http://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/analysis

تحلیل

روسیه و ایران به قصد طولانی کردن جنگ اسلحه جدید را برای طالبان تامین می کنند

روسیه و ایران به قصد طولانی کردن جنگ اسلحه جدید را برای طالبان تامین می کنند

این دو کشور به امید این که طالبان حکومت را سرنگون کنند،‌ از جنگجویان حمایت می کنند.

روسیه در اندیشه سانسور فلم ناخوشاید مربوط به جنگ افغانستان

روسیه در اندیشه سانسور فلم ناخوشاید مربوط به جنگ افغانستان

این خشم عمومی در حالی است که روسیه جنگی را که زمانی یک اشتباه احمقانه خوانده بود، حالا سعی در توجیه و تطهیر آن دارد.

روسیه تاریخ جنگ شوروی با افغان را تحریف می کند تا مخالفت اش با غرب را توجیه کند

روسیه تاریخ جنگ شوروی با افغان را تحریف می کند تا مخالفت اش با غرب را توجیه کند

تحلیلگران می گویند که سی سال پس از پایان اشغال خونین افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق، برخی از وابستگان به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تلاش می کنند که تاریخ را تحریف کنند.

ماشین های پروپگندای ایران در سراسر جهان دروغ نشر می دهند

ماشین های پروپگندای ایران در سراسر جهان دروغ نشر می دهند

کارشناسان نسبت به یک گزارش اخیر مبنی بر کوشش های ایران جهت توسعه نفوذ خود از طریق دستگاه های رسانه ای ابراز نگرانی کردند.

آیا داعش زادهٔ غرب است؟

آیا داعش زادهٔ غرب است؟

یک تحقیق در مورد یک تیوری توطئهء فراگیر نشان می دهد که دست های خاص فعالانه حقایق را مخدوش می کنند تا منافع خودشان را تضمین کنند.