|

نیرو های هوایی افغانستان نخستین پرتاب هوایی اضطراری را در بدخشان انجام دادند

سلام تایمز

کابل -- مأموریت حمایت قاطع تحت رهبری ناتو در یک خبرنامه گفته است که یک تیم از نیروی های هوایی افغانستان جمعه (۱۰ جوزا) برای نخستین بار یک مأموریت پرتاب هوایی اضطراری جنگی را در ولایت بدخشان انجام دادند.

درین خبرنامه مورخ دوشنبه (۱۴ جوزا) آمده است که ظرف شش ساعت پس از درخواست کمک، تیم متذکره در حدود هزار پوند مهمات را آماده کرده و به پولیس ملی افغانستان و باشنده های محلی مصروف مبارزه با جنگجویان طالب رساندند.

بنا برین خبرنامه نیروهای محلی تمام مهمات را دریافت کردند و به این ترتیب قادر به ادامه جنگ شدند.

لومری بریدمن فروتن، یک مامور بارگیری نیروی های هوایی افغانستان گفت: «ما در گذشته هیچ چیزی برای حمایت از عساکر نداشتیم. حالا وقتی عساکر ما با هر مشکل روبرو شوند، مخصوصاً در صورت کمبود مهمات، ما آمادهء حمایت از آنها استیم و این واقعاً خبر بد برای طالبان است.»‌

نیروی هوایی افغانستان از ماه سرطان پار سال با هدایت مشاوران آمریکایی ماموریت های مرتب پرتاب از هوا را آغاز کردند.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

Ca mobile no 0

دیدگاه

* نشان دهندۀ فیلد اجباری است
Captcha

مرکز توجه

خوبترین جنگجویان گروهء طالبان در ایران تحت آموزش های نظامی نیروهای خاص این کشور قرار میگیرند

نیروهای خاص ایران یک پروگرام تعلیمی شش ماهه را برای «بهترین و تواناترین» جنگجویان طالب آغاز نموده تا آنها خواسته های تهران را عملی کنند.

نظرسنجی

ایران چند وقت یک بار در امور افغانستان مداخله می کند؟

مشاهدۀ نتایج