http://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Terrorism?page=11

تروریسم

مقامات می گویند: طالبان به کلان ترین مافیای مواد مخدر افغانستان تبدیل شده اند

مقامات می گویند: طالبان به کلان ترین مافیای مواد مخدر افغانستان تبدیل شده اند

بنا بر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، 99 فیصد از عایدات تجارت غیرقانونی مواد مخدر به گروپ های تروریستی و مافیای قاچاق مواد مخدر می رسد.

مقامات می گویند هدف اصلی ایران ایجاد ناامنی در افغانستان است

مقامات می گویند هدف اصلی ایران ایجاد ناامنی در افغانستان است

مسئولین ولایت غور به سلام تایمز گفتند که ایران در کوشش جهت بی ثبات کردن غرب افغانستان، طالبان را مستقیما کمک می کند.

عملیات های امنیتی توانایی داعش را در افغانستان تقلیل داده است

عملیات های امنیتی توانایی داعش را در افغانستان تقلیل داده است

به گفته وزارت دفاع فقط 400 تا 600 شبه نظامی داعشی در افغانستان باقی مانده اند.

کشف گورهای دسته جمعی بعد از بیرون راندن طالبان و داعش از میرزاولنگ

کشف گورهای دسته جمعی بعد از بیرون راندن طالبان و داعش از میرزاولنگ

مسئولین گفتند که اجساد 42 نفر مردم ملکی، به شمول اطفال که اول تیرباران شده و بعد سرشان بریده شده بود، در سه گور جمعی در میرزاولنگ ولایت سرپل پیدا شدند.

کوشش داعش برای خاموش کردن افغان ها در سر پل ولایت جوزجان

کوشش داعش برای خاموش کردن افغان ها در سر پل ولایت جوزجان

باشندگان می گویند شبه نظامیان یک عالم دینی و چند ریش سپید را که با افراطی گری این گروپ مخالفت می کردند را سر بریدند و تماشای تلوزیون را ممنوع کردند «تا ما را در جهل نگه دارند.»

شبه نظامیان در افغانستان فریب خورده اند و باور کرده اند که هدفشان بر حق می باشد

شبه نظامیان در افغانستان فریب خورده اند و باور کرده اند که هدفشان بر حق می باشد

ناظران می گویند فعالیت های طالبان و داعش بر زندگی مردم ملکی بیگناه زیادتر تأثیر گذاشته و اقتصاد کشور را تضعیف کرده است و هیچ ربطی به اسلام ندارد.

گروگان های آزاد شده ترس و وحشتی را که در حمام خون ایجاد شده توسط طالبان و داعش در میرزاولنگ مشاهده کردند بازگو می کنند

گروگان های آزاد شده ترس و وحشتی را که در حمام خون ایجاد شده توسط طالبان و داعش در میرزاولنگ مشاهده کردند بازگو می کنند

یکی از قریه نشینان گفت: «آنها حتی به زنان و اطفال هم رحم نکردند؛ من 10 جسد را در یک قبر دفن کردم.»

همدست شدن طالبان و داعش جهت قتل عام مردم ملکی در سرپل

همدست شدن طالبان و داعش جهت قتل عام مردم ملکی در سرپل

بنا بر گزارش های واصله یک گروپ مشترک از جنگجویان با ورود به این شهرک مساجد را سوختاندند، ده ها فرد ملکی را به قتل رساندند، و اجساد آنها را قطعه قطعه کردند.

باشندگان هرات بعد از جدیدترین حمله بر مسجد فریاد «مرگ بر داعش» سر دادند

باشندگان هرات بعد از جدیدترین حمله بر مسجد فریاد «مرگ بر داعش» سر دادند

عزاداران در اعتراض به این گروپ تروریستی به سرک ها آمدند و تابوت های عزیزانشان را حمل کردند.

مقامات می گویند افغان ها باید متحد علیه تروریسم بایستند

مقامات می گویند افغان ها باید متحد علیه تروریسم بایستند

مسئولین می گویند در حالی که مردم ملکی متحمل بیشترین تلفات حملات تروریستی می شوند، وحدت افغان ها یگانه راه شکست دادن تروریسم است.