پناهندگان

پاکستان اجازه می دهد تا پناهجویان افغان حساب های بانکی باز کنند

پاکستان اجازه می دهد تا پناهجویان افغان حساب های بانکی باز کنند

اقدام حسن نیت به معنی این است که پناهجویان می توانند به خدمات مطمئن مبادلات پولی دسترسی داشته باشند.

ریکارد بی سابقه افغان های مهاجر عودت کننده از ایران در سال میلادی ۲۰۱۸

ریکارد بی سابقه افغان های مهاجر عودت کننده از ایران در سال میلادی ۲۰۱۸

بسیاری از افغان های عودت کننده که با دشواری های اقتصادی و اذیت و آزار در ایران مواجه شدند، می گویند که آنها «هرگز به آنجا بازنخواهند گشت.»

بیجا شده گان افغان در لیگ کریکت جدید پیشاور انگیزه تازه می یابند

بیجا شده گان افغان در لیگ کریکت جدید پیشاور انگیزه تازه می یابند

سالزمان دهنده این تورنمنت گفت: «صلح انگیزه ما است.»‌

استقبال پناهنده گان افغان در پاکستان از وعده اعطای تابعیت

استقبال پناهنده گان افغان در پاکستان از وعده اعطای تابعیت

دولت عمران خان وعده کرده است به اتباع خارجی که در پاکستان متولد شده اند بشمول میلیون ها پناهنده افغان تابعیت پاکستان را اعطا کند.

درخواست سازمان ملل متحد برای حمایت بین المللی بیشتر جهت اسکان مجدد بیجا شده گان افغان

درخواست سازمان ملل متحد برای حمایت بین المللی بیشتر جهت اسکان مجدد بیجا شده گان افغان

یک هیات ملل متحد به همراه هنرپیشه پاکستانی ماهره خان از بیجا شده گان افغان در پاکستان بازدید کرده و متعهد به ارائه تعلیم و آموزش به آنها شد.

حکومت افغانستان برای بیش از ۱۵۰۰۰ مهاجر برگشته کار قالین بافی ایجاد میکند

حکومت افغانستان برای بیش از ۱۵۰۰۰ مهاجر برگشته کار قالین بافی ایجاد میکند

مسؤولین می گویند که وزارت احیا و انکشاف دهات در حدود ۵۰۰۰ کارگاه قالین بافی را طی سه ماه آینده در نُه ولایت ایجاد کند.

ادارهء ولایت کنر با خانواده های که از درگیری های سرحدی گریخته اند،‌ کمک میکند

ادارهء ولایت کنر با خانواده های که از درگیری های سرحدی گریخته اند،‌ کمک میکند

دولت تلاش میکند تا با بازگشت خانواده های بیجا شده با فراهم کردن خیمه ها، کمپل ها،‌ آرد، روغن، بوره و وسایل بخت و پز کند کمک کند.

پناهندگان افغان اعزام شده به جنگ سوریه علیه ایران صحبت می کنند

پناهندگان افغان اعزام شده به جنگ سوریه علیه ایران صحبت می کنند

ایران از استیصال و مجبوری آواراگان افغان سوءاستفاده کرده و به آنها قول می دهد چنان چه در سوریه بجمگند به آنها پول و اقامت اعطا کند.

تسریع ثبت نام افغان های مقیم پاکستان

تسریع ثبت نام افغان های مقیم پاکستان

کمپاین ثبت نام حدودا 600 هزار تا 1 ملیون افغان منافع و امنیت را برای همخه طرف های ذینفع در پی خواهد داشت.

کند شدن پروسه عودت افغان ها از پاکستان

کند شدن پروسه عودت افغان ها از پاکستان

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید که اوضاع در پاکستان رو به بهبود است.