امنیت

2017-05-25

بلند رفتن تلفات داعش در افغانستان

عملیات های جاری قوای افغان خواسته ها و آمال این گروپ را در کشور ناکام گذاشته و رهبری شکست خورده آنها تقلا دارد اعضای جدیدی را از میان مردم پیدا نماید.

2017-05-25

بلند رفتن تلفات داعش در افغانستان

عملیات های جاری قوای افغان خواسته ها و آمال این گروپ را در کشور ناکام گذاشته و رهبری شکست خورده آنها تقلا دارد اعضای جدیدی را از میان مردم پیدا نماید.

2017-05-23

شبه نظامیان داعش در ننگرهار با درک حقیقت به پروسه صلح ملحق می شوند

قوماندانان و اعضای سابق گروپ تروریستی داعش می گویند که فعالیت های این گروپ غیراسلامی است و فقط به مردم و دولت افغانستان خسارت می زند.

2017-05-23

شبه نظامیان داعش در ننگرهار با درک حقیقت به پروسه صلح ملحق می شوند

قوماندانان و اعضای سابق گروپ تروریستی داعش می گویند که فعالیت های این گروپ غیراسلامی است و فقط به مردم و دولت افغانستان خسارت می زند.

2017-05-18

مسئولین می گویند: طالبان قادر به مقابله مستقیم با قوای امنیتی افغان نیستند

فعالیت این گروپ شبه نظامی تقلیل پیدا کرده و به اجرای عملیات های انتحاری و حملات چریکی منحصر شده است که دلیل آن ناتوانی آنها در مبارزه با قوای دولتی افغانستان در میدان های نبرد می باشد.

2017-05-18

مسئولین می گویند: طالبان قادر به مقابله مستقیم با قوای امنیتی افغان نیستند

فعالیت این گروپ شبه نظامی تقلیل پیدا کرده و به اجرای عملیات های انتحاری و حملات چریکی منحصر شده است که دلیل آن ناتوانی آنها در مبارزه با قوای دولتی افغانستان در میدان های نبرد می باشد.

2017-05-12

نگرانی مقامات افغانستان و کشورهای آسیای میانه از خاطر حضور طالبان در مرز تاجیکستان

طالبان به سرعت دو ولسوالی را در نزدیکی سرحد تصرف کردند، نگر قوای امنیتی افغانستان بعد از چند روز نبرد شدید کنترل آن مناطق را مجددا در دست گرفتند.

2017-05-12

نگرانی مقامات افغانستان و کشورهای آسیای میانه از خاطر حضور طالبان در مرز تاجیکستان

طالبان به سرعت دو ولسوالی را در نزدیکی سرحد تصرف کردند، نگر قوای امنیتی افغانستان بعد از چند روز نبرد شدید کنترل آن مناطق را مجددا در دست گرفتند.

2017-05-10

بازگشت زندگی به وضعیت عادی در ننگرهار بعد از اخراج داعش

حالا که قوای امنیتی این گروپ تروریستی را از اکثر ساحات این ولایت بیرون رانده اند باشندگان و هم مسوولین عهد می بندند که از مراجعت شبه نظامیان ممانعت به عمل آورند.

2017-05-10

بازگشت زندگی به وضعیت عادی در ننگرهار بعد از اخراج داعش

حالا که قوای امنیتی این گروپ تروریستی را از اکثر ساحات این ولایت بیرون رانده اند باشندگان و هم مسوولین عهد می بندند که از مراجعت شبه نظامیان ممانعت به عمل آورند.

2017-05-09

تشدید اقدامات علیه شبه نظامیان در افغانستان و پاکستان «ثمربخش» بوده است

از اثر این سرکوب امنیتی کدام پناهگاه امن برای شبه نظامیان در دو طرف سرحدات پاکستان با افغانستان نمانده است.

2017-05-09

تشدید اقدامات علیه شبه نظامیان در افغانستان و پاکستان «ثمربخش» بوده است

از اثر این سرکوب امنیتی کدام پناهگاه امن برای شبه نظامیان در دو طرف سرحدات پاکستان با افغانستان نمانده است.

2017-05-03

بر اساس توافق جدید صلح قوماندان امنیه افغانستان طالبان تسلیم شده را امان می دهد

هدف از این استراتیژی جذب جنگجویان سابق طالبان از پاکستان و کمک به خاتمه ستیزه جویی است.

2017-05-03

بر اساس توافق جدید صلح قوماندان امنیه افغانستان طالبان تسلیم شده را امان می دهد

هدف از این استراتیژی جذب جنگجویان سابق طالبان از پاکستان و کمک به خاتمه ستیزه جویی است.

2017-05-02

سخنگوی سابق طالبان شبه نظامیان را به حیث دشمنان اسلام رسوا می کند

احسان الله احسان خود را به قوای امنیتی پاکستان تسلیم کرد و از سایر شبه نظامیان خواست تا از او تبعیت کنند.

2017-05-02

سخنگوی سابق طالبان شبه نظامیان را به حیث دشمنان اسلام رسوا می کند

احسان الله احسان خود را به قوای امنیتی پاکستان تسلیم کرد و از سایر شبه نظامیان خواست تا از او تبعیت کنند.

2017-04-28

مرگ قاری یاسین «ضربه سنگینی» بر شبکه های تروریستی

این رهبر القاعده که در افغانستان به هلاکت رسید، در بمب گذاری هوتل ماریوت در سال 2008 در استانبول و حمله به تیم کریکت سریلانکا در لاهور در سال 2009 مشارکت داشت.

2017-04-28

مرگ قاری یاسین «ضربه سنگینی» بر شبکه های تروریستی

این رهبر القاعده که در افغانستان به هلاکت رسید، در بمب گذاری هوتل ماریوت در سال 2008 در استانبول و حمله به تیم کریکت سریلانکا در لاهور در سال 2009 مشارکت داشت.

2017-04-21

بعد از انفجار بمب ایالات متحده شمارش معکوس برای داعش در افغانستان و پاکستان شروع شده است

تحلیلگران امنیتی پاکستانی از انداختن این بمب بالای مخفیگاه های «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در ساحات دوردست افغانستان استقبال کردند.

2017-04-21

بعد از انفجار بمب ایالات متحده شمارش معکوس برای داعش در افغانستان و پاکستان شروع شده است

تحلیلگران امنیتی پاکستانی از انداختن این بمب بالای مخفیگاه های «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در ساحات دوردست افغانستان استقبال کردند.

1 | 2 | 3 | 4 | next