امنیت

باشنده گان هرات از شجاعت و ایثار نیروهای افغان توصیف نمودند

یک باشنده گفت، «مردم باید از این قهرمانان حمایت نمایند چون اینها به خاطر ما خون خویش را می ریزانند.»

نیروهای افغان ۴۰ جنگجوی طالب را در کندهار بازداشت کردند

این گرفتاری ها در حالی صورت گرفتند که نیروهای افغان در سراسر این ولایت به عملیات های خویش شدت بخشیده اند.

بر اثر توقیف تانکر نفتکش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تنش ها در خلیج افزایش یافته است

بعد از آنکه یک هواپیمای بدون سرنشین ایرانی به یک کشتی نیروهای بحری امریکائی در تنگهٔ هورمز هشدار داد، آرتش ایالات متحده آن هواپیما را مورد شلیک قرار داد.

طالبان بالای باشنده گان کندهار برای اینکه از ترک کردن خانه هایشان انکار کردند، حمله کردند

در میان قربانیان بیرحمی این جنگجویان، بزرگسالان و افراد ملکی جوان نیز شامل بودند.

طالبان مراکز صحی را در میدان وردک بستند، هزارها تن را از مراقبت محروم ساختند

در رویداد اخیر به تعقیب تلاش های دیگر طالبان، به تداوی افغانها اجازه داده نمیشود.

جوانان ۱۳ ولایات در هرات گردهم آمدند تا از طالبان بخواهند جنگ را بس کنند

افغانهای جوان میگویند، کاسهٔ صبر شهروندان با جنگ طولانی و ویرانگر، لبریز شده است.

بیش از ۱۵۰۰ باشنده گان افغان در کندهار خواستار صلح و آتش بس فوری شدند

اشتراک کننده گان می گویند، طالبان باید به جنگ شان علیه افغانهای بی گناه پایان داده و مستقیمآ با حکومت مذاکره کنند.

یک قوماندان جنگجوی اسبق در کنر از مبارزه اش بخاطر منافع بیرونی ها اظهار ندامت کرد

چهارده جنگجوی اسبق در ولایت کنر به مقامات تسلیم شدند و از مبارزه شان بخاطر منافع خارجیان اظهار ندامت کردند.

بیرحمی طالبان مایوسی را برای باشنده گان ولایت زابل به بار آورد

این جنگجویان خانه ها را در ولسوالی شاه جوی سوختاندند، دکاکین را چپاول کردند و مردم محلی را که از حکومت حمایت میکنند، توقیف نمودند، و بسیاری را با ناداری رها نمودند.

کشتی های حمله کنندهٔ ایرانی تلاش کردند تا تانکر نفتی بریتانیائی را در تنگهٔ هورمز در توقیف درآورند

این واقعه وحشتناک در میان تنش های داغی بعد از آنکه نیروهای ایرانی یک هواپیمای بدون سرنشین آیالات متحده را در فضای آبهای بین المللی تیرباران کردند و چند تانکر نفتی دیگر را نیز مورد حمله قرار دادند، صورت میگیرد.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | بعدی