دیپلماسی

پاکستان و افغانستان قدم هایی را برای بهبود روابطشان برمی دارند

یک هیأت از نمایندگان مجلس پاکستان با هدف اسجاد اعتماد با همقطاران افغان شان از کابل بازدید کرد.

استقبال مسئولین و مردم از بازگشایی مرز افغانستان و پاکستان

ناظرین امیدوارند که این بازگشایی موجب روابط بهتر بین همسایه ها شود.

پاکستان و افغانستان کوشش های مشترکشان را در مبارزه با تروریسم افزایش می دهند

به دنبال یک موج حملات شبه نظامیان هر دو کشور نسبت به مشارکت با یکدیگر جهت نابودی دشمن مشترکشان ابراز تمایل کردند.

افغان ها می گویند که رفع تحریم ها علیه حکمتیار قدمی به سمت صلح می باشد

این اقدام به دنبال یک توافق صلح بین حزب اسلامی و دولت افغانستان در ماه سنبله انجام شده است. اما همه با آن موافق نیستند.

تقاضای افغانستان برای توقف «مداخله» ایران

قانونگذاران و اعضای جامعه مدنی افغانستان می گویند ایران به وضوح با طالبان تبانی دارد و باید متوقف گردد.

ناظران می گویند: مردم افغانستان و طالبان «از جنگ خسته شده اند»

مسئولین می گویند که صدها عضو گروپ طالبان که از این جنگ ناعادلانه خسته شده اند می خواهند به پروسه صلح ملحق شوند.