http://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Elections

انتخابات

بمبگذاری های انتحاری طالبان، مردم ملکی را در اماکن عامه هدف قرار داده و نزدیک به ۵۰ تن را کشت

بمبگذاری های انتحاری طالبان، مردم ملکی را در اماکن عامه هدف قرار داده و نزدیک به ۵۰ تن را کشت

رئیس جمهور اشرف غنی گفت، این اعمال خشونت آمیز نشان می دهند که این جنگجویان هیچ علاقه ای به صلح ندارند.

رؤسای جدید کمیسیون های انتخاباتی نشان دهندهء دستآورد های زنان پس از زمامداری طالبان است

رؤسای جدید کمیسیون های انتخاباتی نشان دهندهء دستآورد های زنان پس از زمامداری طالبان است

دو زن کمیته های انتخاباتی افغانستان را رهبری خواهند کرد و نقش مهمی در تضمین شفافیت و انصاف انتخابات آینده ایفا می کنند.

مقامات تایید می کنند که انتخابات ریاست جمهوری به تعویق نخواهد افتاد

مقامات تایید می کنند که انتخابات ریاست جمهوری به تعویق نخواهد افتاد

کمیسیون انتخابات کشور سه شنبه با بی اعتبار خواندن گزارش های قبلی، اعلام کرد که انتخابات مطابق پلان از قبل تعیین شده، بروز ۲۹ حمل برگزار خواهد شد.

باشنده گان کندوز طالبان را مسؤول تخریب خانه هایشان می دانند

باشنده گان کندوز طالبان را مسؤول تخریب خانه هایشان می دانند

طالبان که توان مقابله مستقیم با نیروهای مسلح افغانستان را ندارند، در روز انتخابات در خانه های مردم ملکی مخفی شدند که در نتیجه بالغ بر ۵۰ خانه تخریب شد و باشنده هایی که قادر به گریختن نشده بودند، کشته شدند.

میلیون ها افغان با نادیده گرفتن تهدیدهای طالبان در یک انتخابات تاریخی رای دادند

میلیون ها افغان با نادیده گرفتن تهدیدهای طالبان در یک انتخابات تاریخی رای دادند

قریب به چهار میلیون افغان بدون ترس و وحشت بر چند حادثه معدود امنیتی و مشکلات دستگاه های رای گیری فائق آمدند تا نماینده گان شان در پارلمان را انتخاب کنند.

افغان ها در یک انتخابات مهم پارلمانی پای صندوق های رای می روند

افغان ها در یک انتخابات مهم پارلمانی پای صندوق های رای می روند

قریب به نه میلیون افغان جهت رای دادن برای افراد منتخب جهت تصدی ۲۴۹ چوکی در ولسی جرگه آینده ثبت نام کرده اند.

در تصاویر: رژه نظامی نیروهای امنیتی در قندوز در آستانه یک انتخابات حساس

در تصاویر: رژه نظامی نیروهای امنیتی در قندوز در آستانه یک انتخابات حساس

به گفته مقامات رسمی، هدف از این نمایش قدرت نظامی اطمینان دادن به مردم افغانستان نسبت به آماده گی های امنیتی در آستانه انتخابات پارلمانی روز شنبه است.

مقامات: نیروهای امنیتی افغان برای تأمین امنیت انتخابات پارلمانی آماده اند

مقامات: نیروهای امنیتی افغان برای تأمین امنیت انتخابات پارلمانی آماده اند

بیش از ۵۰ هزار تن از نیروهای امنیتی اعزام شده اند تا اطمینان حاصل شود که رای دهندگان می توانند در انتخابات شنبه آینده در افغانستان از حق دموکراتیک شان برخوردار شوند و رای بدهند.

رای دهنده گان: آمادهء برگه های رای به اندازه یک روزنامه باشید

رای دهنده گان: آمادهء برگه های رای به اندازه یک روزنامه باشید

هر یک از رای دهنده گان فقط به یک کاندیدا رای داده می تواند، مگر یافتن آنان در برگه های اخذ رای بسیار بزرگ کابل که تقریبا در قطع یک روزنامه معمولی است،‌ می تواند بسیار وقت گیر باشد.

پایان مانورهای آماده گیری نیروهای امنیتی افغان در هلمند در آستانه انتخابات روز شنبه

پایان مانورهای آماده گیری نیروهای امنیتی افغان در هلمند در آستانه انتخابات روز شنبه

هدف از اجرای این تمرینات یک ماهه اطمینان یافتن از امنیت حوزه های اخذ رای انتخابات پارلمانی است که شنبه آینده (۲۸ میزان) پس از یک تاخیر طولانی برگزار خواهد شد.

1 | 2 | Next