تروریسم

2016-12-20

سفیر ایران تأیید کرد که تهران با طالبان ارتباطاتی دارد

ایران به یک بازی خائنانه دوجانبه پرداخته است: ادعای مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه و همزمان حمایت از جنایات انجام شده در نقاط مختلف افغانستان.

2016-12-20

سفیر ایران تأیید کرد که تهران با طالبان ارتباطاتی دارد

ایران به یک بازی خائنانه دوجانبه پرداخته است: ادعای مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه و همزمان حمایت از جنایات انجام شده در نقاط مختلف افغانستان.

2016-12-19

اافغان ها تیراندازی مرگبار به سوی زنان در قندهار را محکوم کردند

مردان مسلح ناشناس 5 زن و راننده آنها را در آخر هفته گذشته طی یک تیراندازی و گریز از پای درآوردند. زنان اغلب از سوی شبه نظامیان طالبان و دیگر گروپ های شبه نظامی تهدید می شوند.

2016-12-19

اافغان ها تیراندازی مرگبار به سوی زنان در قندهار را محکوم کردند

مردان مسلح ناشناس 5 زن و راننده آنها را در آخر هفته گذشته طی یک تیراندازی و گریز از پای درآوردند. زنان اغلب از سوی شبه نظامیان طالبان و دیگر گروپ های شبه نظامی تهدید می شوند.

2016-12-16

مقامات رسمی می گویند که ایران نقش مخربی را در افغانستان ایفا می کند

شواهد و مدارک موجود به روشنی نشان می دهند که کمک های تسلیحاتی و مالی ایران اجرای حملات طالبان را در سراسر افغانستان میسر می کند.

2016-12-16

مقامات رسمی می گویند که ایران نقش مخربی را در افغانستان ایفا می کند

شواهد و مدارک موجود به روشنی نشان می دهند که کمک های تسلیحاتی و مالی ایران اجرای حملات طالبان را در سراسر افغانستان میسر می کند.

2016-12-15

ادامۀ کشتار مسلمانان در داخل مساجد توسط شبه نظامیان افغان

ستیزه جویان طی دو ماه اخیر به 50 مسجد، بالغ بر 300 مکتب، و بالغ بر 40 مرکز صحی آسیب رسانده اند.

2016-12-15

ادامۀ کشتار مسلمانان در داخل مساجد توسط شبه نظامیان افغان

ستیزه جویان طی دو ماه اخیر به 50 مسجد، بالغ بر 300 مکتب، و بالغ بر 40 مرکز صحی آسیب رسانده اند.

2016-12-12

بحران مالی حاکی از ختم طالبان افغان می باشد

یک دیپلومات ارشد سابق طالبان اخیرا گفت که منابع مالی طالبان با سپری شدن هر روز ضعیف و بحرانی می شود.

2016-12-12

بحران مالی حاکی از ختم طالبان افغان می باشد

یک دیپلومات ارشد سابق طالبان اخیرا گفت که منابع مالی طالبان با سپری شدن هر روز ضعیف و بحرانی می شود.

2016-12-09

حلق آویز کردن یک دانشجو توسط طالبان خشم عمومی را در سر تا سر افغانستان برانگیخت

وقتی که فیض الرحمان جهت ملاقات با فامیلش به طرف منزلش در حرکت بود، طالبان او را به بهانه ای واهی در ملاءعام حلق آویز کردند.

2016-12-09

حلق آویز کردن یک دانشجو توسط طالبان خشم عمومی را در سر تا سر افغانستان برانگیخت

وقتی که فیض الرحمان جهت ملاقات با فامیلش به طرف منزلش در حرکت بود، طالبان او را به بهانه ای واهی در ملاءعام حلق آویز کردند.

2016-12-08

جنایات داعش نشانۀ اهانت این گروپ به اسلام و کالتور افغان است

«دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در افغانستان به نام اسلام دست به جنایت می زند و تعلیمات اسلامی، اخلاق عمومی، و کولتور افغانستان را لگدکوب می کند.

2016-12-08

جنایات داعش نشانۀ اهانت این گروپ به اسلام و کالتور افغان است

«دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در افغانستان به نام اسلام دست به جنایت می زند و تعلیمات اسلامی، اخلاق عمومی، و کولتور افغانستان را لگدکوب می کند.

2016-12-07

افغان ها کوشش می کنند که از طریق تداوی و ورزش از وحشت جنگ خلاص شوند

خشونتی که شبه نظامیان علیه مردم ملکی اعمال کرده اند، آرامش روانی افغان ها را در سر تا سر این کشور مختل کرده است.

2016-12-07

افغان ها کوشش می کنند که از طریق تداوی و ورزش از وحشت جنگ خلاص شوند

خشونتی که شبه نظامیان علیه مردم ملکی اعمال کرده اند، آرامش روانی افغان ها را در سر تا سر این کشور مختل کرده است.

2016-12-06

خشم عمومی از قتل عام افراد ملکی طی حملات انتقام جویانه طالبان

طالبان بعد از دست دادن 29 نفر از اعضای خود در یک حمله ناکام علیه پولیس در جنوب افغانستان 23 فرد ملکی را قتل عام کردند.

2016-12-06

خشم عمومی از قتل عام افراد ملکی طی حملات انتقام جویانه طالبان

طالبان بعد از دست دادن 29 نفر از اعضای خود در یک حمله ناکام علیه پولیس در جنوب افغانستان 23 فرد ملکی را قتل عام کردند.

2016-12-05

بازگشت تقریباً 400,000 آواره افغان از پاکستان

بر اساس تخمین های انجام شده احتمالاً نیم ملیون آواره ثبت نشده هم امسال مراجعت کرده اند.

2016-12-05

بازگشت تقریباً 400,000 آواره افغان از پاکستان

بر اساس تخمین های انجام شده احتمالاً نیم ملیون آواره ثبت نشده هم امسال مراجعت کرده اند.