تروریسم

2016-08-12

داعش بعد از ارتکاب جنایات فجیع در کوت ننگرهار نابود شد

حملات زمینی و هوایی قوای امنیتی و طیاره های افغانستان داعش را از استحکاماتش بیرون راند.

2016-08-12

داعش بعد از ارتکاب جنایات فجیع در کوت ننگرهار نابود شد

حملات زمینی و هوایی قوای امنیتی و طیاره های افغانستان داعش را از استحکاماتش بیرون راند.

2016-08-03

به گفتۀ مقامات افغان پول حاصله از تجارت مواد مخدر تروریسم را تمویل می کند

افغانستان برای قطع ریشۀ تمویل تروریسم به جنگ با استعمال مواد مخدر و قاچاقچیان می رود.

2016-08-03

به گفتۀ مقامات افغان پول حاصله از تجارت مواد مخدر تروریسم را تمویل می کند

افغانستان برای قطع ریشۀ تمویل تروریسم به جنگ با استعمال مواد مخدر و قاچاقچیان می رود.

2016-07-29

قوای افغانستان «ضربۀ سنگینی» را بر پیکرۀ داعش وارد کردند

قوای امنیتی افغانستان کشته شدن یک فرمانده بی رحم داعش موسوم به سعد الاماراتی و حدود 120 شبه نظامی دیگر را تأیید کردند.

2016-07-29

قوای افغانستان «ضربۀ سنگینی» را بر پیکرۀ داعش وارد کردند

قوای امنیتی افغانستان کشته شدن یک فرمانده بی رحم داعش موسوم به سعد الاماراتی و حدود 120 شبه نظامی دیگر را تأیید کردند.

2016-06-29

قزاقستان كنفرانس بين المللی تروريسم برگزار كرد

چهل و يك كشور نمايندگان خود را برای تبادل نظر پيرامون تلاش هماهنگ عليه تروريسم (به اين كنفرانس) فرستاده اند.

2016-06-29

قزاقستان كنفرانس بين المللی تروريسم برگزار كرد

چهل و يك كشور نمايندگان خود را برای تبادل نظر پيرامون تلاش هماهنگ عليه تروريسم (به اين كنفرانس) فرستاده اند.

2016-06-23

تشدید مبارزۀ افغانستان با داعش

کابینۀ افغانستان به تازگی راهبردی را برای مبارزه با این گروه تروریستی به تصویب رساند.

2016-06-23

تشدید مبارزۀ افغانستان با داعش

کابینۀ افغانستان به تازگی راهبردی را برای مبارزه با این گروه تروریستی به تصویب رساند.

2016-06-16

آموزش و تجهیزات بهتر توان ارتش افغانستان در میدان نبرد را افزایش می دهد

به گفتۀ مقامات رسمی، دشمنان صلح نمی توانند در برابر یک ارتش به خوبی آموزش دیده مقاومت کنند.

2016-06-16

آموزش و تجهیزات بهتر توان ارتش افغانستان در میدان نبرد را افزایش می دهد

به گفتۀ مقامات رسمی، دشمنان صلح نمی توانند در برابر یک ارتش به خوبی آموزش دیده مقاومت کنند.

2016-06-13

افغان ها شبه نظامیان را به خاطر ربودن و قتل غیرنظامیان محکوم می کنند

دولت افغانستان اقداماتی را برای محافظت از شهروندان انجام می دهد.

2016-06-13

افغان ها شبه نظامیان را به خاطر ربودن و قتل غیرنظامیان محکوم می کنند

دولت افغانستان اقداماتی را برای محافظت از شهروندان انجام می دهد.