http://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Women's_Rights

حقوق زنان

ویب سایت که توسط دخترها ساخته شده به زنان فرصت می دهد تا از طریق آن نگرانی های شان را در مورد پروسه صلح به تفصیل بیان نمایند

ویب سایت که توسط دخترها ساخته شده به زنان فرصت می دهد تا از طریق آن نگرانی های شان را در مورد پروسه صلح به تفصیل بیان نمایند

محصلین فاکولته کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات یک ویب سایت زیر نام «زنان و صلح» را ساختند که در آن زنان با دسترسی به انترنیت میتوانند نظریات خویش را شریک سازند.

زنان افغان برگشت به کابوس حاکمیت طالبان را رد کردند

زنان افغان برگشت به کابوس حاکمیت طالبان را رد کردند

زنان در جریان حاکمیت طالبان زمانیکه بیرون از خانه های شان در حال تعلیم کردن و یا کارکردن دیده می شدند مجازات خشن را دریافت می کردند.

تامین حقوق زنان از سوی طالبان با هشدار بزرگ همراه است

تامین حقوق زنان از سوی طالبان با هشدار بزرگ همراه است

فعالان در فکر این هستند که چگونه کلمات تامین حقوق زنان در چهارچوب اسلامی از ارزشهای اسلامی تفسیر خواهند شد.

'نماد شجاعت': تیم روبات ساز دست آوردهای دختران افغان را برجسته ساخت

'نماد شجاعت': تیم روبات ساز دست آوردهای دختران افغان را برجسته ساخت

اعضاء تیم سفیران تکنالوژی شده اند، بخاطریکه آنها در سراسر جهان سفر می کنند و به دست آورد های زنان افغان پس از پایان رژیم طالبان روشنی می افگنند.

زنان کارآفرین افغان حاضر نیستند به «دوران سیاه» طالبان بازگردند

زنان کارآفرین افغان حاضر نیستند به «دوران سیاه» طالبان بازگردند

زنان از حکومت می خواهند دستاوردها و آزادی های متشبثین زن را در هر توافق صلح با طالبان تضمین کنند.

با بلند رفتن اشتیاق برای اشتغال ننگرهار فرصت های کاری برای زنان را افزایش خواهد داد

با بلند رفتن اشتیاق برای اشتغال ننگرهار فرصت های کاری برای زنان را افزایش خواهد داد

حکومت این ولایت با هدف افزایش فرصت های برابر اشتغال کوشش های استخدامی را افزایش می دهد.

ربانی می گوید که حقوق زنان افغان در مذاکرات طالبان «خط قرمز مطلق» است

ربانی می گوید که حقوق زنان افغان در مذاکرات طالبان «خط قرمز مطلق» است

وزیر امور خارجه افغانستان می گوید جرمنی می تواند میزبان جلسه سوم مذاکرات صلح باشد.

برای اولین بار یک زن بنام زهرا الهام برنده مسابقه ستاره افغان شد

برای اولین بار یک زن بنام زهرا الهام برنده مسابقه ستاره افغان شد

از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۷ همه برنده گان مردان بودند.

ایستاده گی زن مبتکر افغان در برابر نماینده گان طالبان بخاطر دفاع از حقوق زنان

ایستاده گی زن مبتکر افغان در برابر نماینده گان طالبان بخاطر دفاع از حقوق زنان

فوزیه کوفی عضوء ولسی جرگه و فعال حقوق زنان در جریان نشست ماه گذشته در مسکو از حقوق دخترش در برابر نماینده گان طالبان دفاع کرد.

زنان لوگر آزاد شده از یوغ حکومت طالبان خواهان ایفای نقش بیشتر در حکومت استند

زنان لوگر آزاد شده از یوغ حکومت طالبان خواهان ایفای نقش بیشتر در حکومت استند

حکومت این ولایت در تلاش است از مشارکت بیشتر زنان در معارف و دفاتر دولتی اطمینان حاصل کند.

1 | 2 | 3 | Next