تروریسم

2017-10-24

با ازدیاد خشونت ها در افغانستان روسیه حمایت اش را از طالبان افزایش داده است

بر اساس یک منبع امنیتی در غرب افغانستان، طالبان از اسلحه مُدرن که تنها به دسترس نظامی های روسیه می باشد، استفاده می کنند.

2017-10-24

با ازدیاد خشونت ها در افغانستان روسیه حمایت اش را از طالبان افزایش داده است

بر اساس یک منبع امنیتی در غرب افغانستان، طالبان از اسلحه مُدرن که تنها به دسترس نظامی های روسیه می باشد، استفاده می کنند.

2017-10-23

در مسجد کابل که هدف حمله بمب گذار انتحاری داعش قرار گرفت بوی مرگ به مشام می رسد

شیشه های شکسته و گرد و غبار یک قالین سرخ آغشته به خون مردان، زنان، و اطفال نمازگزار را پوشانده است.

2017-10-23

در مسجد کابل که هدف حمله بمب گذار انتحاری داعش قرار گرفت بوی مرگ به مشام می رسد

شیشه های شکسته و گرد و غبار یک قالین سرخ آغشته به خون مردان، زنان، و اطفال نمازگزار را پوشانده است.

2017-10-17

بلند رفتن تلفات در اثر حملهء طالبان بر قوماندانی امنیهء پکتیا

مسئولین می گویند زنان، محصلین، و افراد پولیس شامل قربانیان حملهء استند که مسئولیت آن را طالبان پذیرفته است.

2017-10-17

بلند رفتن تلفات در اثر حملهء طالبان بر قوماندانی امنیهء پکتیا

مسئولین می گویند زنان، محصلین، و افراد پولیس شامل قربانیان حملهء استند که مسئولیت آن را طالبان پذیرفته است.

2017-10-05

تلاش برای ترور یک رهبر طالبان نشان دهنده اختلاف و درگیری های داخلی آنها است

ملا منان نیازی، فرد شماره دو یک گروپ منشعب طالبان به رهبری ملا رسول، گفت که افراد وفادار به ملا هبت الله آخوندزاده سه بمب گذار انتحاری را فرستادند تا او را به قتل برسانند.

2017-10-05

تلاش برای ترور یک رهبر طالبان نشان دهنده اختلاف و درگیری های داخلی آنها است

ملا منان نیازی، فرد شماره دو یک گروپ منشعب طالبان به رهبری ملا رسول، گفت که افراد وفادار به ملا هبت الله آخوندزاده سه بمب گذار انتحاری را فرستادند تا او را به قتل برسانند.

2017-10-02

شهروندان کوشش های شبه نظامیان در جهت ایجاد هرج و مرج در سرحدات پاکستان با افغانستان را محکوم کردند

ناظران می گویند که شبه نظامیان به شدت با روابط برادرانه مابین پاکستان و افغانستان مخالفت می کنند، به نحوی که آنها از کدام اقدام برای تضعیف روابط شان صرف نظر نمی نمایند.

2017-10-02

شهروندان کوشش های شبه نظامیان در جهت ایجاد هرج و مرج در سرحدات پاکستان با افغانستان را محکوم کردند

ناظران می گویند که شبه نظامیان به شدت با روابط برادرانه مابین پاکستان و افغانستان مخالفت می کنند، به نحوی که آنها از کدام اقدام برای تضعیف روابط شان صرف نظر نمی نمایند.

2017-09-29

به رغم سقوط «خلافت» داعش البغدادی بار دیگر ظاهر گردیده

یک نوار صوتی که گفته می شود متعلق به ابوبکر البغدادی، رهبر داعش، است، آخرین کوشش جهت بلند بردن روحیه رو به زوال اعضای داعش همزمان با افزایش تلفات آنها در عراق، سوریه، و افغانستان می باشد.

2017-09-29

به رغم سقوط «خلافت» داعش البغدادی بار دیگر ظاهر گردیده

یک نوار صوتی که گفته می شود متعلق به ابوبکر البغدادی، رهبر داعش، است، آخرین کوشش جهت بلند بردن روحیه رو به زوال اعضای داعش همزمان با افزایش تلفات آنها در عراق، سوریه، و افغانستان می باشد.

2017-09-29

قوای امنیتی بمب گذاران انتحاری در لباس «چوپان» را در خارج مسجد کابل متوقف کردند

مقامات و شاهدان غینی به سلام تایمز گفتند که بمب گذاران انتحاری که به حیث چوپانان لباس پوشیده بودند، کوشش کردند یک مسجد شیعیان را منفجر کنند، مگر قوای امنیتی آنان را در فاصله 140 متری از هدف شان متوقف کردند.

2017-09-29

قوای امنیتی بمب گذاران انتحاری در لباس «چوپان» را در خارج مسجد کابل متوقف کردند

مقامات و شاهدان غینی به سلام تایمز گفتند که بمب گذاران انتحاری که به حیث چوپانان لباس پوشیده بودند، کوشش کردند یک مسجد شیعیان را منفجر کنند، مگر قوای امنیتی آنان را در فاصله 140 متری از هدف شان متوقف کردند.

2017-09-26

همزمان با ادامه آواره سازی های گسترده، افغان ها فعالیت های شبه نظامیان را محکوم می کنند

بنا بر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد از ماه جدی حدود 250 هزار افغان در نتیجه جنگ در داخل کشور بیجا شده اند.

2017-09-26

همزمان با ادامه آواره سازی های گسترده، افغان ها فعالیت های شبه نظامیان را محکوم می کنند

بنا بر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد از ماه جدی حدود 250 هزار افغان در نتیجه جنگ در داخل کشور بیجا شده اند.

2017-09-18

کشته شدن 4 نفر در مارکیت تلفون های موبایل در خوست

یک بم کنترل از دور در یک مارکیت تلفون های موبایل، جایی که مشتریان جهت دانلود موزیک و ویدئو مراجعه می کنند، منفجر شد که در نتیجه چهار نفر کشته و 14 نفر دیگر مجروح شدند.

2017-09-18

کشته شدن 4 نفر در مارکیت تلفون های موبایل در خوست

یک بم کنترل از دور در یک مارکیت تلفون های موبایل، جایی که مشتریان جهت دانلود موزیک و ویدئو مراجعه می کنند، منفجر شد که در نتیجه چهار نفر کشته و 14 نفر دیگر مجروح شدند.