دیپلماسی

2017-12-15

ورود ازبکستان و افغانستان به یک «مرحلهء نو از همکاری»

امنیت آسیای مرکزی، تجارت دوجانبه، و انکشاف زیرساخت ها در شمول موضوعات بود که در جریان بازدید اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان از تاجیکستان در اوایل ماه روان مطرح شد.

2017-12-15

ورود ازبکستان و افغانستان به یک «مرحلهء نو از همکاری»

امنیت آسیای مرکزی، تجارت دوجانبه، و انکشاف زیرساخت ها در شمول موضوعات بود که در جریان بازدید اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان از تاجیکستان در اوایل ماه روان مطرح شد.

2017-12-06

شورای عالی صلح افغانستان برای مذاکرات با طالبان هیچ پیش شرط تعیین نمیکند

محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح گفت: «وظیفهء اصلی ما خاتمهء جنگ و شروع مذاکرات صلح است.»

2017-12-06

شورای عالی صلح افغانستان برای مذاکرات با طالبان هیچ پیش شرط تعیین نمیکند

محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح گفت: «وظیفهء اصلی ما خاتمهء جنگ و شروع مذاکرات صلح است.»

2017-12-05

توافق ازبکستان و افغانستان جهت همکاری «در تمامی عرصه ها»

رهبران دو کشور بر امضای ده ها توافقنامه ها و قرار داد های تجاری به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دالر نظارت کردند.

2017-12-05

توافق ازبکستان و افغانستان جهت همکاری «در تمامی عرصه ها»

رهبران دو کشور بر امضای ده ها توافقنامه ها و قرار داد های تجاری به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دالر نظارت کردند.

2017-10-02

بلند رفتن مشارکت دوجانبه توسط لوی درستیز پاکستان و رئیس جمهور افغانستان

جنرال قمر جاوید بجوا، لوی درستیز پاکستان، در کابل با اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، ملاقات کرد تا حول مسایل امنیت منطقوی و مشارکت های ضدتروریستی مذاکره کنند.

2017-10-02

بلند رفتن مشارکت دوجانبه توسط لوی درستیز پاکستان و رئیس جمهور افغانستان

جنرال قمر جاوید بجوا، لوی درستیز پاکستان، در کابل با اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، ملاقات کرد تا حول مسایل امنیت منطقوی و مشارکت های ضدتروریستی مذاکره کنند.

2017-09-20

غنی: مشارکت و گفتمان منطقوی یگانه راه جنگ با افراط گرایی است

رئیس جمهور غنی طی سخنان خود در سازمان ملل متحد از پاکستان خواست تا در کوشش های صادقانه جهت نابودی تروریسم مشارکت نماید. [سازمان ملل متحد]

2017-09-20

غنی: مشارکت و گفتمان منطقوی یگانه راه جنگ با افراط گرایی است

رئیس جمهور غنی طی سخنان خود در سازمان ملل متحد از پاکستان خواست تا در کوشش های صادقانه جهت نابودی تروریسم مشارکت نماید. [سازمان ملل متحد]

2017-09-13

پاکستان از پیشنهاد افغانستان جهت مذاکرات صلح استقابل کرد

ناظران می گویند که این پیشنهاد یک فرصت استثنائی جهت متحد شدن علیه شبه نظامیان و برقراری صلح در دو سمت مرز می باشد.

2017-09-13

پاکستان از پیشنهاد افغانستان جهت مذاکرات صلح استقابل کرد

ناظران می گویند که این پیشنهاد یک فرصت استثنائی جهت متحد شدن علیه شبه نظامیان و برقراری صلح در دو سمت مرز می باشد.

2017-08-23

افغان ها و پاکستانی ها در یک رویداد در پیشاور بر صلح و وحدت تأکید کردند

تم اصلی جشن 98امین سالروز استقلال افغانستان در پیشاور که با شرکت شخصیت های برجسته برگزار گردید، مسئله مشارکت در مبارزه با تروریسم بود.

2017-08-23

افغان ها و پاکستانی ها در یک رویداد در پیشاور بر صلح و وحدت تأکید کردند

تم اصلی جشن 98امین سالروز استقلال افغانستان در پیشاور که با شرکت شخصیت های برجسته برگزار گردید، مسئله مشارکت در مبارزه با تروریسم بود.

2017-07-18

گفتمان افغانستان و آسیای میانه خواستار اعمار اعتماد متقابل شد

این کنفرانس که اخیرا به اتمام رسید، مشخص کرد که صلح منطقوی و بین المللی می تواند به طریق سهل تر از طریق شناخت همسایگان به جای ترس از آنها حاصل گردد.

2017-07-18

گفتمان افغانستان و آسیای میانه خواستار اعمار اعتماد متقابل شد

این کنفرانس که اخیرا به اتمام رسید، مشخص کرد که صلح منطقوی و بین المللی می تواند به طریق سهل تر از طریق شناخت همسایگان به جای ترس از آنها حاصل گردد.

2017-07-13

با بلند رفتن فشارها شورای عالی صلح افغانستان استراتیژی جدید فراگیر را امتحان می کند

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، این هفته پیغام محکمی را که بیانگر تمایل مردم افغانستان به صلح و رو به اتمام بودن صبر و تحمل دولتش بود، برای طالبان ارسال کرد.

2017-07-13

با بلند رفتن فشارها شورای عالی صلح افغانستان استراتیژی جدید فراگیر را امتحان می کند

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، این هفته پیغام محکمی را که بیانگر تمایل مردم افغانستان به صلح و رو به اتمام بودن صبر و تحمل دولتش بود، برای طالبان ارسال کرد.

2017-07-04

ابراز تمایل پاکستان و افغانستان جهت مشارکت امنیتی

مسئولین و ناظران در کشورهای همسایه نسبت به گرم شدن روابط خوشبین استند.

2017-07-04

ابراز تمایل پاکستان و افغانستان جهت مشارکت امنیتی

مسئولین و ناظران در کشورهای همسایه نسبت به گرم شدن روابط خوشبین استند.