حقوق زنان

'نماد شجاعت': تیم روبات ساز دست آوردهای دختران افغان را برجسته ساخت

'نماد شجاعت': تیم روبات ساز دست آوردهای دختران افغان را برجسته ساخت

اعضاء تیم سفیران تکنالوژی شده اند، بخاطریکه آنها در سراسر جهان سفر می کنند و به دست آورد های زنان افغان پس از پایان رژیم طالبان روشنی می افگنند.

زنان کارآفرین افغان حاضر نیستند به «دوران سیاه» طالبان بازگردند

زنان کارآفرین افغان حاضر نیستند به «دوران سیاه» طالبان بازگردند

زنان از حکومت می خواهند دستاوردها و آزادی های متشبثین زن را در هر توافق صلح با طالبان تضمین کنند.

با بلند رفتن اشتیاق برای اشتغال ننگرهار فرصت های کاری برای زنان را افزایش خواهد داد

با بلند رفتن اشتیاق برای اشتغال ننگرهار فرصت های کاری برای زنان را افزایش خواهد داد

حکومت این ولایت با هدف افزایش فرصت های برابر اشتغال کوشش های استخدامی را افزایش می دهد.

ربانی می گوید که حقوق زنان افغان در مذاکرات طالبان «خط قرمز مطلق» است

ربانی می گوید که حقوق زنان افغان در مذاکرات طالبان «خط قرمز مطلق» است

وزیر امور خارجه افغانستان می گوید جرمنی می تواند میزبان جلسه سوم مذاکرات صلح باشد.

برای اولین بار یک زن بنام زهرا الهام برنده مسابقه ستاره افغان شد

برای اولین بار یک زن بنام زهرا الهام برنده مسابقه ستاره افغان شد

از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۷ همه برنده گان مردان بودند.

ایستاده گی زن مبتکر افغان در برابر نماینده گان طالبان بخاطر دفاع از حقوق زنان

ایستاده گی زن مبتکر افغان در برابر نماینده گان طالبان بخاطر دفاع از حقوق زنان

فوزیه کوفی عضوء ولسی جرگه و فعال حقوق زنان در جریان نشست ماه گذشته در مسکو از حقوق دخترش در برابر نماینده گان طالبان دفاع کرد.

زنان لوگر آزاد شده از یوغ حکومت طالبان خواهان ایفای نقش بیشتر در حکومت استند

زنان لوگر آزاد شده از یوغ حکومت طالبان خواهان ایفای نقش بیشتر در حکومت استند

حکومت این ولایت در تلاش است از مشارکت بیشتر زنان در معارف و دفاتر دولتی اطمینان حاصل کند.

زنان افغان در تجارت زنبورداری طعم توانمندسازی را می چشند

زنان افغان در تجارت زنبورداری طعم توانمندسازی را می چشند

زنان بیشتری اقدام به راه اندازی مزرعه زنبور داری جهت تولید عسل کرده اند که این موجب شده آنها فرصتی به دست آورند که در زمان رژیم طالبان برایشان میسر نبود.

اردوی افغانستان در پی استخدام ۵ هزار نیروی زن جهت تقویت عملیات تفتیش و تلاشی است

اردوی افغانستان در پی استخدام ۵ هزار نیروی زن جهت تقویت عملیات تفتیش و تلاشی است

در حالی که اردو در حدود ۲ هزار نیروی زن در صفوف اش دارد، مگر به خصوص برای ایفای وظیفه در عملیات جستجو و تلاشی به زنان بیشتر ضرورت دارد.

زنان افغان در نشست مسکو می گویند ما «ابزار سیاسی» نیستیم

زنان افغان در نشست مسکو می گویند ما «ابزار سیاسی» نیستیم

زنان افغان وعده دادند که رفتار وحشیانه طالبان و اعمال محدودیت های این گروه بالای زنان و دختران نادیده نخواهند گرفت.