امنیت

2017-08-30

پاکستان «مسیر ترانزیت تروریست ها» در مرز افغانستان را قطع می کند

گروپ های مثل داعش و طالبان از ولایت ننگرهار و دره رجگال در مجاورت این ولایت در پاکستان، به حیث سکوی اجرای حملات شان در هر دو کشور پاکستان و افغانستان استفاده می کردند.

2017-08-30

پاکستان «مسیر ترانزیت تروریست ها» در مرز افغانستان را قطع می کند

گروپ های مثل داعش و طالبان از ولایت ننگرهار و دره رجگال در مجاورت این ولایت در پاکستان، به حیث سکوی اجرای حملات شان در هر دو کشور پاکستان و افغانستان استفاده می کردند.

2017-08-22

افغان های امیدوار از تعهد جدید ایالات متحده در حفظ قوای نظامی اش در افغانستان استقبال کردند

بعد از آن که ایالات متحده متعهد شد قوای نظامی اش را تا شکست ستیزه جویی در افغانستان حفظ کند اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، خطاب به طالبان گفت: «شما در این جنگ پیروز شده نمی توانید.»

2017-08-22

افغان های امیدوار از تعهد جدید ایالات متحده در حفظ قوای نظامی اش در افغانستان استقبال کردند

بعد از آن که ایالات متحده متعهد شد قوای نظامی اش را تا شکست ستیزه جویی در افغانستان حفظ کند اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، خطاب به طالبان گفت: «شما در این جنگ پیروز شده نمی توانید.»

2017-08-17

فعالیت سکنرها در دروازه های کابل بار دیگر حس امنیت را به وجود آورده است

پولیس اکنون در یکی از دروازه ها که پایتخت را به چهار ولایت متصل می کند، روزانه حدود 1,000 لاری را اسکن می کند.

2017-08-17

فعالیت سکنرها در دروازه های کابل بار دیگر حس امنیت را به وجود آورده است

پولیس اکنون در یکی از دروازه ها که پایتخت را به چهار ولایت متصل می کند، روزانه حدود 1,000 لاری را اسکن می کند.

2017-08-15

پاکستان بالغ بر 400 پوسته امنیتی را در مرز با افغانستان اعمار می کند

ناظران می گویند هر دو کشور باید یک مکانیزم مشترک را جهت مبارزه با تروریستان تهیه کنند تا ستیزه جویی در دو سمت مرز خاتمه یابد.

2017-08-15

پاکستان بالغ بر 400 پوسته امنیتی را در مرز با افغانستان اعمار می کند

ناظران می گویند هر دو کشور باید یک مکانیزم مشترک را جهت مبارزه با تروریستان تهیه کنند تا ستیزه جویی در دو سمت مرز خاتمه یابد.

2017-08-03

بلند رفتن اعتماد افغان ها به شماره تماس 119 پولیس

طی یک سال گذشته در اثر تماس های مردمی پولیس در کابل 2,000 ماین و بسته های منفجره را خنثی کرد.

2017-08-03

بلند رفتن اعتماد افغان ها به شماره تماس 119 پولیس

طی یک سال گذشته در اثر تماس های مردمی پولیس در کابل 2,000 ماین و بسته های منفجره را خنثی کرد.

2017-07-17

شعبه خراسان داعش طی یکسال سومین رهبر خود را از دست داد

ابوسید طی یک حمله هوایی در تاریخ 20 سرطان به همراه چندین شبه نظامی در ولایت کنر کشته شد.

2017-07-17

شعبه خراسان داعش طی یکسال سومین رهبر خود را از دست داد

ابوسید طی یک حمله هوایی در تاریخ 20 سرطان به همراه چندین شبه نظامی در ولایت کنر کشته شد.

2017-07-07

افغانستان نگران دخالت های روسیه به سود طالبان است

مسئولین می گویند که روسیه طالبان را تمویل و تسلیح می کند و موجب تضعیف کوشش های ضدتروریستی دولت افغانستان می گردد.

2017-07-07

افغانستان نگران دخالت های روسیه به سود طالبان است

مسئولین می گویند که روسیه طالبان را تمویل و تسلیح می کند و موجب تضعیف کوشش های ضدتروریستی دولت افغانستان می گردد.

2017-07-06

عملیات خالد تهاجم طالبان را با شکست مواجه می کند

مسئولین می گویند که این عملیات نظامی ضربه مهلکی را بر طالبان وارد آورده و کوشش هایشان جهت تسلط بر ساحات مختلف را ناکام گذاشته است.

2017-07-06

عملیات خالد تهاجم طالبان را با شکست مواجه می کند

مسئولین می گویند که این عملیات نظامی ضربه مهلکی را بر طالبان وارد آورده و کوشش هایشان جهت تسلط بر ساحات مختلف را ناکام گذاشته است.

2017-07-05

اهمیت بسیار زیاد قوای هوایی افغانستان در مبارزه با شبه نظامیان

ناظران نظامی می گویند که تجهیزات طالبان و شعبه خراسان داعش جهت مقابله با قوای هوایی افغانستان بسیار ضعیف می باشد.

2017-07-05

اهمیت بسیار زیاد قوای هوایی افغانستان در مبارزه با شبه نظامیان

ناظران نظامی می گویند که تجهیزات طالبان و شعبه خراسان داعش جهت مقابله با قوای هوایی افغانستان بسیار ضعیف می باشد.

2017-07-03

پاکستان احداث حصار مرزی با افغانستان را شروع می کند

هدف از اجرای این پروژه جلوگیری از تحرکات مرزی شبه نظامیان و بهبود امنیت منطقوی است.

2017-07-03

پاکستان احداث حصار مرزی با افغانستان را شروع می کند

هدف از اجرای این پروژه جلوگیری از تحرکات مرزی شبه نظامیان و بهبود امنیت منطقوی است.