http://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/human_rights?page=1

حقوق بشر

شکنجه نوجوان افغان در ایران، باعث برانگیختن عصبانیت و محکومیت شد

شکنجه نوجوان افغان در ایران، باعث برانگیختن عصبانیت و محکومیت شد

این حادثه به دنبال اقدامات خشونت آمیز دیگری علیه پناهندگان افغان در ایران رخ داده است، از جمله منع کردن افغان ها از حضور در مراسم مذهبی به دلیل اینکه آنها «مریض و پلید هستند».

مردم ملکی می گویند استفاده طالبان از سپر انسانی ضعف و بی رحمی شان را نشان می دهد

مردم ملکی می گویند استفاده طالبان از سپر انسانی ضعف و بی رحمی شان را نشان می دهد

مقامات و باشنده های محلی می گویند که طالبان برای محافظت از جان خود در برابر نیروهای افغان و بین المللی در خانه های مردم ملکی پناه می گیرند.

طالبان به بهانه خشکسالی درخواست کمک های «بشری» کرده اند

طالبان به بهانه خشکسالی درخواست کمک های «بشری» کرده اند

درخواست کمک از سازمان های بشری و امدادرسانی خارجی برای حمایت از ساحات دچار خشکسالی افغانستان یک پلان طالبان برای بدست آوردن پول است.

شماره تلیفون رایگان آواز افغانستان در یک تماس تلیفونی معلومات و امدادرسانی می کند

شماره تلیفون رایگان آواز افغانستان در یک تماس تلیفونی معلومات و امدادرسانی می کند

افغان ها می توانند با گرفتن شماره تلیفون ۴۱۰ فوریت های بشری را گزارش داده، درخواست امداد کنند، و یا معلومات حساس و مهم را درباره جنگ و یا بلایای طبیعی دریافت نمایند.

موسسهء حمایت از اطفال پس از حملهء داعش به دفتر آن در جلال آباد فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرد

موسسهء حمایت از اطفال پس از حملهء داعش به دفتر آن در جلال آباد فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرد

قبل از اینکه نیروهای امنیتی افغانستان به این تهاجم خاتمه دهند، مهاجمان حد اقل سه نفر را کشتند و ۲۴ نفر را زخمی کردند.

افغان های استخدام شده توسط ایران برای جنگ سوریه با وعده های دروغین روبرو اند

افغان های استخدام شده توسط ایران برای جنگ سوریه با وعده های دروغین روبرو اند

ناظران هشدار می دهند رژیم ایران که قادر به تامین رفاه اقتصادی برای شهروندان خودش نیست، برای افغان ها نیز امکانات زندگی را تامین کرده نمی تواند.

ایران اطفال افغان را لت و کوب نموده، وادار به کار شاقه می کند و سپس آنها را جبراْ به افغانستان می فرستند

ایران اطفال افغان را لت و کوب نموده، وادار به کار شاقه می کند و سپس آنها را جبراْ به افغانستان می فرستند

طی ماه های سنبله و میزان سال روان،‌ ایران ۱۳۱۶ طفل افغان را بر خلاف قوانین و معاهده های بین المللی مورد آزار و اذیت قرار داده و آنها را دوباره به افغانستان فرستاده اند.

تقبیح نمودن ایران توسط افغانستان در پیوند با استخدام اطفال برای جنگیدن در سوریه

تقبیح نمودن ایران توسط افغانستان در پیوند با استخدام اطفال برای جنگیدن در سوریه

شواهد نشان می دهند که ایران پناهندگان افغان حتی 14 ساله را به خط مقدم جنگ اعزام می کند.

عراق از اطفال ستیزه جویان داعش مراقبت می کند

عراق از اطفال ستیزه جویان داعش مراقبت می کند

معضل نعیین هویت، ارائه تسهیلات، و عودت دادن اطفال رها شده یا یتیم شده ستیزه جویان خارجی داعش بر دوش عراق قرار گرفته است.

دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل خواستار برقراری صلح و بلند رفتن کمک های بشردوستانه شد

دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل خواستار برقراری صلح و بلند رفتن کمک های بشردوستانه شد

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از یک کمپ بیجاشدگان بازدید کرد و درباره ضرورت یک راه حل سیاسی جهت معضل جنگ در افغانستان صحبت کرد.

1