امنیت

تلفات سنگین طالبان در غزنی احساس نورمال را برای باشنده گان متعدد اعاده کرده است

بعد از آنکه عملیات امنیتی فرماندهان پیشتاز طالبان متعددی را در ولسوالی های ده یک و خواجه عمری نابود کردند، باشنده گان بخاطر بدست آوردن آزادی خود در خوشی به سر می برند.

ادامه درگیری ها بین داعش و طالبان باشنده گان ننگرهار را به ستوه آوردند

یک باشنده محلی گفت هر دوگروه بی رحمی بی حد را مرتکب شدند، و نه به ماه مقدس رمضان احترام گذاشتند و نه به عید.

بعد از شکست ها در میدان جنگ، طالبان فعالیت شبکه های مخابراتی را در تخار مختل کردند

بخاطر تلافی شکست خوردن از نیروهای افغان در ساحه، طالبان خدمات شبکه های مخابراتی را از ۵ بجه بعد از ظهر الی ۵ بجه صبح غیر فعال ساختند.

جنگجویان فاطمیون که خود را به قیافه مهاجرین درآورده تهدید جدی را متوجه افغانستان می سازند

رژیم ایرانی به شکل مخفی هر روز یک تعداد جنگجویان فاطمیون که خود را به قیافه مهاجرین درمیاورد را به ولایت هرات می فرستد تا جنگ مذهبی را تحریک کند.

افغان های روستانشین قیمت بی رحمانه جنگ جنگجویان را متحمل میشوند

شفیق الله ۱۵ ساله گفت، «ما امیدوارهستیم که طالبان بیایند و صلح کنند تااینکه هیچ کس دراین کشورکشته ویا زخمی نشوند.»

عملیات طالبان موسوم به الفتح در ولایت زابل با مقاومت جدی روبرو شد

نیروهای افغان کوشش های طالبان بخاطر کنترل کردن برخی از ولسولی های عمده در ولایت را مانع شدند وعملیات های تازه برضد این گروه جنگجو پلان گذاری می شوند.

راکت ساخت ایران در کندهار حمایت دوامدار تهران از طالبان را نشان داد

نگرانی ها درمورد حمایت تهران و مسکو از طالبان و کوشش های آنها بخاطر مختل ساختن روند صلح رو به افزایش است.

رد آتش بس عید از سوی رهبر طالبان خشم افغان ها را برانگیخت

پیام جنگ ملا هبت الله آخندزاده به وی لقب 'دشمن صلح' را داد.

جنگجویان تسلیم شده طالب در فراه تعهد نمودند که از نیروهای افغان دفاع می کنند

گروپ متذکره باخود ماشیندار، هاوان، وسایط نقلیه و مهمات آوردند و تعهد نمودند که از نیروهای امنیتی افغان دفاع و پشتیبانی می کنند.

طالبان اعضای حرکت صلح مردمی را در هلمند توقیف کردند

بر اساس معلومات اعضای این حرکت، جنگجویان در حدود ۲۵ عضو حرکت صلح مردمی را توقیف کرده اند.