تروریسم

2016-10-18

جنایات طالبان علیه باشندگان قندوز

غیرنظامیان و مقامات دولتی می گویند که شبه نظامیان طالبان غیرنظامیان را شکنجه کرده، خانه هایشان را تصرف نمودند، و فروشگاه هایشان را به آتش کشیدند.

2016-10-18

جنایات طالبان علیه باشندگان قندوز

غیرنظامیان و مقامات دولتی می گویند که شبه نظامیان طالبان غیرنظامیان را شکنجه کرده، خانه هایشان را تصرف نمودند، و فروشگاه هایشان را به آتش کشیدند.

2016-09-22

مقامات می گویند که طالبان جوانان بیگناه افغان را فریب می دهند

علمای دینی هشدار می دهند که قاتلان مردم بیگناه به بهشت نخواهند رفت.

2016-09-22

مقامات می گویند که طالبان جوانان بیگناه افغان را فریب می دهند

علمای دینی هشدار می دهند که قاتلان مردم بیگناه به بهشت نخواهند رفت.

2016-09-16

مقامات رسمی می گویند: طالبان توانایی رویارویی مستقیم با قوای دفاعی و امنیت ملی افغانستان را ندارد

به گفتۀ مقامات رسمی افغانستان حملات طالبان در کابل نشان می دهد که آنها در میدان های جنگ شکست خورده اند.

2016-09-16

مقامات رسمی می گویند: طالبان توانایی رویارویی مستقیم با قوای دفاعی و امنیت ملی افغانستان را ندارد

به گفتۀ مقامات رسمی افغانستان حملات طالبان در کابل نشان می دهد که آنها در میدان های جنگ شکست خورده اند.

2016-09-06

مداخلۀ حزب الله در سوریه موجب بروز بی ثباتی در لبنان می گردد

مبارزۀ این گروه مورد حمایت ایران در کنار رژیم سوریه، گروه های تروریستی و عناصر دیگر را به این لبنان کشانده است.

2016-09-06

مداخلۀ حزب الله در سوریه موجب بروز بی ثباتی در لبنان می گردد

مبارزۀ این گروه مورد حمایت ایران در کنار رژیم سوریه، گروه های تروریستی و عناصر دیگر را به این لبنان کشانده است.

2016-09-02

طالبان مردم ملکی را در ولایت هلمند هدف قرار می دهند

هزاران باشنده ناچار شده اند تا از ترس تبدیل شدن به سپر انسانی خانه و اموالشان را ترک کنند.

2016-09-02

طالبان مردم ملکی را در ولایت هلمند هدف قرار می دهند

هزاران باشنده ناچار شده اند تا از ترس تبدیل شدن به سپر انسانی خانه و اموالشان را ترک کنند.

2016-09-01

ارتش آزادی بخش شیعه ایران خشم منطقه ای را برمی انگیزد

روحانیون می گویند که این قوای تازه متشکل از جنگجویان ایرانی و خارجی، به آتش تنش های فرقه گرایانه در منطقه دامن زده و اختلاف ها را در جوامع عربی تشدید خواهد کرد.

2016-09-01

ارتش آزادی بخش شیعه ایران خشم منطقه ای را برمی انگیزد

روحانیون می گویند که این قوای تازه متشکل از جنگجویان ایرانی و خارجی، به آتش تنش های فرقه گرایانه در منطقه دامن زده و اختلاف ها را در جوامع عربی تشدید خواهد کرد.

2016-08-26

محکومیت گستردۀ حمله به دانشگاه کابل

شبه نظامیان با تصرف محوطۀ یک دانشگاه در کابل، 13 تن را به قتل رسانده و 35 تن را نیز زخمی کردند.

2016-08-26

محکومیت گستردۀ حمله به دانشگاه کابل

شبه نظامیان با تصرف محوطۀ یک دانشگاه در کابل، 13 تن را به قتل رسانده و 35 تن را نیز زخمی کردند.

2016-08-25

مقامات رسمی: ایران از طالبان افغان حمایت و پشتیبانی مالی می کند

هدف ایران از حمایت از طالبان بی ثبات کردن افغانستان و تضعیف تلاش های بین المللی برای صلح است.

2016-08-25

مقامات رسمی: ایران از طالبان افغان حمایت و پشتیبانی مالی می کند

هدف ایران از حمایت از طالبان بی ثبات کردن افغانستان و تضعیف تلاش های بین المللی برای صلح است.

2016-08-19

تحلیلگران می گویند: مداخلۀ ایران آتش جنگ سوریه را برافروخته تر می کند

مداخلۀ ایران در جنگ سوریه درگیری را طولانی تر کرده و تنش هایی را در سراسر منطقه به وجود آورده است.

2016-08-19

تحلیلگران می گویند: مداخلۀ ایران آتش جنگ سوریه را برافروخته تر می کند

مداخلۀ ایران در جنگ سوریه درگیری را طولانی تر کرده و تنش هایی را در سراسر منطقه به وجود آورده است.

2016-08-17

با کشته شدن امیر خراسان حافظ سعید داعش در «بحران» به سر می برد

به گفتۀ ناظران با کشته شدن رهبران داعش در افغانستان یکی پس از دیگری، وفاداران به ابوبکر البغدادی بخت چندانی برای بقا ندارند.

2016-08-17

با کشته شدن امیر خراسان حافظ سعید داعش در «بحران» به سر می برد

به گفتۀ ناظران با کشته شدن رهبران داعش در افغانستان یکی پس از دیگری، وفاداران به ابوبکر البغدادی بخت چندانی برای بقا ندارند.