اقتصاد

دهقانان ننگرهار به جای کوکنار گل گلاب می کارند و از تمویل طالبان خود داری میکنند

دهقانان ننگرهار به جای کوکنار گل گلاب می کارند و از تمویل طالبان خود داری میکنند

زارعین پی برده اند که عایدی زراعت گل گلاب بیشتر از عایدی زراعت کوکنار است و از آن مهمتر این که طالبان را تمویل نمی کند.

بازگشایی معبر سرحدی میان افغانستان و پاکستان موجب تقویت تجارت میشود

بازگشایی معبر سرحدی میان افغانستان و پاکستان موجب تقویت تجارت میشود

رهبران تجاری در هر دو طرف مرز منتظر فُرصت های استند که گشایش مجدد معبر مرزی به همراه خواهد داشت.

افغانستان کشمش خانه های سنتی را احیاء می کند

افغانستان کشمش خانه های سنتی را احیاء می کند

وزارت زراعت و گروه های امداد، تمویل هزینه احداث این کشمش خانه های جدید را بر عهده دارند تا حاصلات و عایدات دهاقین را افزایش دهند.

افزایش بی سابقهء‌ حاصلات زیتون در ننگرهار

افزایش بی سابقهء‌ حاصلات زیتون در ننگرهار

به گفتهء مقامات رسمی در سال روان شمسی برداشت حاصلات زیتون به ۱۶۰۰ تن خواهد رسید که عامل آن پشتیبانی و حمایت مالی از سوی دولت افغانستان می باشد.

زنان تجارت پیشه در افغانستان شاهد بلند رفتن فرصت ها استند

زنان تجارت پیشه در افغانستان شاهد بلند رفتن فرصت ها استند

تقویت و استقلال اقتصادی زنان با حمایت تعداد از کوشش های حکومت رو به افزایش است.

در تصاویر: بلند رفتن تولید و عایدات زعفران افغانستان

در تصاویر: بلند رفتن تولید و عایدات زعفران افغانستان

زعفران برای زارعین افغان -- هم مرد و هم زن -- و نیز صادرکنندگان آن به یک محصول سودآورتری تبدیل می شود.

افزایش تولید زعفران در افغانستان همزمان با افزایش تقاضاها

افزایش تولید زعفران در افغانستان همزمان با افزایش تقاضاها

بلند رفتن محبوبیت و هم عایدی حاصل از زعفران افغانستان ثابت می کند که این محصول زراعی رقیب قدرتمند برای زعفران زراعت شده در سمت دیگر مرز در ایران می باشد.

ایران از طریق ترویج بی ثباتی به دنبال تضعیف اقتصاد افغانستان است

ایران از طریق ترویج بی ثباتی به دنبال تضعیف اقتصاد افغانستان است

ناظران می گویند که ایران می خواهد با بی ثباتی امنیتی و اقتصادی افغانستان، افغانستان را به ایران وابسته نماید.

احداث فارم های جدید پرورش ماهی در ننگرهار به هدف خودکفایی بیشتر افغانستان

احداث فارم های جدید پرورش ماهی در ننگرهار به هدف خودکفایی بیشتر افغانستان

هدف از احداث این فارم ها و اجرای پروژه های زیادتر مثل آن بلند بردن تولید داخلی ماهی و خودکفایی است.

وعده کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی جهت شکست دادن تروریسم و تحریک رشد اقتصادی

وعده کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی جهت شکست دادن تروریسم و تحریک رشد اقتصادی

مسئولین می گویند که چلنج های اصلی که ده کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی با آنها مواجه استند افراط گرایی، تروریسم، و قاچاق مواد مخدر است.