سیاست

طالبان خواستار مذاکرهء مستقیم با ایالات متحده بر سر جنگ افغانستان شدند

حکومت افغانستان گفته است که «همه درها برای مذاکرات صلح باز می باشند» و خواستار یک پروسه صلح منطقوی به رهبری افغانستان شده است.

اعضای پارلمان افغانستان می گویند روسیه تلاش دارد تا به تنش های قومی در سیاست افغانستان دامن بزند

به گفتهء یک نماینده ولایت بلخ در پارلمان، اظهارات مقامات روسیه با هدف ایجاد بی ثباتی در افغانستان «به شدت نگران کننده» استند.

اوج انتقادات از محقق پس از گفته های او در ستایش از استخدام افغان ها برای جنگ سوریه توسط ایران

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد حمایت محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییهء افغانستان از افغان های اشتراک کننده در جنگ سوریه در تضاد کامل با سیاست خارجی افغانستان قرار دارد.

علائم جدید جدیت افغانستان در مبارزه با فساد

در قدم اول جهت در پیش گرفتن کولتور شفافیت دولت افغانستان وظیفه یک وزیر را در رابطه با اتهامات فساد معلق کرد.