http://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/terrorism?language_switcher=true&page=17

تروریسم

علمای دینی بدنام کردن اسلام توسط شبه نظامیان را محکوم می کنند

علمای دینی بدنام کردن اسلام توسط شبه نظامیان را محکوم می کنند

بیش از 11,000 فرد ملکی به شمول نزدیک 4,000 طفل توسط شبه نظامیان در سال 2016 به قتل رسیدند. علمای اسلام این اقدام آنها را قتل و نه «جهاد» می دانند.

حملات طالبان تفاوت بین حرف و عمل این گروپ را برملا می کند

حملات طالبان تفاوت بین حرف و عمل این گروپ را برملا می کند

مسئولین می گویند که لیست طولانی جنایت های داعش بالای مردم ملکی اعتماد عمومی به قوای امنیتی را بلند برده و مشارکت آنها را تقویت کرده است.

مقابله قوای امنیتی افغانستان با تهدید فزاینده داعش همزمان با ضعیف شدن طالبان

مقابله قوای امنیتی افغانستان با تهدید فزاینده داعش همزمان با ضعیف شدن طالبان

به گفته تحلیلگران، افغانستان بعد از آن که طالبان را در موضع تدافعی قرار داد، حال باید دروازه ها را در روی «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) ببندد.

رکورد بی سابقه تلفات اطفال در جنگ افغانستان در سال 2016

رکورد بی سابقه تلفات اطفال در جنگ افغانستان در سال 2016

بالغ بر 900 طفل سال قبل از اثر جنگ کشته شدند که این نگرانی ها نسبت به افزایش خشونت زیادتر کرده است.

حمله یک مهاجم انتحاری به محکمه عالی افغانستان

حمله یک مهاجم انتحاری به محکمه عالی افغانستان

هنوز کدام گروپ مسئولیت این اقدام را بر دوش نگرفته است. مگر طالبان سابقا این محکمه را هدف گرفته و وعده داده بودند که باز هم به دستگاه عدلیه حمله خواهد کرد.

مسئولین می گویند: افغانستان مصمم به متوقف کردن توسعه یافتن داعش است

مسئولین می گویند: افغانستان مصمم به متوقف کردن توسعه یافتن داعش است

مسئولین می گویند که عملیات های اجرا شده علیه همه گروپ های شبه نظامی به شمول «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) زمستان سال روان دوام خواهند داشت.

القاعده مجادلۀ کلامی علیه داعش را تشدید می کند

القاعده مجادلۀ کلامی علیه داعش را تشدید می کند

همزمان با رقابت شدید القاعده و «دولت اسلامی عراق و شام» بر سر قدرت، تنش ها و اختلافات مابین این دو گروپ بلند رفته است.

طالبان در افغانستان با اختلافات میان رهبرانشان و درگیری های داخلی دیگر مواجه می باشند

طالبان در افغانستان با اختلافات میان رهبرانشان و درگیری های داخلی دیگر مواجه می باشند

ناظران می گویند که طالبان دارند به گرداب اختلافات داخلی خود سقوط می کنند.

پس از شکست دابق داعش رومیه را نشر می دهد

پس از شکست دابق داعش رومیه را نشر می دهد

بعد از این که سقوط یک شهر در سوریه موجب رسوایی «دولت اسلامی عراق و شام» گردید، این گروپ یک مجله جدید را جهت مخفی کردن ناکامی هایش نشر داد.

کارشناسان: سال 2016 شروع زوال داعش بود

کارشناسان: سال 2016 شروع زوال داعش بود

متخصصین به دیارنا می گویند که «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) سال قبل خسارات شدیدی را، خواه از لحاظ مالی و خواه از لحاظ قوای انسانی، متحمل گردید.

قبلی | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | بعدی