08 اقتصاد

زنان تجارت پیشه در افغانستان شاهد بلند رفتن فرصت ها استند

تقویت و استقلال اقتصادی زنان با حمایت تعداد از کوشش های حکومت رو به افزایش است.

2017-12-07 امنیت

والی نورستان: ولایت امن و آمادهء سرمایه گذاری است

حافظ عبدالقیوم، والی نورستان گفته است که در این ولایت حتی یک داعشی هم وجود ندارد.

2017-12-07 امنیت

والی نورستان: ولایت امن و آمادهء سرمایه گذاری است

حافظ عبدالقیوم، والی نورستان گفته است که در این ولایت حتی یک داعشی هم وجود ندارد.

2017-12-07 آموزش

ازبکستان برای شاگران افغان مراکز تعلیمی احداث میکند

یک مرکز تعلیمی جدید ارتباطات، حمل و نقل و بازدید رسمی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از ازبکستان همگی نشان دهنده روابط قویتر میان افغانستان و ازبکستان استند.

2017-12-07 آموزش

ازبکستان برای شاگران افغان مراکز تعلیمی احداث میکند

یک مرکز تعلیمی جدید ارتباطات، حمل و نقل و بازدید رسمی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از ازبکستان همگی نشان دهنده روابط قویتر میان افغانستان و ازبکستان استند.

2017-12-06 دیپلماسی

شورای عالی صلح افغانستان برای مذاکرات با طالبان هیچ پیش شرط تعیین نمیکند

محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح گفت: «وظیفهء اصلی ما خاتمهء جنگ و شروع مذاکرات صلح است.»

2017-12-06 دیپلماسی

شورای عالی صلح افغانستان برای مذاکرات با طالبان هیچ پیش شرط تعیین نمیکند

محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح گفت: «وظیفهء اصلی ما خاتمهء جنگ و شروع مذاکرات صلح است.»

2017-12-06 تروریسم

گسترش درگیری های داعش و طالبان به لغمان

جنگجویان هر دو طرف در درگیری های روان در ولایت های ننگرهار و لغمان کشته شده اند.

2017-12-06 تروریسم

گسترش درگیری های داعش و طالبان به لغمان

جنگجویان هر دو طرف در درگیری های روان در ولایت های ننگرهار و لغمان کشته شده اند.

2017-12-05 دیپلماسی

توافق ازبکستان و افغانستان جهت همکاری «در تمامی عرصه ها»

رهبران دو کشور بر امضای ده ها توافقنامه ها و قرار داد های تجاری به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دالر نظارت کردند.

2017-12-05 دیپلماسی

توافق ازبکستان و افغانستان جهت همکاری «در تمامی عرصه ها»

رهبران دو کشور بر امضای ده ها توافقنامه ها و قرار داد های تجاری به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دالر نظارت کردند.

2017-12-05 تروریسم

ناظرین: حملات بالای رسانه های افغانستان تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایات است

داعش و طالبان برای سرپوش گذاشتن بر جنایات شان، حمله بر خبرنگاران و رسانه ها را بیشتر کرده اند.

2017-12-05 تروریسم

ناظرین: حملات بالای رسانه های افغانستان تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایات است

داعش و طالبان برای سرپوش گذاشتن بر جنایات شان، حمله بر خبرنگاران و رسانه ها را بیشتر کرده اند.

2017-12-04 پناهندگان

ادارهء ولایت کنر با خانواده های که از درگیری های سرحدی گریخته اند،‌ کمک میکند

دولت تلاش میکند تا با بازگشت خانواده های بیجا شده با فراهم کردن خیمه ها، کمپل ها،‌ آرد، روغن، بوره و وسایل بخت و پز کند کمک کند.

2017-12-04 پناهندگان

ادارهء ولایت کنر با خانواده های که از درگیری های سرحدی گریخته اند،‌ کمک میکند

دولت تلاش میکند تا با بازگشت خانواده های بیجا شده با فراهم کردن خیمه ها، کمپل ها،‌ آرد، روغن، بوره و وسایل بخت و پز کند کمک کند.

2017-12-01 سیاست

اوج انتقادات از محقق پس از گفته های او در ستایش از استخدام افغان ها برای جنگ سوریه توسط ایران

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد حمایت محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییهء افغانستان از افغان های اشتراک کننده در جنگ سوریه در تضاد کامل با سیاست خارجی افغانستان قرار دارد.

2017-12-01 سیاست

اوج انتقادات از محقق پس از گفته های او در ستایش از استخدام افغان ها برای جنگ سوریه توسط ایران

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد حمایت محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییهء افغانستان از افغان های اشتراک کننده در جنگ سوریه در تضاد کامل با سیاست خارجی افغانستان قرار دارد.

خلاصۀ خبر