http://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Ramadan

رمضان

در عکس ها: افغانها با پایان یافتن ماه رمضان صلح میخواهند

در عکس ها: افغانها با پایان یافتن ماه رمضان صلح میخواهند

نیروهای امنیتی در جریان ماه مبارک رمضان مساعی بیشتر به خرچ داده اند تا جلو حملات طالبان بر عبادت کننده گان و مراسم مذهبی را بګیرند.

در عکس ها: اردوی افغانستان در ماه رمضان امنیت را تامین میکند

در عکس ها: اردوی افغانستان در ماه رمضان امنیت را تامین میکند

سربازان می گویند در جریان ماه مبارک جنگ برای مردم و دین شان ادامه دارد.

آتش‌بس جنگجویان طالب را که آرزوی یک زنده گی عادی را دارند بیدار کرده است

آتش‌بس جنگجویان طالب را که آرزوی یک زنده گی عادی را دارند بیدار کرده است

به نظر می رسد که اختلاف میان رهبری طالبان که وعده ادامه جنگ را داده اند و جنگجویان عادی این گروه روز به روز بیشتر می شود.

در عکس ها: افغان ها عید فطر را با شادی و امید به آینده جشن گرفتند

در عکس ها: افغان ها عید فطر را با شادی و امید به آینده جشن گرفتند

با برقراری آتش بس موقت میان حکومت افغانستان و جنگجویان طالبان، افغان ها برای نخستین بار در سالیان متمادی عید فطر را بدون ترس جشن گرفتند.

تقدیر از پولیس کابل به خاطر جلوگیری از اجرای یک حمله عظیم بالای مسجد

تقدیر از پولیس کابل به خاطر جلوگیری از اجرای یک حمله عظیم بالای مسجد

پولیس از ورود دو بمبگذار انتحاری داعش به مصلی یک مسجد شلوغ شیعیان جلوگیری کرد.

روح رمضان در افغانستان: عبادت و اعمال خیریه

روح رمضان در افغانستان: عبادت و اعمال خیریه

علی رغم بلند رفتن خشونت در ابتدای ماه متبرک اسلامی رمضان، افغان ها نفس حقیقی این ماه را جشن می گیرند.

داعش شهرهای رمضان را از لذت ماه رمضان محروم می کند

داعش شهرهای رمضان را از لذت ماه رمضان محروم می کند

در شرایط که گروپ داعش رسم و رسومات و جشن های سنتی را ممنوع کرده تزئینات و چراغانی ها در شهرهای سوری تحت کنترل داعش دیده نمی شوند.

شهروندان در عراق رمضان را «با طعم غلبه» بر داعش جشن می گیرند

شهروندان در عراق رمضان را «با طعم غلبه» بر داعش جشن می گیرند

بعد از اخراج داعش از اکثر ساحات آخرین استحکامات آن در عراق باشندگان محلی جهت تجلیل این ماه مبارک فارغ از ترس و دهشت مهیا می شوندد.

افغان ها با روحیه نیکوکاری به استقبال رمضان می روند

افغان ها با روحیه نیکوکاری به استقبال رمضان می روند

کالتور کمک به فقرا در ماه مبارک رمضان عمومیت بیشتری می یابد.

افغان ها از داعش و طالبان می خواهند که در ماه رمضان حملاتشان را متوقف کنند

افغان ها از داعش و طالبان می خواهند که در ماه رمضان حملاتشان را متوقف کنند

افغان ها از شبه نظامیان می خواهند حرمت این ماه مقدس را حفظ کنند و کمپاین های خشونت و دهشت افگنی شان را متوقف نمایند.

1