آموزش

طالبان در سرپل مکتب های دختران را به پایگاه های نظامی تبدیل کرده اند

طالبان در سرپل مکتب های دختران را به پایگاه های نظامی تبدیل کرده اند

جنگجویان طالبان در ولسوالی کوهستانات و سنچارک ۲۲ مدرسه دختران را بسته کرده و معلمین و شاگردان را تهدید کرده اند.

اردوی افغانستان به شاگردان در هرات امید داده و نیازهای ضروریشان را تامین می کند

اردوی افغانستان به شاگردان در هرات امید داده و نیازهای ضروریشان را تامین می کند

کمک های مالی به فامیل های بی بضاعت و شاگردان کمک می کند تا برای شرکت در مدرسه جذب شوند.

همزمان با بازگشت متعلمین به مکتب ها مقامات هرات مردم را تشویق به ثبت نام کردند

همزمان با بازگشت متعلمین به مکتب ها مقامات هرات مردم را تشویق به ثبت نام کردند

همزمان با ادامه بلند رفتن فرصت ها حکومت افغانستان قدم های را برای تقویت معارف برداشته است. در همین حال، شمار فزاینده ای از مردم طالبان را به «توقف قتل روح تعلیم و تربیه» تشویق می کنند.

قصد قندوز برای احداث ۱۰۰ ساختمان جدید برای مکتب

قصد قندوز برای احداث ۱۰۰ ساختمان جدید برای مکتب

این حرکت به بهبود معارف در منطقه کمک خواهد کرد؛ زیرا بسیاری از متعلمین به خاطر تاسیسات آسیب دیده یا تخریب شده، مجبور به تعلم در فضاهای باز بوده اند.

یک مقام سابق طالبان در ادعایی مضحک می گوید که جنگجویان با محروم کردن دختران از تحصیل از آنان محافظت می کردند

یک مقام سابق طالبان در ادعایی مضحک می گوید که جنگجویان با محروم کردن دختران از تحصیل از آنان محافظت می کردند

علمای دینی و مقامات معارف کشور می گویند که در واقع طالبان از سر جهالت این کار را کرده می خواستند یک نسل از افغان ها را بی سواد و ساده لوح بار بیاورند.

جمع آوری بیش از ۸۰۰۰ کتاب برای کتابخانه عمومی جلال آباد توسط داوطلبان

جمع آوری بیش از ۸۰۰۰ کتاب برای کتابخانه عمومی جلال آباد توسط داوطلبان

این کمپین همچنین برای خرید کتاب های بیشتر برای این کتابخانه حدود ۱۰۰ هزار افغانی (۱۳۲۰ دالر) جمع آوری کرد.

طالبان هزاران دختر ولایت قندوز را از تحصیل محروم کرده اند

طالبان هزاران دختر ولایت قندوز را از تحصیل محروم کرده اند

طالبان بر علاوه محروم کردن دختران از رفتن به مکتب، معلمان خودشان را تعیین کرده اند و حاضری می گیرند و کُتب نظام خود شان را تدریس می کنند.

سفر یک فعال با بایسیکل پیام آموزش را در سراسر افغانستان نشر می دهد

سفر یک فعال با بایسیکل پیام آموزش را در سراسر افغانستان نشر می دهد

ادریس سیاوش با یک کتابخانه کوچک که به عقب بایسیکل اش نصب شده است، قصد دارد تا به همه ولایت ها برود تا پیام سواد آموزی و تحصیل علم و معارف را نشر دهد.

افزایش تمایل عمومی به تحصیل دختران در ولایت پروان

افزایش تمایل عمومی به تحصیل دختران در ولایت پروان

تعداد بیشتر از دختران در مکتب ها ثبت نام کرده اند که دلیل آن عمدتا سرمایه گذاری حکومت افغانستان و شرکای آن در بخش معارف بوده است.

یک مرکز در هرات به زنان فرصت های یادگیری مهارت های تکنالوژی ارائه می کند

یک مرکز در هرات به زنان فرصت های یادگیری مهارت های تکنالوژی ارائه می کند

زنان جوان در هرات با محدودیت های جدی در دسترسی شان به نت کلب روبرو استند تا روی پروژه های تحصیلی شان کار کنند. مرکز بی بی سرای کوشش می کند تا این معضل و سایر معضلات مرتبط با تکنالوژی را که زنان با آن مواجه استند، برطرف نماید.