امنیت

2017-12-22

طالبان در یک حمله انتحاری مقر پولیس یک ولسوالی در قندهار را هدف قرار دادند

مامورین پولیس اجازه ندادند مهاجم انتحاری طالبان بیشتر به داخل مجتمع به پیش رود و به این ترتیب از کشته شدن افراد زیادی جلوگیری کردند.

2017-12-22

طالبان در یک حمله انتحاری مقر پولیس یک ولسوالی در قندهار را هدف قرار دادند

مامورین پولیس اجازه ندادند مهاجم انتحاری طالبان بیشتر به داخل مجتمع به پیش رود و به این ترتیب از کشته شدن افراد زیادی جلوگیری کردند.

2017-12-21

طالبان با پول های اخاذی شده از مردم سلاح های روسی خریداری میکنند

نیروهای امنیتی پلان دارند تا این ولایت را از شر «گمرک های موقت» گروه های جنگجو خلاص کنند.

2017-12-21

طالبان با پول های اخاذی شده از مردم سلاح های روسی خریداری میکنند

نیروهای امنیتی پلان دارند تا این ولایت را از شر «گمرک های موقت» گروه های جنگجو خلاص کنند.

2017-12-18

واکنش سریع نیروهای امنیتی، حملهء داعش به یک مرکز استخباراتی در کابل را خنثی کرد

به گفتهء مسؤولین و شاهدان عینی، نیروهای پولیس و امنیتی افغانستان سریعاً به محل این حمله در کابل رفته و به سرعت اوضاع را تحت کنترول خود درآورده اند.

2017-12-18

واکنش سریع نیروهای امنیتی، حملهء داعش به یک مرکز استخباراتی در کابل را خنثی کرد

به گفتهء مسؤولین و شاهدان عینی، نیروهای پولیس و امنیتی افغانستان سریعاً به محل این حمله در کابل رفته و به سرعت اوضاع را تحت کنترول خود درآورده اند.

2017-12-14

تجدید حمایت بزرگان قومی و علماء از نیروهای امنیتی افغانستان

در حدود ۲۰۰ عالم دینی و بزرگان قومی حمایت شان را از نیروهای امنیتی در شرق افغانستان اعلان کردند.

2017-12-14

تجدید حمایت بزرگان قومی و علماء از نیروهای امنیتی افغانستان

در حدود ۲۰۰ عالم دینی و بزرگان قومی حمایت شان را از نیروهای امنیتی در شرق افغانستان اعلان کردند.

2017-12-14

عکس ها و ویدیو: افسران زن افغان در هند تعلیم می بینند

این پروگرام تعلیمی بخش از کوشش های اردوی ملی افغانستان جهت افزایش تعداد زنان در نیروهای مسلح می باشد.

2017-12-14

عکس ها و ویدیو: افسران زن افغان در هند تعلیم می بینند

این پروگرام تعلیمی بخش از کوشش های اردوی ملی افغانستان جهت افزایش تعداد زنان در نیروهای مسلح می باشد.

2017-12-13

تجارت غیرقانونی مواد مخدر طالبان در افغانستان ویرانی به بار می آورد

تحلیلگران می گویند که زراعت، پروسس و قاچاق مواد مخدر توسط طالبان باعث ناامنی، ادامهء جنگ و بلند رفتن شمار معتادین افغان به مواد مخدر می گردد.

2017-12-13

تجارت غیرقانونی مواد مخدر طالبان در افغانستان ویرانی به بار می آورد

تحلیلگران می گویند که زراعت، پروسس و قاچاق مواد مخدر توسط طالبان باعث ناامنی، ادامهء جنگ و بلند رفتن شمار معتادین افغان به مواد مخدر می گردد.

2017-12-12

نیرو های افغان در شمال علیه داعش عملیات نظامی آغاز میکنند

در پی نشر گزارش ها در مورد حضور جنگجویان خارجی نو در شمال افغانستان، اردوی افغان آماده می شود تا عملیات را علیه جنگجویان داعش در ولایت های سرپل، فاریاب و جوزجان به راه بیاندازند.

2017-12-12

نیرو های افغان در شمال علیه داعش عملیات نظامی آغاز میکنند

در پی نشر گزارش ها در مورد حضور جنگجویان خارجی نو در شمال افغانستان، اردوی افغان آماده می شود تا عملیات را علیه جنگجویان داعش در ولایت های سرپل، فاریاب و جوزجان به راه بیاندازند.

2017-12-11

گروهی از طالبان با ندامت از خشونت های گذشته در ننگرهار تسلیم شد

اعضای این گروه گفتند بعد از آن که دریافتند اقدامات شان فقط به افغنستان و مردم آن صدمه می رساند، تصمیم گرفتند تا جنگ را متوقف کنند.

2017-12-11

گروهی از طالبان با ندامت از خشونت های گذشته در ننگرهار تسلیم شد

اعضای این گروه گفتند بعد از آن که دریافتند اقدامات شان فقط به افغنستان و مردم آن صدمه می رساند، تصمیم گرفتند تا جنگ را متوقف کنند.

2017-12-07

والی نورستان: ولایت امن و آمادهء سرمایه گذاری است

حافظ عبدالقیوم، والی نورستان گفته است که در این ولایت حتی یک داعشی هم وجود ندارد.

2017-12-07

والی نورستان: ولایت امن و آمادهء سرمایه گذاری است

حافظ عبدالقیوم، والی نورستان گفته است که در این ولایت حتی یک داعشی هم وجود ندارد.

2017-11-30

حکمتیار 'روابط' روسیه و طالبان را تأیید کرد

به گفتهء مقامات افغانستان، حمایت روسیه از طالبان پروسهء صلح افغانستان را تضعیف می کند.

2017-11-30

حکمتیار 'روابط' روسیه و طالبان را تأیید کرد

به گفتهء مقامات افغانستان، حمایت روسیه از طالبان پروسهء صلح افغانستان را تضعیف می کند.