http://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=11

امنیت

مقامات در پاکستان بعد از اعلان شدن اش بحیث یک 'ولایت' جدید توسط داعش به حالت آماده باش قرارګرفتند

مقامات در پاکستان بعد از اعلان شدن اش بحیث یک 'ولایت' جدید توسط داعش به حالت آماده باش قرارګرفتند

گروه داعش در حالیکه تلاش های تبلیغاتی این گروه بیشتر و بیشتر بر آسیای جنوبی تمرکز دارند به تازه گی مسؤلیت چند حمله را در پاکستان به عهده گرفتند.

سربازان تازه استخدام شده  باعث بلند بردن و تقویت کردن مورال و روحیه نیروی های امنیتی افغان در هرات شده اند

سربازان تازه استخدام شده باعث بلند بردن و تقویت کردن مورال و روحیه نیروی های امنیتی افغان در هرات شده اند

سربازان تازه کار سوگند خورده اند که طالبان و دیگر گروه های تروریستی را نابود خواهند کرد.

مظاهره کننده گان در هرات طالبان را به خاطر سرسپرده گی به رژیم های روسیه و ایران محکوم کردند

مظاهره کننده گان در هرات طالبان را به خاطر سرسپرده گی به رژیم های روسیه و ایران محکوم کردند

خودداری این گروه ستیزه جو از اشتراک کردن در لویه جرگه مشورتی صلح نیز موجب خشم افغان ها شده است.

شوکه شدن گروه های امدادی همزمان با ادامه اقدامات طالبان برای قتل کارکنان امدادی

شوکه شدن گروه های امدادی همزمان با ادامه اقدامات طالبان برای قتل کارکنان امدادی

اوضاع امنیتی موجب کاهش حضور گروه های بین المللی شده و ارايه کمک های حیاتی به آسیب پذیرترین شهروندان کشور را دشوارتر از قبل کرده است.

نیروهای افغان ۷۶ فابریکه مواد مخدر طالبان را در فراه از بین بردند

نیروهای افغان ۷۶ فابریکه مواد مخدر طالبان را در فراه از بین بردند

ناظرین می گویند هر تعداد فابریکه های زیادتر تخریب شوند ماشین جنگی طالبان ضعیفتر می شود.

حمله «کورکورانه» طالبان در ماه رمضان بر یک گروه امدادرسانی در کابل

حمله «کورکورانه» طالبان در ماه رمضان بر یک گروه امدادرسانی در کابل

هدف این حمله نهادی بود که یک برنامه مشارکت مدنی را در حمایت از زنان و سایر گروه های به حاشیه رانده شده اداره می کرد. طالبان گفته است که دلیل این حمله این بود که آن گروه «معاشرت و اختلاط» مردان و زنان را ترویج می کرد.

مهار طالبان در غرب افغانستان در نتیجه عملکرد اردوی محلی

مهار طالبان در غرب افغانستان در نتیجه عملکرد اردوی محلی

ایمن نگه داشتن ساحات بعد از تصفیه آنها از جنگجویان طالبان به دست اردوی ملی افغانستان، از اهداف اصلی اردوی محلی است.

جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار تسلیم شده و عهد کردند تا از حکومت حمایت کنند

جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار تسلیم شده و عهد کردند تا از حکومت حمایت کنند

یک گروه متشکل از ۳۵ جنگجو اسلحه شان را تحمیل مقامات محلی در جلال آباد دادند. این اقدام در راستای پروسه بزرگ تسلیم شدن گروه های کثیر از جنگجویان صورت گرفته است.

درگیری های طالبان و داعش در ننگرهار هزاران نفر را وادار به فرار کرده است

درگیری های طالبان و داعش در ننگرهار هزاران نفر را وادار به فرار کرده است

درگیری ها میان دو گروه ستیزه جوی رقیب در اواسط ماه حمل در ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد آغاز شد و از آن زمان به صورت پراکنده ادامه داشته است.

نیروهای امنیتی جلوی اخاذی طالبان از پروژه های انکشافی در هرات را گرفته اند

نیروهای امنیتی جلوی اخاذی طالبان از پروژه های انکشافی در هرات را گرفته اند

طالبان با تهدید حمله به کارفرمایان و یا حتی کشتن کارگران شاغل در پروژه ها، از کارفرمایان پول اخاذی می کنند.

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Next