http://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=9

امنیت

نیروهای افغان صدها تن گروگان را که در توقیف غیرقانونی طالبان بودند، نجات دادند

نیروهای افغان صدها تن گروگان را که در توقیف غیرقانونی طالبان بودند، نجات دادند

با اکثریت زندانیانیکه توسط نیروهای افغان در طی چند ماه گذشته نجات یافته اند، از طرف طالبان بدرفتاری بی رحمانه صورت گرفته است، در زیر زمین گرسنه نگهداشته شده و بعضاً بدون محکمه اعدام شده اند.

باشنده گان هلمند از نیروهای امنیتی بخاطر امنیت درجریان رمضان، عید ستایش کردند

باشنده گان هلمند از نیروهای امنیتی بخاطر امنیت درجریان رمضان، عید ستایش کردند

مردم محل می گویند که این وجیبه ی آنها است تا از نیروهای افغان حمایت نموده تا از فعالیت های تروریستی جلوگیری نمایند.

ایالات متحده شواهد بیشتر را که رژیم ایران را در دخالت در حملات بر تانکرها مقصر میداند ارائه نمود.

ایالات متحده شواهد بیشتر را که رژیم ایران را در دخالت در حملات بر تانکرها مقصر میداند ارائه نمود.

همچنان اردوی ایالات متحده در حالی از مستقر کردن ۱۰۰۰ سرباز در شرق میانه خبر میدهد که تهران شمارش معکوس از نقض کردن معاملۀ هسته یی را روی دست گرفته است.

حملات مشکوک ایران بر تانکرهای تیل خطر آشکار برای تجارت جهانی را وانمود می کنند

حملات مشکوک ایران بر تانکرهای تیل خطر آشکار برای تجارت جهانی را وانمود می کنند

جامعه جهانی به نتیجه این حقیقت میرسد که رژیم ایرانی تلاش دارد تا عبور آزاد تجارت از راه مهم تنگه هورموز را مختل کند.

باشنده گان تخار جنگجویان طالب را که در عید حمله کرده بودند متواری ساختند

باشنده گان تخار جنگجویان طالب را که در عید حمله کرده بودند متواری ساختند

یک تعداد جنگجویان طالب با استفاده از غیابت باشنده گان محلی که بخاطر ادا کردن نماز عید رفته بودند تعدادی از قریه ها را تحت تصرف خود در آوردند. به تعقیب آن، یک قیام مردمی آنها را مجبور ساختند تا ساحه را ترک کنند.

تلفات سنگین طالبان در غزنی احساس نورمال را برای باشنده گان متعدد اعاده کرده است

تلفات سنگین طالبان در غزنی احساس نورمال را برای باشنده گان متعدد اعاده کرده است

بعد از آنکه عملیات امنیتی فرماندهان پیشتاز طالبان متعددی را در ولسوالی های ده یک و خواجه عمری نابود کردند، باشنده گان بخاطر بدست آوردن آزادی خود در خوشی به سر می برند.

ادامه درگیری ها بین داعش و طالبان باشنده گان ننگرهار را به ستوه آوردند

ادامه درگیری ها بین داعش و طالبان باشنده گان ننگرهار را به ستوه آوردند

یک باشنده محلی گفت هر دوگروه بی رحمی بی حد را مرتکب شدند، و نه به ماه مقدس رمضان احترام گذاشتند و نه به عید.

بعد از شکست ها در میدان جنگ، طالبان فعالیت شبکه های مخابراتی را در تخار مختل کردند

بعد از شکست ها در میدان جنگ، طالبان فعالیت شبکه های مخابراتی را در تخار مختل کردند

بخاطر تلافی شکست خوردن از نیروهای افغان در ساحه، طالبان خدمات شبکه های مخابراتی را از ۵ بجه بعد از ظهر الی ۵ بجه صبح غیر فعال ساختند.

جنگجویان فاطمیون که خود را به قیافه مهاجرین درآورده تهدید جدی را متوجه افغانستان می سازند

جنگجویان فاطمیون که خود را به قیافه مهاجرین درآورده تهدید جدی را متوجه افغانستان می سازند

رژیم ایرانی به شکل مخفی هر روز یک تعداد جنگجویان فاطمیون که خود را به قیافه مهاجرین درمیاورد را به ولایت هرات می فرستد تا جنگ مذهبی را تحریک کند.

افغان های روستانشین قیمت بی رحمانه جنگ جنگجویان را متحمل میشوند

افغان های روستانشین قیمت بی رحمانه جنگ جنگجویان را متحمل میشوند

شفیق الله ۱۵ ساله گفت، «ما امیدوارهستیم که طالبان بیایند و صلح کنند تااینکه هیچ کس دراین کشورکشته ویا زخمی نشوند.»

Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Next