تروریسم

2018-01-05

یک انفجار انتحاری با هدف قرار دادن یک مظاهره در کابل، ۱۳ افسر پولیس را کشت

داعش مسؤولیت این حمله را که برای نخستین بار از آغاز سال نو [میلادی] پایتخت را هدف قرار داده، بر دوش گرفته است.

2018-01-05

یک انفجار انتحاری با هدف قرار دادن یک مظاهره در کابل، ۱۳ افسر پولیس را کشت

داعش مسؤولیت این حمله را که برای نخستین بار از آغاز سال نو [میلادی] پایتخت را هدف قرار داده، بر دوش گرفته است.

2018-01-04

حکمتیار ایران را به حمایت از داعش در افغانستان متهم کرد

این قوماندان جنگجوی سابق گفت: «ایران میخواهد همان بازی را که به نام داعش در عراق و سوریه کرد در افغانستان هم بازی کند.»

2018-01-04

حکمتیار ایران را به حمایت از داعش در افغانستان متهم کرد

این قوماندان جنگجوی سابق گفت: «ایران میخواهد همان بازی را که به نام داعش در عراق و سوریه کرد در افغانستان هم بازی کند.»

2018-01-02

طالبان و داعش مسئوول بلند رفتن سطح تلفات ملکی در سال ۲۰۱۷ در افغانستان استند

سال روان یکی از خونین ترین سال های ثبت شده در افغانستان بود و طی آن جنگجویان افراد ملکی را با حملات انتحاری و ماین ها هدف قرار دادند.

2018-01-02

طالبان و داعش مسئوول بلند رفتن سطح تلفات ملکی در سال ۲۰۱۷ در افغانستان استند

سال روان یکی از خونین ترین سال های ثبت شده در افغانستان بود و طی آن جنگجویان افراد ملکی را با حملات انتحاری و ماین ها هدف قرار دادند.

2017-12-25

سقوط «خلافت» داعش در خاورمیانه نابودی این گروه در نقاط دیگر را تسریع کرده است

تحلیلگران می گویند که شکست داعش در عراق و سوریه کار این گروه را در افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی -- در جاییکه نیروهای امنیتی آماده اند تا با هر چالش نو مقابله کنند -- خاتمه خواهد داد.

2017-12-25

سقوط «خلافت» داعش در خاورمیانه نابودی این گروه در نقاط دیگر را تسریع کرده است

تحلیلگران می گویند که شکست داعش در عراق و سوریه کار این گروه را در افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی -- در جاییکه نیروهای امنیتی آماده اند تا با هر چالش نو مقابله کنند -- خاتمه خواهد داد.

2017-12-19

جنگجویان داعش زنان بیوه و دختران جوزجان را وادار به نکاح می کنند

مسوولین و باشنده گان محلی گفته اند که جنگجویان اطفال خوردسال در این ولایت را نیز مجبور می کنند تعلیمات تروریستی ببینند و از جمله به حیث بم گذار انتحاری عمل کنند.

2017-12-19

جنگجویان داعش زنان بیوه و دختران جوزجان را وادار به نکاح می کنند

مسوولین و باشنده گان محلی گفته اند که جنگجویان اطفال خوردسال در این ولایت را نیز مجبور می کنند تعلیمات تروریستی ببینند و از جمله به حیث بم گذار انتحاری عمل کنند.

2017-12-06

گسترش درگیری های داعش و طالبان به لغمان

جنگجویان هر دو طرف در درگیری های روان در ولایت های ننگرهار و لغمان کشته شده اند.

2017-12-06

گسترش درگیری های داعش و طالبان به لغمان

جنگجویان هر دو طرف در درگیری های روان در ولایت های ننگرهار و لغمان کشته شده اند.

2017-12-05

ناظرین: حملات بالای رسانه های افغانستان تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایات است

داعش و طالبان برای سرپوش گذاشتن بر جنایات شان، حمله بر خبرنگاران و رسانه ها را بیشتر کرده اند.

2017-12-05

ناظرین: حملات بالای رسانه های افغانستان تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایات است

داعش و طالبان برای سرپوش گذاشتن بر جنایات شان، حمله بر خبرنگاران و رسانه ها را بیشتر کرده اند.

2017-11-29

گزارش: توسعه داعش در افغانستان در حال تضعیف است

به گفته تحلیلگران، عملیات نظامی و همچنین نبود حمایت مردم از داعش، توسعه این گروه در افغانستان و پاکستان متوقف شده است.

2017-11-29

گزارش: توسعه داعش در افغانستان در حال تضعیف است

به گفته تحلیلگران، عملیات نظامی و همچنین نبود حمایت مردم از داعش، توسعه این گروه در افغانستان و پاکستان متوقف شده است.

2017-11-27

ائتلاف اسلامی وعدهء ریشه کن ساختن تروریزم را داد

افغانستان شامل ۴۱ کشور است که به «جبههء متحد پان اسلامی» علیه افراطی گری خشونت آمیز با هم متحده شده اند.

2017-11-27

ائتلاف اسلامی وعدهء ریشه کن ساختن تروریزم را داد

افغانستان شامل ۴۱ کشور است که به «جبههء متحد پان اسلامی» علیه افراطی گری خشونت آمیز با هم متحده شده اند.

2017-11-23

کارنامهء سیاه طالبان علیه زنان و اطفال در افغانستان و پاکستان

ناظرین می گویند طالبان در دو سمت مرز پیشینه ای طولانی در تجاوز بر زنان و قتل اطفال دارند.

2017-11-23

کارنامهء سیاه طالبان علیه زنان و اطفال در افغانستان و پاکستان

ناظرین می گویند طالبان در دو سمت مرز پیشینه ای طولانی در تجاوز بر زنان و قتل اطفال دارند.