http://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Crime_Justice?page=3

جنایت و عدالت

یک گروهء حامی رسانه ها در افغانستان از جنایات تروریستان به دیوان جزایی بین‌المللی شکایت کرد

یک گروهء حامی رسانه ها در افغانستان از جنایات تروریستان به دیوان جزایی بین‌المللی شکایت کرد

بر اساس معلومات حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی، حملات تروریستی علیه خبرنگاران جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می شوند که در حوزهء فعالیت دیوان جزایی بین‌المللی قرار می گیرند.

ملاقات های لوی سارونوال افغانستان امید برای عدالت بار می آورد

ملاقات های لوی سارونوال افغانستان امید برای عدالت بار می آورد

نزدیک به 6000 تن با لوی سارونوال افغانستان حمید فریدی ملاقات رو در رو کرده اند تا در رابطه با دوسیه های مختلف از اختلافات ملکی تا طلاق، اختطاف، و قتل تقاضاهای شان را به او بگویند.

موفقیت در مبارزه با فساد اداری در افغانستان

موفقیت در مبارزه با فساد اداری در افغانستان

جنرالان و دیگر مقامات ارشد شامل افراد بوده اند که در تحقیقات مبارزه با فساد در وزارت های دفاع و داخله دخیل بودند.

یک قانون جدید در افغانستان هراس افگنی و افراطی گری آنلاین را هدف قرار می دهد

یک قانون جدید در افغانستان هراس افگنی و افراطی گری آنلاین را هدف قرار می دهد

هدف قانون جرائم سایبری جلوگیری از فعالیت های آنلاین شبه نظامیان است، مگر برخی نگرانند که این قانون آزادی بیان را محدود کند.

افغانستان یک کمیسیون را برای مبارزه با فساد در اردو راه اندازی کرده است

افغانستان یک کمیسیون را برای مبارزه با فساد در اردو راه اندازی کرده است

دولت افغانستان مصروف سرکوب فساد است و اخیرا قریب به 1,400 تن از پرسنل وزارت دفاع را اخراج کرده است.