تروریسم

2018-02-15

رقم بی سابقه مرگ مردم ملکی در افغانستان در سال ۲۰۱۷ در اثر حملات تروریستی

به گفتهء یوناما، سال قبل تلفات مردم ملکی در نتیجه حملات و انفجارهای انتحاری در اثر هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی توسط طالبان و داعش افزایش یافت.

2018-02-15

رقم بی سابقه مرگ مردم ملکی در افغانستان در سال ۲۰۱۷ در اثر حملات تروریستی

به گفتهء یوناما، سال قبل تلفات مردم ملکی در نتیجه حملات و انفجارهای انتحاری در اثر هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی توسط طالبان و داعش افزایش یافت.

2018-02-02

وعده غنی برای گرفتن «تقاص» حملات مرگبار و دستگیری ۱۱ نفر

رئیس جمهور گفت: «مردم فراموش نمی کنند.»

2018-02-02

وعده غنی برای گرفتن «تقاص» حملات مرگبار و دستگیری ۱۱ نفر

رئیس جمهور گفت: «مردم فراموش نمی کنند.»

2018-01-29

کابل 'داغ دیده' پس از حملات پیهم طالبان و داعش

در روزهای اخیر دو حمله حد اقل ۱۱۴ کشته و صد ها زخمی بر جای گذاشت.

2018-01-29

کابل 'داغ دیده' پس از حملات پیهم طالبان و داعش

در روزهای اخیر دو حمله حد اقل ۱۱۴ کشته و صد ها زخمی بر جای گذاشت.

2018-01-26

نیروهای امنیتی افغان طالبان را از جاده های غزنی دور نگهداشته اند

بعد از آنکه باشنده گان محلی به خواست باج دهی از سوی طالبان جواب منفی دادند، این گروه جنگجو اقدام به ایجاد موانع در جاده ها و تهدید مردم به اختطاف و مرگ کرد. اما حالا نیروهای امنیتی این تهدید را برطرف کرده اند.

2018-01-26

نیروهای امنیتی افغان طالبان را از جاده های غزنی دور نگهداشته اند

بعد از آنکه باشنده گان محلی به خواست باج دهی از سوی طالبان جواب منفی دادند، این گروه جنگجو اقدام به ایجاد موانع در جاده ها و تهدید مردم به اختطاف و مرگ کرد. اما حالا نیروهای امنیتی این تهدید را برطرف کرده اند.

2018-01-25

اطفال اختطاف شده جوزجان 'اکنون آماده' اجرای اقدامات تروریستی داعش می باشند

گروهء تروریستی داعش در حدود ۳۰۰ طفل را از خانواده‌ هایشان اختطاف نموده تا آنها را برای انجام حملات تروریستی تعلیم دهند. طبق گزارش ها تقریبا نیم این اطفال تعلیمات شان را تکمیل کرده اند.

2018-01-25

اطفال اختطاف شده جوزجان 'اکنون آماده' اجرای اقدامات تروریستی داعش می باشند

گروهء تروریستی داعش در حدود ۳۰۰ طفل را از خانواده‌ هایشان اختطاف نموده تا آنها را برای انجام حملات تروریستی تعلیم دهند. طبق گزارش ها تقریبا نیم این اطفال تعلیمات شان را تکمیل کرده اند.

2018-01-23

صد ها تن از باشنده گان ارزگان بر ضد طالبان سلاح برداشته اند

در حدود ۵۰۰ نفر از باشنده گان محلی ولایت ارزگان در حمایت از نیروهای افغان و برای محافظت از ساحات شان در برابر جنگجویان طالبان، مسلح شده اند.

2018-01-23

صد ها تن از باشنده گان ارزگان بر ضد طالبان سلاح برداشته اند

در حدود ۵۰۰ نفر از باشنده گان محلی ولایت ارزگان در حمایت از نیروهای افغان و برای محافظت از ساحات شان در برابر جنگجویان طالبان، مسلح شده اند.

2018-01-22

پس از حمله بالای هوتل انترکانتینتال در کابل طالبان 'دشمن بشریت' خوانده شدند

جنگجویان در این کشتار با کارد و اسلحه از یک اتاق به یک اتاق دیگر میرفتند و هرکسی را که می دیدند، می کشتند. طالبان مسؤولیت این حملهء ۱۲ ساعته را بر دوش گرفته است.

2018-01-22

پس از حمله بالای هوتل انترکانتینتال در کابل طالبان 'دشمن بشریت' خوانده شدند

جنگجویان در این کشتار با کارد و اسلحه از یک اتاق به یک اتاق دیگر میرفتند و هرکسی را که می دیدند، می کشتند. طالبان مسؤولیت این حملهء ۱۲ ساعته را بر دوش گرفته است.

2018-01-05

یک انفجار انتحاری با هدف قرار دادن یک مظاهره در کابل، ۱۳ افسر پولیس را کشت

داعش مسؤولیت این حمله را که برای نخستین بار از آغاز سال نو [میلادی] پایتخت را هدف قرار داده، بر دوش گرفته است.

2018-01-05

یک انفجار انتحاری با هدف قرار دادن یک مظاهره در کابل، ۱۳ افسر پولیس را کشت

داعش مسؤولیت این حمله را که برای نخستین بار از آغاز سال نو [میلادی] پایتخت را هدف قرار داده، بر دوش گرفته است.

2018-01-04

حکمتیار ایران را به حمایت از داعش در افغانستان متهم کرد

این قوماندان جنگجوی سابق گفت: «ایران میخواهد همان بازی را که به نام داعش در عراق و سوریه کرد در افغانستان هم بازی کند.»

2018-01-04

حکمتیار ایران را به حمایت از داعش در افغانستان متهم کرد

این قوماندان جنگجوی سابق گفت: «ایران میخواهد همان بازی را که به نام داعش در عراق و سوریه کرد در افغانستان هم بازی کند.»

2018-01-02

طالبان و داعش مسئوول بلند رفتن سطح تلفات ملکی در سال ۲۰۱۷ در افغانستان استند

سال روان یکی از خونین ترین سال های ثبت شده در افغانستان بود و طی آن جنگجویان افراد ملکی را با حملات انتحاری و ماین ها هدف قرار دادند.

2018-01-02

طالبان و داعش مسئوول بلند رفتن سطح تلفات ملکی در سال ۲۰۱۷ در افغانستان استند

سال روان یکی از خونین ترین سال های ثبت شده در افغانستان بود و طی آن جنگجویان افراد ملکی را با حملات انتحاری و ماین ها هدف قرار دادند.