http://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Terrorism?page=13

تروریسم

تصرف تورا بورا پلان های داعش را در ننگرهار خنثی کرد

تصرف تورا بورا پلان های داعش را در ننگرهار خنثی کرد

داعش پلان ریزی کرده بود تا مقر شعبه خراسانش را در ولایت ننگرهار اعمار کند، مگر عملیات های ماه قبل این امیدهای داعش را نقش برآب کرد.

تخریب مسجد النوری موصل «اعلان شکست» است

تخریب مسجد النوری موصل «اعلان شکست» است

مناره کج که قرن ها سمبل این شهر بوده است، در زمانی که قوای عراقی به تصرف آخرین مقرهای داعش نزدیک می شوند، به خرابه ای تبدیل شد.

طالبان همانند افغانستان در پاکستان هم کدام رحم به اطفال نشان نمی دهند

طالبان همانند افغانستان در پاکستان هم کدام رحم به اطفال نشان نمی دهند

متخصصی صحی و تحلیلگران امنیتی می گویند که اطفال زیادتر از هر چیز از تروریسم و حملات شبه نظامیان رنج می برند.

انفجار بمب طالبان در لشکرگاه مردم ملکی که قبل از عید در حال دریافت پیسه بودند به قتل رساند

انفجار بمب طالبان در لشکرگاه مردم ملکی که قبل از عید در حال دریافت پیسه بودند به قتل رساند

وقتی که موظفین دولت و سایر مشتریان در آستانه عید فطر در صف دریافت عایدی هایشان بودند این موتر بمب منفجر شد که در نتیجه کم از کم 34 نفر کشته و 58 نفر دیگر مجروح شدند.

طالبان در ماه رمضان با اجرای یک حمله تروریستی دیگر 5 نفر را در گردیز به قتل رساندند

طالبان در ماه رمضان با اجرای یک حمله تروریستی دیگر 5 نفر را در گردیز به قتل رساندند

هفت نفر از شبه نظامیان طالبان در گردیز با پولیس درگیر شدند و 5 افسر پولیس را به قتل رسانده و 22 افغان دیگر که اکثرشان افراد ملکی بودند را مجروح کردند.

جنگ صحرایی بین داعش و طالبان در تورا بورا ادامه دارد

جنگ صحرایی بین داعش و طالبان در تورا بورا ادامه دارد

مسئولین می گویند که قوای دفاعی و امنیت ملی افغانستان یک عملیات را برای بازپس گیری این ساحه از داعش شروع کردند.

تردید کابل در پی عدم قبول مسئولیت مشارکت در حملات توسط طالبان

تردید کابل در پی عدم قبول مسئولیت مشارکت در حملات توسط طالبان

شبکه حقانی همپیمان طالبان می گوید که در انفجارهای اخیر مشارکت نداشته است، اما مقامات و تحلیلگران افغان این ادعا را رد می کنند.

فراخوان ها جهت وحدت ملی بعد از انفجارهای مراسم تدفین در کابل

فراخوان ها جهت وحدت ملی بعد از انفجارهای مراسم تدفین در کابل

رهبران سیاسی و مذهبی بعد از یک انفجار در مراسم تدفین در کابل که کم از کم هفت نفر را در تاریخ 13 جوزا به قتل رساند، خواستار صلح و گفتمان شدند.

شعارهای «مرگ بر طالبان» همزمان با اعمال اقدامات جدید امنیتی توسط مسئولین در کابل

شعارهای «مرگ بر طالبان» همزمان با اعمال اقدامات جدید امنیتی توسط مسئولین در کابل

اقدامات به شمول نصب چهار دروازه امنیتی در پوسته های امنیتی کلیدی پایتخت افغانستان می باشند.

سکوت بعد از انفجار بمب در کابل این سوال را مطرح می کند: کار چه کسی است؟

سکوت بعد از انفجار بمب در کابل این سوال را مطرح می کند: کار چه کسی است؟

مظنونان اصلی شامل طالبان افغان، داعش، شبکه حقانی و القاعده می باشند.