http://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=17

امنیت

جنگجویان سابق طالبان از زنده گی خوب و راحت همراه با صلح در قندوز لذت می برند

جنگجویان سابق طالبان از زنده گی خوب و راحت همراه با صلح در قندوز لذت می برند

دست کشیدن از جنگ با حکومت افغانستان سودمند است و وظایف ارائه شده به جنگجویان سابق مسیری به سوی زنده گی عادی است.

با ادامه منع ارتباطات شبانه از سوی طالبان قندوز همچنان در «تاریکی» بسر می برد

با ادامه منع ارتباطات شبانه از سوی طالبان قندوز همچنان در «تاریکی» بسر می برد

باشنده های محلی کسی برای انتقال مریضان به شفاخانه خبر کرده نمی توانند، به اقارب شان اطلاع رسانی کرده نمی توانند، و برای کسب اخبار و معلومات جدید به اینترنت دسترسی پیدا کرده نمی توانند.

افغان ها تصویر تیره ای را از زنده گی در صورت به قدرت رسیدن دوباره طالبان رسامی می کنند

افغان ها تصویر تیره ای را از زنده گی در صورت به قدرت رسیدن دوباره طالبان رسامی می کنند

افغان ها در مناطقی که در کنترول طالبان هستند، در وحشت از شلاق خوردن، اعدام و محدودیت های شدید در حقوق زنان زنده گی می کنند.

تسلیم شدن بیشتر جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار به دنبال یک زنده گی صلح آمیز

تسلیم شدن بیشتر جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار به دنبال یک زنده گی صلح آمیز

هجده جنگجوی طالبان و سه جنگجوی داعش به مقامات تسلیم شده و گفتند که آنها از سوی شورشیان سابق که از خشونت دست کشیده و اکنون زنده گی بهتری دارند، تشویق شدند.

تضعیف روحیه طالبان همزمان با افزایش تلفات وارده بر رهبری این گروه

تضعیف روحیه طالبان همزمان با افزایش تلفات وارده بر رهبری این گروه

افزایش فشار بر طالبان و افزایش تلفات موجب افزایش نگرانی ها در میان صفوف این گروه شده که در تلاش برای نجات جانشان در حملات استند.

جنگجویان طالبان تسلیم شده در فاریاب می گویند: «ما از جنگ خسته شده ایم»

جنگجویان طالبان تسلیم شده در فاریاب می گویند: «ما از جنگ خسته شده ایم»

همزمان با مذاکرات روان صلح، درخواست افغان ها از ستیزه جویان برای بر زمین گذاشتن سلاح های شان سرعت یافته است.

نیروهای افغان یک مرکز شکنجه طالبان در هرات را تخریب کردند

نیروهای افغان یک مرکز شکنجه طالبان در هرات را تخریب کردند

پرسنل امنیتی، قبل از بین بردن این محبس، شلاق، زنجیر و سایر ادوات شکنجه را در آن پیدا کردند.

مبارزه نیروهای دفاع و امنیت ملی افغانستان و اعضای قیام مردمی با اخاذی و بی رحمی طالبان در سمنگان

مبارزه نیروهای دفاع و امنیت ملی افغانستان و اعضای قیام مردمی با اخاذی و بی رحمی طالبان در سمنگان

باشنده های محلی و مقامات می گویند که طالبان ۱۰ تن از مردم ملکی را که حاضر به پرداخت عشر نشده بودند به قتل رسانده اند و مرتبا موتر های حمل ذغال سنگ را مجبور به پرداخت مالیه می کنند.

سفر از پیش اعلام ناشدهء سرپرست وزارت دفاع امریکا به کابل همزمان با فشارها برای صلح

سفر از پیش اعلام ناشدهء سرپرست وزارت دفاع امریکا به کابل همزمان با فشارها برای صلح

پاتریک شاناهان گفت: «افغان ها باید تصمیم بگیرند که افغانستان در اینده چگونه باشد.»

رییس جمهور غنی برای مقابله با نفوذ ایران در افغانستان محقق را برکنار کرده است

رییس جمهور غنی برای مقابله با نفوذ ایران در افغانستان محقق را برکنار کرده است

رئیس جمهوری اشرف غنی، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان را از وظیفه سبکدوش کرد. ناظرین می گویند که این اقدام تنها سیاسی نبود و هدف از آن محافظت از منافع ملی افغانستان بود.

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Next