امنیت

2017-10-16

یک گروه انشعابی طالبان می گوید که ایران به طالبان اسلحه و پول می دهد

ملا منان نیازی، معاون یک گروهء انشعابی طالبان تحت رهبری ملا محمد رسول می گوید که ایران سابقه طولانی در تمویل و تسلیح طالبان دارد.

2017-10-16

یک گروه انشعابی طالبان می گوید که ایران به طالبان اسلحه و پول می دهد

ملا منان نیازی، معاون یک گروهء انشعابی طالبان تحت رهبری ملا محمد رسول می گوید که ایران سابقه طولانی در تمویل و تسلیح طالبان دارد.

2017-10-13

کشته شدن 20 جنگجوی داعش در حمله هوایی در کنر

یک حمله هوایی قوای ائتلاف جلسه جنگجویان داعش در ولسوالی سوکی را آماج قرار داده و حداقل یک قوماندان ارشد آنها شامل کشته شده گان است.

2017-10-13

کشته شدن 20 جنگجوی داعش در حمله هوایی در کنر

یک حمله هوایی قوای ائتلاف جلسه جنگجویان داعش در ولسوالی سوکی را آماج قرار داده و حداقل یک قوماندان ارشد آنها شامل کشته شده گان است.

2017-10-12

مقامات افغان از بلند رفتن روحیهء نیرو های افغان خبر میدهند

مقامات میگویند که روحیهء نیرو های افغان از هر وقت دیگر قویتر شده و گروه های مسلح مخالف به جز از پیوستن به پروسهء صلح چارهء دیگر ندارند.

2017-10-12

مقامات افغان از بلند رفتن روحیهء نیرو های افغان خبر میدهند

مقامات میگویند که روحیهء نیرو های افغان از هر وقت دیگر قویتر شده و گروه های مسلح مخالف به جز از پیوستن به پروسهء صلح چارهء دیگر ندارند.

2017-10-12

اردوی پاکستان یک فامیل امریکای شمالی را که توسط طالبان افغان اختطاف شده بودند، آزاد کرد

کیتلن کلمن و جاشوا بویل در سال 2012 وقتی در افغانستان مصروف طبیعت گردی بودند، توسط طالبان اختطاف شدند و در یک ویدئو در ماه قوس سال قبل ظاهر شده و آزادی خود را تقاضا کرده بودند.

2017-10-12

اردوی پاکستان یک فامیل امریکای شمالی را که توسط طالبان افغان اختطاف شده بودند، آزاد کرد

کیتلن کلمن و جاشوا بویل در سال 2012 وقتی در افغانستان مصروف طبیعت گردی بودند، توسط طالبان اختطاف شدند و در یک ویدئو در ماه قوس سال قبل ظاهر شده و آزادی خود را تقاضا کرده بودند.

2017-10-11

رهبران جداشدهء طالبان: «ما فریب خورده بودیم»

طی چند هفتهء گذشته کم از کم 14 عضو طالبان در ولایت های جوزجان، بدخشان، و کنر خودشان را به حکومت تسلیم کردند و به پروسه صلح پیوسته اند.

2017-10-11

رهبران جداشدهء طالبان: «ما فریب خورده بودیم»

طی چند هفتهء گذشته کم از کم 14 عضو طالبان در ولایت های جوزجان، بدخشان، و کنر خودشان را به حکومت تسلیم کردند و به پروسه صلح پیوسته اند.

2017-10-09

استخدام زائرین پاکستانی در گروپ های مزدوران ایرانی

بنا بر یک گزارش استخباراتی بسیاری از زائرین شیعه پاکستانی از ایران به کشورشان بازنمی گردند و این موجب شده نگرانی هایی مبنی بر استخدام آنها جهت جنگیدن در سوریه برای لوای زینبیون ایجاد شود.

2017-10-09

استخدام زائرین پاکستانی در گروپ های مزدوران ایرانی

بنا بر یک گزارش استخباراتی بسیاری از زائرین شیعه پاکستانی از ایران به کشورشان بازنمی گردند و این موجب شده نگرانی هایی مبنی بر استخدام آنها جهت جنگیدن در سوریه برای لوای زینبیون ایجاد شود.

2017-10-06

همزمان با ساخت و ساز جدید در وزیر اکبر خان کابل دارای یک سرک حلقوی جدید خواهد شد

بنا بر اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، انکشاف ساحه امنیتی مزایای بسیار زیاد خواهد داشت.

2017-10-06

همزمان با ساخت و ساز جدید در وزیر اکبر خان کابل دارای یک سرک حلقوی جدید خواهد شد

بنا بر اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، انکشاف ساحه امنیتی مزایای بسیار زیاد خواهد داشت.

2017-10-04

افغانستان پلان دارد افراد ملکی را برای مقابله با طالبان و داعش تعلیم داده و تسلیح کند

وزارت دفاع پلان دارد 20 هزار نفر از مردم ملکی دارای سابقه نظامی را جهت جلوگیری از سقوط ساحات ناامن به دست ستیزه جویان جذب نماید.

2017-10-04

افغانستان پلان دارد افراد ملکی را برای مقابله با طالبان و داعش تعلیم داده و تسلیح کند

وزارت دفاع پلان دارد 20 هزار نفر از مردم ملکی دارای سابقه نظامی را جهت جلوگیری از سقوط ساحات ناامن به دست ستیزه جویان جذب نماید.

2017-09-22

استقبال زنان افغان از ایفای نقش بزرگتر در پروسه صلح

فراخوان ها جهت بلند بردن تعداد زنان فعال در خاتمه بخشیدن به پایان درگیری های چند ده ساله افزایش یافته است.

2017-09-22

استقبال زنان افغان از ایفای نقش بزرگتر در پروسه صلح

فراخوان ها جهت بلند بردن تعداد زنان فعال در خاتمه بخشیدن به پایان درگیری های چند ده ساله افزایش یافته است.

2017-09-21

شدت یافتن عملیات های ضد ستیزه جویی توسط قوای نظامی افغانستان

مقامات می گویند عملیات نظامی قوای افغان در برابر شورشیان مسلح از حالت تدافعی به حالت تعرضی درآمده است.

2017-09-21

شدت یافتن عملیات های ضد ستیزه جویی توسط قوای نظامی افغانستان

مقامات می گویند عملیات نظامی قوای افغان در برابر شورشیان مسلح از حالت تدافعی به حالت تعرضی درآمده است.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | next