تروریسم

2016-12-02

خشونت طالبان موجب بیجا شدن تعداد بی سایقۀ نیم ملیون افغان شد

این خشونت ها علی الخصوص طی دو سال قبل و با حملات مداوم طالبان به شهرهای افغانستان افزایش داشته و افراد ملکی بیشتری را آماج قرار داده است.

2016-12-02

خشونت طالبان موجب بیجا شدن تعداد بی سایقۀ نیم ملیون افغان شد

این خشونت ها علی الخصوص طی دو سال قبل و با حملات مداوم طالبان به شهرهای افغانستان افزایش داشته و افراد ملکی بیشتری را آماج قرار داده است.

2016-11-25

حمایه افغانستان از نقش تعلیمی و مشورتی قوای ائتلاف

مقامات دولتی می گویند که قوای ائتلاف به حفظ امنیت و ثبات افغانستان کمک می کند.

2016-11-25

حمایه افغانستان از نقش تعلیمی و مشورتی قوای ائتلاف

مقامات دولتی می گویند که قوای ائتلاف به حفظ امنیت و ثبات افغانستان کمک می کند.

2016-11-23

افغانستان بمب گذاری در مسجد کابل را محکوم می کند

داعش مسئولیت قتل عام بالغ بر 30 فرد ملکی که در یک مسجد به عزاداری اربعین مصروف بودند را بر عهده گرفت.

2016-11-23

افغانستان بمب گذاری در مسجد کابل را محکوم می کند

داعش مسئولیت قتل عام بالغ بر 30 فرد ملکی که در یک مسجد به عزاداری اربعین مصروف بودند را بر عهده گرفت.

2016-11-21

کشته شدن 28 نفر در انفجارهای کابل

حداقل 28 افغان در انفجار دو بمب در کابل در تاریخ 1 قوس کشته شدند.

2016-11-21

کشته شدن 28 نفر در انفجارهای کابل

حداقل 28 افغان در انفجار دو بمب در کابل در تاریخ 1 قوس کشته شدند.

2016-11-18

تعهد دولت و قوای امنیتی افغانستان به اصول اسلامی

تحلیلگران می گویند که شبه نظامیان از اصول اسلامی تخطی کرده و فرهنگ افغان را طرد می کنند.

2016-11-18

تعهد دولت و قوای امنیتی افغانستان به اصول اسلامی

تحلیلگران می گویند که شبه نظامیان از اصول اسلامی تخطی کرده و فرهنگ افغان را طرد می کنند.

2016-11-16

شهروندان افغان داعش را از بابت اختطاف و قتل زارعان محکوم می کنند

داعش اخیرا بیش از 30 چوپان را در ولایت غور قتل عام کرد و به این ترتیب نفرت خود از بشریت را به نمایش گذاشت.

2016-11-16

شهروندان افغان داعش را از بابت اختطاف و قتل زارعان محکوم می کنند

داعش اخیرا بیش از 30 چوپان را در ولایت غور قتل عام کرد و به این ترتیب نفرت خود از بشریت را به نمایش گذاشت.

2016-11-16

سخنرانی البغدادی گواهی بر سقوط شوم داعش است

پیغام جدید ابوبکر البغدادی، رهبر «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش)، این واقعیت را برملا می کند که همزمان با حملات شدید به داعش، او تسلط خود بر این گروپ را از دست داده است.

2016-11-16

سخنرانی البغدادی گواهی بر سقوط شوم داعش است

پیغام جدید ابوبکر البغدادی، رهبر «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش)، این واقعیت را برملا می کند که همزمان با حملات شدید به داعش، او تسلط خود بر این گروپ را از دست داده است.

2016-11-07

ارتباط ایران با دشمنان ادعایی خود در افغانستان

ایران با حمایه، تعلیم، و تمویل گروه های تروریستی مثل طالبان و القاعده نشان داده است که از هیچ گونه خلوص دینی و مذهبی برخوردار نیست.

2016-11-07

ارتباط ایران با دشمنان ادعایی خود در افغانستان

ایران با حمایه، تعلیم، و تمویل گروه های تروریستی مثل طالبان و القاعده نشان داده است که از هیچ گونه خلوص دینی و مذهبی برخوردار نیست.

2016-10-26

مقامات مسئول می گویند که طالبان افغان با بحران مالی رو به رو هستند

کارشناسان می گویند که مرگ ملا اختر منصور، رهبر طالبان، این گروه را در وضعیت بد مالی قرار داده است.

2016-10-26

مقامات مسئول می گویند که طالبان افغان با بحران مالی رو به رو هستند

کارشناسان می گویند که مرگ ملا اختر منصور، رهبر طالبان، این گروه را در وضعیت بد مالی قرار داده است.

2016-10-24

قوای افغان حملۀ طالبان به مجتمع دوستم در فاریاب را خنثی کردند

قوای امنیتی افغانستان یک پلان شبه نظامیان طالبان برای حمله به مجتمع جنرال عبدالرشید دوستم، معاون رئیس جمهوری افغانستان، در ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب را در تاریخ 1 عقرب خنثی کردند.

2016-10-24

قوای افغان حملۀ طالبان به مجتمع دوستم در فاریاب را خنثی کردند

قوای امنیتی افغانستان یک پلان شبه نظامیان طالبان برای حمله به مجتمع جنرال عبدالرشید دوستم، معاون رئیس جمهوری افغانستان، در ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب را در تاریخ 1 عقرب خنثی کردند.