http://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Women's_Rights?page=3

حقوق زنان

زنان فاریاب دارای یک ورزشگاه خصوصی می شوند

زنان فاریاب دارای یک ورزشگاه خصوصی می شوند

یک زوج محلی این ورزشگاه که خاص زنان طراحی شده است را بعد از مشوره با بزرگان محلی و مسئولین افتتاح کردند.

تلوزیون زن افغانستان عرصه ای را برای زنان فراهم می کند

تلوزیون زن افغانستان عرصه ای را برای زنان فراهم می کند

یک رسانه جدید به مسائل زنان در سال های مقاومت در برابر ستم و خشونت طالبان علیه ژورنالیست ها اختصاص یافته است.

پناهگاه های زنان به قربانیان آزاردیده در افغانستان کمک می کند

پناهگاه های زنان به قربانیان آزاردیده در افغانستان کمک می کند

از سال 2001 سی پناهگاه در 13 ولایت افغانستان تأسیس شده اند.

استقبال علاقمندان سینما به افتتاح یک سینمای مناسب برای فامیل ها در کابل

استقبال علاقمندان سینما به افتتاح یک سینمای مناسب برای فامیل ها در کابل

سینمای مخصوص فامیل ها موسوم به کهکشان برای اولین بار سینما رفتن را برای فامیل ها و زنان بدون همراه ممکن کرده است.

فعالین زن عراق کشورشان را بازسازی می کنند

فعالین زن عراق کشورشان را بازسازی می کنند

شبکه زنان عراقی که برای کمک به جوامع لطمه دیده از خشونت «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) مصروف کوشش بوده است.

مادران سوری از استقامت خود در جنگ سخن می گویند

مادران سوری از استقامت خود در جنگ سخن می گویند

در شام روز مادر، المشارق با سه خانم که با وجود رنج و مشقت به طرق بسیار متفاوتی استقامتشان را نشان می دهند، گفتگو کرد.

اولین ارکستر زنان افغانستان در داووس برنامه اجرا می کند

اولین ارکستر زنان افغانستان در داووس برنامه اجرا می کند

زهره، که یک گروپ موسیقی متشکل از 35 نوازنده جوان 13 تا 20 است، به زنان جوان افغان بخت داشتن یک زندگی متفاوت را می بخشد.

کسب و کار عسل آزادی و حرمت بیشتر را به زنان افغان پیشکش می کند

کسب و کار عسل آزادی و حرمت بیشتر را به زنان افغان پیشکش می کند

زنبورداری در ولایت بامیان در حال رشد است و این به زنان، بخت حمایه از فامیلشان را پیشکش می کند.

استقبال مردم افغانستان از نخستین څارنوال زن در غور

استقبال مردم افغانستان از نخستین څارنوال زن در غور

نگینه غوری به سلام تایمز گفت: «من می خواهم برای زنان افغان فعالیت کنم.»