|

کمیسیون انتخابات افغانستان دو خانم را بحیث رهبر انتخاب می کند

سلام تایمز

کابل -- طلوع نیوز گزارش داد که برای اولین بار در تاریخ افغانستان، دو زن کمیته مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را رهبری می کنند.

۱۷ نامزد ریاست جمهوری بتاریخ ۱۰ حوت اعضای هر دو کمیسیون را انتخاب نمودند. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری بتاریخ ۲۹ سرطان برگزار شود.

کمیسیون هفت عضو مستقل انتخابات حوا عالم نورستانی، یک نماینده سابق پارلمان، را بحیث رهبر این کمیسیون انتخاب کرد.

در رویدادی جداگانه، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی زهره شینواری را بحیث رئیس خود انتخاب کرد.

هر دوی این کمیسونرها دوشنبه (۱۳ حوت) در یک مراسم در کابل سوگند یاد کردند.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

Ca mobile no 0

0 دیدگاه

* نشان دهندۀ فیلد اجباری است
Captcha

مرکز توجه

خسته از جنگ و طالبان، باشنده گان هرات بذر امید کاشتند

باشنده های هرات با نهال شانی بعد از سال های خشونت ناشی از کارکرد های جنگجویان در کشور به یک صدا خواستار صلح شدند.

نظرسنجی

احتمال برگزاری مذاکرات صلح مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ماه سرطان چه قدر است؟

مشاهدۀ نتایج