سلامتی

2017-11-28

ادارهء ولایت کنر برای بهبودی خدمات صحی زنان نرسان و قابله ها را آموزش می دهد

طی دو سال آینده ۴۸ قابله و نرس تعلیم خواهند دید تا در کاهش سطح مرگ و میر مادران و نوزادان در ساحات دوردست کمک شود.

2017-11-28

ادارهء ولایت کنر برای بهبودی خدمات صحی زنان نرسان و قابله ها را آموزش می دهد

طی دو سال آینده ۴۸ قابله و نرس تعلیم خواهند دید تا در کاهش سطح مرگ و میر مادران و نوزادان در ساحات دوردست کمک شود.

2017-10-10

داعش و طالبان مانع تطبیق واکسین پولیو به 200 هزار طفل افغان شده اند

افغانستان در جمله معدود کشورهای جهان به شمار می رود که نتوانسته بیماری پولیو را کاملا ریشه کند که علت اصلی آن ناامنی و مانع شدن شورشیان بوده است.

2017-10-10

داعش و طالبان مانع تطبیق واکسین پولیو به 200 هزار طفل افغان شده اند

افغانستان در جمله معدود کشورهای جهان به شمار می رود که نتوانسته بیماری پولیو را کاملا ریشه کند که علت اصلی آن ناامنی و مانع شدن شورشیان بوده است.

2017-10-03

فعالیت های طالبان 250 هزار نفر را در ارزگان از دسترسی به خدمات صحی محروم کرده است

طالبان در کوشش واضح برای مجبور کردن حکومت به پرداخت باج تمام مراکز صحی در این ولایت غیر از پنج مرکز را تعطیل کردند.

2017-10-03

فعالیت های طالبان 250 هزار نفر را در ارزگان از دسترسی به خدمات صحی محروم کرده است

طالبان در کوشش واضح برای مجبور کردن حکومت به پرداخت باج تمام مراکز صحی در این ولایت غیر از پنج مرکز را تعطیل کردند.

2017-08-24

حمایه عمومی از کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان

قریب به 10 میلیون طفل افغان طی یک کمپاین سه روزه در ماه اسد در برابر فلج اطفال واکسینه شدند.

2017-08-24

حمایه عمومی از کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان

قریب به 10 میلیون طفل افغان طی یک کمپاین سه روزه در ماه اسد در برابر فلج اطفال واکسینه شدند.

2017-07-25

ستیزه جویان مانع کوشش ها جهت مبارزه با اچ آی وی یا ایدز در میان افغان ها می شوند

ستیزه جویی کلان ترین مانع در مسیر مراقبت های صحی در افغانستان و هم در مقابل کوشش های پاکستان جهت کمک به مریضان افغان مبتلا به اچ آی وی/ایدز می باشد.

2017-07-25

ستیزه جویان مانع کوشش ها جهت مبارزه با اچ آی وی یا ایدز در میان افغان ها می شوند

ستیزه جویی کلان ترین مانع در مسیر مراقبت های صحی در افغانستان و هم در مقابل کوشش های پاکستان جهت کمک به مریضان افغان مبتلا به اچ آی وی/ایدز می باشد.

2017-04-19

قدرت بخشی به زنان جهت خدمات صحی بهتر در افغانستان

زنان مصروف تعلیم دیدن جهت نرس یا قابله شدن استند و این به کمک می کند حل معضل کمبود کارکنان صحی زن در افغانستان کمک خواهد کرد.

2017-04-19

قدرت بخشی به زنان جهت خدمات صحی بهتر در افغانستان

زنان مصروف تعلیم دیدن جهت نرس یا قابله شدن استند و این به کمک می کند حل معضل کمبود کارکنان صحی زن در افغانستان کمک خواهد کرد.

2017-02-17

پاکستان افغان های مبتلا به ویروس اچ آی وی را تداوی می کند

پاکستان همچنان قصد دارد افغان ها را در رابطه با تسری و تداوی اچ آی وی تعلیم دهد تا از قبح آن بکاهد و مردم را به اجرای تست تشویق کند.

2017-02-17

پاکستان افغان های مبتلا به ویروس اچ آی وی را تداوی می کند

پاکستان همچنان قصد دارد افغان ها را در رابطه با تسری و تداوی اچ آی وی تعلیم دهد تا از قبح آن بکاهد و مردم را به اجرای تست تشویق کند.