تروریسم

2017-11-21

زن آمریکایی گروگان شده نزد شبکهء حقانی جزئیات تجاوز جنسی و لت و کوب را بیان کرد

او گفت که جنگجویان وابسته با طالبان «خشونت بسیار» داشتند و او، شوهرش، و پسرش را که حالا چهار ساله است لت و کوب می کردند.

2017-11-21

زن آمریکایی گروگان شده نزد شبکهء حقانی جزئیات تجاوز جنسی و لت و کوب را بیان کرد

او گفت که جنگجویان وابسته با طالبان «خشونت بسیار» داشتند و او، شوهرش، و پسرش را که حالا چهار ساله است لت و کوب می کردند.

2017-11-17

حضور داعش در عراق و سوریه به ساحات بسیار اندک محدود شده است

این گروه ۹۵ فیصد از «خلافت» فرامرزی را که در سال ۲۰۱۵ در عراق و سوریه اعلان کرده بود، از دست داده است.

2017-11-17

حضور داعش در عراق و سوریه به ساحات بسیار اندک محدود شده است

این گروه ۹۵ فیصد از «خلافت» فرامرزی را که در سال ۲۰۱۵ در عراق و سوریه اعلان کرده بود، از دست داده است.

2017-11-16

دو برابر شدن کوشش های ریشه کنی کوکنار به رغم ریکارد در تولید آن

بلند رفتن زراعت و تولید کوکنار موجب شده حکومت با جدیت با این معضل مقابله کند.

2017-11-16

دو برابر شدن کوشش های ریشه کنی کوکنار به رغم ریکارد در تولید آن

بلند رفتن زراعت و تولید کوکنار موجب شده حکومت با جدیت با این معضل مقابله کند.

2017-11-16

حملهء انتحاری داعش بر یک گرد همایی سیاسی در کابل

فرد بمب گذار تلاش کرد تا وارد تعمیر شود اما در پوسته امنیتی متوقف گردید و همان جا بم اش را منفجر کرد.

2017-11-16

حملهء انتحاری داعش بر یک گرد همایی سیاسی در کابل

فرد بمب گذار تلاش کرد تا وارد تعمیر شود اما در پوسته امنیتی متوقف گردید و همان جا بم اش را منفجر کرد.

2017-11-06

داعش و طالبان علیه یکدیگر اعلان 'جهاد' کرده اند

رابطه بین این دو گروهء جنگجو اخیرا به شکل فزاینده ای خصمانه شده است.

2017-11-06

داعش و طالبان علیه یکدیگر اعلان 'جهاد' کرده اند

رابطه بین این دو گروهء جنگجو اخیرا به شکل فزاینده ای خصمانه شده است.

2017-11-02

هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در مساجد توسط طالبان و داعش اقدام «غیرانسانی» است

در نُه ماه اول سال ۲۰۱۷ حملات بر مسلمانان شیعه که به مساجد رفته یا در مراسم مذهبی شرکت کرده بودند، به کشته شدن ۲۷۸ فرد ملکی منجر گردیده است.

2017-11-02

هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در مساجد توسط طالبان و داعش اقدام «غیرانسانی» است

در نُه ماه اول سال ۲۰۱۷ حملات بر مسلمانان شیعه که به مساجد رفته یا در مراسم مذهبی شرکت کرده بودند، به کشته شدن ۲۷۸ فرد ملکی منجر گردیده است.

2017-11-02

اسناد جدید نشر شده در رابطه با اُسامه بن لادن روابط القاعده با ایران را آشکار می سازد

توانایی آشکار رهبران ارشد القاعده جهت فعالیت تحت مخافظت ایران صحت ادعاهای مبنی بر این که تهران و اُسامه بن لادن با یکدیگر رابطه داشتند را تقویت می کند.

2017-11-02

اسناد جدید نشر شده در رابطه با اُسامه بن لادن روابط القاعده با ایران را آشکار می سازد

توانایی آشکار رهبران ارشد القاعده جهت فعالیت تحت مخافظت ایران صحت ادعاهای مبنی بر این که تهران و اُسامه بن لادن با یکدیگر رابطه داشتند را تقویت می کند.

2017-10-31

داعش در آستانه شکست زنان را به جنگ فراخوانده است

ناظران می گویند این گروه به حیث آخرین کوشش هایش که نشان دهندهء شکست قطعی آن است، از زنان خواسته تا در سوریه و عراق بجنگند.

2017-10-31

داعش در آستانه شکست زنان را به جنگ فراخوانده است

ناظران می گویند این گروه به حیث آخرین کوشش هایش که نشان دهندهء شکست قطعی آن است، از زنان خواسته تا در سوریه و عراق بجنگند.

2017-10-26

رهبران گروه های جنگجوی افغان به دنبال تأمین «منافع ابزار خارجی» استند

ناظرین می گویند که قوماندانان گروه های جنگجو از جانب بیگانگان یک «کمپاین جنایت» را بر ضد افغان ها راه انداخته اند.

2017-10-26

رهبران گروه های جنگجوی افغان به دنبال تأمین «منافع ابزار خارجی» استند

ناظرین می گویند که قوماندانان گروه های جنگجو از جانب بیگانگان یک «کمپاین جنایت» را بر ضد افغان ها راه انداخته اند.

2017-10-25

درگیری ها میان داعش و طالبان 500 خانواده را در ننگرهار مجبور به فرار کرده اند

در حالیکه خانواده ها تلاش دارند به ساحات امن تر بروند، بسیاری از مردم اموال شخصی شان را بر خر، قاطر، و حتی شانه های خوشان حمل می کنند.

2017-10-25

درگیری ها میان داعش و طالبان 500 خانواده را در ننگرهار مجبور به فرار کرده اند

در حالیکه خانواده ها تلاش دارند به ساحات امن تر بروند، بسیاری از مردم اموال شخصی شان را بر خر، قاطر، و حتی شانه های خوشان حمل می کنند.