|

بانک جهانی: با وجود نا امنی ها در خدمات صحی افغانستان بهبود آمده است

سلام تایمز

واشنگتن،‌ دی سی -- بر اساس یک گزارش جدید بانک جهانی، افغانستان در عرصه بهبود نتایج صحی، پوشش خدمات صحی و عملکرد نظام های صحی از سال ۲۰۰۳ قدم هایی را برداشته است.

این گزارش با عنوان «پیشرفت با وجود نا امنی: بهبود بخشیدن به نتایج صحی در افغانستان» بروز سه شنبه (۱۵ حوت) نشر شد.

بنا بر تخمین های سازمان ملل متحد، تعداد مرگ و میر اطفال قبل از رسیدن به پنج سالگی از ۱۳۷ مورد از هر ۱۰۰۰ مورد زایمان در سال ۲۰۰۳ به ۹۱ مورد مرگ در هر ۱۰۰۰ زایمان در سال ۲۰۱۵ تقلیل یافته که ۳۴ فیصد کاهش را نشان می دهد.

تیم اوانز، مدیر ارشد صحت، تغذیه و جمعیت در گروه بانگ جهانی گفت‌: «دستاوردهای صحی افغانستان با وجود ناامنی دوامدار موضوعی است که جهان باید از آن چیزهای بسیاری را یاد بگیرد.»

درین گزارش آمده است که موفقیت افغانستان را می توان به «مدل ابداعی ارائه خدمات صحی» نسبت داد که در آن سازمان های غیردولتی عمدتا مسؤول خدمات صحی استند.

بنا بر این گزارش، سازمان های افغان ۷۲ فیصد از سازمان های غیردولتی ارائه دهنده خدمات صحی را تشکیل می دهند.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

Ca mobile no 0

دیدگاه

* نشان دهندۀ فیلد اجباری است
Captcha

مرکز توجه

در تصاویر: زنده گی در افغانستان و امید مردم برای صلح

در پی آتش‌بس موقت ماه گذشته حکومت و طالبان، مردان، زنان، و اطفال در سرتاسر افغانستان به روند عادی زنده گی شان باز می گردند.

نظرسنجی

ایران چند وقت یک بار در امور افغانستان مداخله می کند؟

مشاهدۀ نتایج