http://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=42

امنیت

پاکستان بالغ بر 400 پوسته امنیتی را در مرز با افغانستان اعمار می کند

پاکستان بالغ بر 400 پوسته امنیتی را در مرز با افغانستان اعمار می کند

ناظران می گویند هر دو کشور باید یک مکانیزم مشترک را جهت مبارزه با تروریستان تهیه کنند تا ستیزه جویی در دو سمت مرز خاتمه یابد.

بلند رفتن اعتماد افغان ها به شماره تماس 119 پولیس

بلند رفتن اعتماد افغان ها به شماره تماس 119 پولیس

طی یک سال گذشته در اثر تماس های مردمی پولیس در کابل 2,000 ماین و بسته های منفجره را خنثی کرد.

شعبه خراسان داعش طی یکسال سومین رهبر خود را از دست داد

شعبه خراسان داعش طی یکسال سومین رهبر خود را از دست داد

ابوسید طی یک حمله هوایی در تاریخ 20 سرطان به همراه چندین شبه نظامی در ولایت کنر کشته شد.

افغانستان نگران دخالت های روسیه به سود طالبان است

افغانستان نگران دخالت های روسیه به سود طالبان است

مسئولین می گویند که روسیه طالبان را تمویل و تسلیح می کند و موجب تضعیف کوشش های ضدتروریستی دولت افغانستان می گردد.

عملیات خالد تهاجم طالبان را با شکست مواجه می کند

عملیات خالد تهاجم طالبان را با شکست مواجه می کند

مسئولین می گویند که این عملیات نظامی ضربه مهلکی را بر طالبان وارد آورده و کوشش هایشان جهت تسلط بر ساحات مختلف را ناکام گذاشته است.

اهمیت بسیار زیاد قوای هوایی افغانستان در مبارزه با شبه نظامیان

اهمیت بسیار زیاد قوای هوایی افغانستان در مبارزه با شبه نظامیان

ناظران نظامی می گویند که تجهیزات طالبان و شعبه خراسان داعش جهت مقابله با قوای هوایی افغانستان بسیار ضعیف می باشد.

پاکستان احداث حصار مرزی با افغانستان را شروع می کند

پاکستان احداث حصار مرزی با افغانستان را شروع می کند

هدف از اجرای این پروژه جلوگیری از تحرکات مرزی شبه نظامیان و بهبود امنیت منطقوی است.

قیام باشنده های ولسوالی ازره علیه طالبان

قیام باشنده های ولسوالی ازره علیه طالبان

دولت وعده داده است تا شکست ستیزه جویان از اعضای قیام های ضد طالبان حمایه کند.

قوای افغان غارهای تحت کنترل داعش در تورا بورا را محاصره می کنند

قوای افغان غارهای تحت کنترل داعش در تورا بورا را محاصره می کنند

بعد از این که شبه نظامیان داعش هفته گذشته این ساحه را از کنترل طالبان خارج کردند، قوای افغان به سرعت وارد این ساحه شده و مصمم استند تا بر سر این مجموعه غارها مبارزه کنند.

باشندگان کنر از ستم تروریست ها «به تنگ آمده اند»

باشندگان کنر از ستم تروریست ها «به تنگ آمده اند»

باشندگان از حکومت خواسته اند عملیات ها علیه طالبان، داعش، القاعده، و سایر گروپ های حاضر در این ولایت را تشدید کند.