سلامتی

تجارت مواد مخدر توسط طالبان موجب بلند رفتن رقم معتادین در ننگرهار می شود

فقدان امکانات محلی تداوی و صحی باعث شده است که حکومت ولایت، معتادین را برای تداوی به کابل انتقال دهد.

در حالی که طالبان جنگجویان زخمی شان را رها می کنند، نیروهای افغان خدمات صحی مجانی دریافت می کنند

بسیاری از عساکر افغان و خانواده های آنها از خدمات صحی مجانی بهره مند شده اند، در حالیکه جنگجویان سابق طالبان می گویند که رهبران شان چنین حمایت به آنها ارائه نمی دهند.

باشنده گان کابل به دلیل کاهش دما و کیفیت هوا احساس خفگی می کنند

جدول شاخص های کیفیت هوا در بیشتر مواقع بیش از ۳۰۰ است،‌ در حالی که در شب هنگام می تواند به بالای ۶۰۰ برسد. به گفته سازمان بهداشت جهانی، هر شاخص که زیادتر از ۱۰۰ باشد ناسالم در نظر گرفته می شود.

جنگجویان و متعصبان مذهبی مانع از ریشه کن شدن فلج اطفال در پاکستان و افغانستان می شوند

مقامات حکومتی و عالمان مذهبی در هر دوی سوی سرحدات مصروف تلاش برای مقابله با تبلیغات ضد واکسیناسیون و پایان دادن به این بیماری قابل پیشگیری استند.

همکاری دوجانبه، به داکتران افغان فُرصت دریافت کمک از پاکستان را میدهد

تلاش های کنونی بخش از سلسله کمک ها و پروژه های انکشافی ۵۰۰ میلیون دالری ایست که در سال ۲۰۰۷ تحت پروگرام کمک تخنیکی پاکستان آغاز شد.

در سال گذشته هفت هزار تن از باشنده گان هلمند اندام مصنوعی بدن دریافت کردند

مقامات و دریافت کننده گان اندام مصنوعی می گویند که کمیته بین المللی صلیب سرخ خدمات حیاتی را به صورت رایگان به قربانیان جنگ افغانستان ارائه می دهد.

ثبت موارد جدید ابتلا به پولیو در هلمند در پی کمپاین ضد واکسیناسیون طالبان

از وقتی که طالبان در ماه ثور کمپاین واکسیناسیون خانه به خانه پولیو را متوقف کردند با نوزده مورد ابتلا به این بیماری در شش ولایت رو به رو شده اند.

بسته شدن مراکز صحی در زابل از سوی طالبان باعث مشکلات به مردم محل شده است

مقامات ولایت زابل می گویند که طالبان در حدود ۳۹ مرکز صحی را در سرتاسر این ولایت بسته کرده و در نتیجه بیشتر از ۶۵ هزار نفر از باشنده های محل را از دسترسی به خدمات صحی ضروری محروم کرده اند.

افزایش امیدها برای ریشه کنی پولیو در نتیجه کوشش های هماهنگ در مرز افغانستان و پاکستان

تیم های واکسیناسیون هر دو کشور در نقاط ترانزیتی معابر مرزی تورخم، خرلاچی، غلام خان، و چمان با یکدیگر ملاقات کرده و معلومات شان را درباره واکسیناسیون و ثبت نام اطفال مبادله کردند.

آسوده خاطری مریضان افغان در پی تصمیم پاکستان برای تسهیل محدودیت های صدور ویزه

تسهیل دسترسی مریضان افغان به امکان سفر و عبور از مرز جهت تداوی موجب شده است تا بتوانند سر وقت به نوبت معاینات خود برسند و از مراقبت های صحی بسیار ضروری خود فایده مند شوند.