|

معاون والی نام نهاد طالبان و افراد تحت امرش در ولایت هرات با پروسهء صلح یکجا شدند

سلام تایمز

هرات -- خبرگزاری پژواک یکشنبه (۱۴ عقرب) گزارش داد که یک گروهء متشکل از شش جنگجوی طالب به رهبری یک معاون والی نام نهاد طالبان در ولایت هرات با پروسهء صلح یکجا شده اند.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی این ولایت گفت که ملا آزاد معاون والی نام نهاد طالبان در این ولایت و افراد تحت امر اش طی چند سال گذشته در ولسولی شیندند با نیروهای حکومت در جنگ بودند.

فرهاد گفت که این جنگجویان اسلحهء شان را همچنان تسلیم کرده اند.

به گزارش خبرگزاری پژواک از ابتدای سال روان تا اکنون حدود ۳۶ جنگجو در پنج گروه در ولایت هرات با پروسهء صلح یکجا شده اند.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

Ca mobile no 0

دیدگاه

* نشان دهندۀ فیلد اجباری است
Captcha

مرکز توجه


بتاریخ ۱۹ جدی، اعضای گروه سنگوریان همراه با نیروهای اردوی ملی افغانستان و پولیس محلی در ساحه لوی‌باغ، ولسوالی نادعلی ولایت هلمند، در یک عملیات تصفیوی شرکت کرده اند. [ضیاء ثامر]

گروهء سنگوریان: کابوس طالبان در هلمند

مسؤولین محل و بزرگان قومی می گویند که طالبان از ترس یک گروه سری مورد حمایت حکومت افغانستان که با جنگجویان مبارزه می کنند، وحشتزده اند و خواب شب ندارند.

نظرسنجی

چه قدر محتمل است که طالبان به موقع برای انتخابات پارلمانی در ماه میزان به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان بپیوندند؟

مشاهدۀ نتایج