تروریسم

2017-08-01

مقامات می گویند افغان ها باید متحد علیه تروریسم بایستند

مسئولین می گویند در حالی که مردم ملکی متحمل بیشترین تلفات حملات تروریستی می شوند، وحدت افغان ها یگانه راه شکست دادن تروریسم است.

2017-08-01

مقامات می گویند افغان ها باید متحد علیه تروریسم بایستند

مسئولین می گویند در حالی که مردم ملکی متحمل بیشترین تلفات حملات تروریستی می شوند، وحدت افغان ها یگانه راه شکست دادن تروریسم است.

2017-07-31

بعد از حمله داعش بر سفارت عراق در کابل همه دیپلومات ها «سلامت» استند

به گفته مقامات، قوای امنیتی افغانستان کارکنان سفارت را تخلیه کردند و هر چهار فرد مهاجم کشته شدند.

2017-07-31

بعد از حمله داعش بر سفارت عراق در کابل همه دیپلومات ها «سلامت» استند

به گفته مقامات، قوای امنیتی افغانستان کارکنان سفارت را تخلیه کردند و هر چهار فرد مهاجم کشته شدند.

2017-07-26

قوای افغان در مقابل حمله گسترده طالبان به مقر نظامی قندهار «دلاورانه مقاومت» کردند

این نبرد چند ساعته در ولسوالی خاکریز به کشته شدن بالغ بر 80 عضو طالبان و کم از کم 26 عسکر افغان شد.

2017-07-26

قوای افغان در مقابل حمله گسترده طالبان به مقر نظامی قندهار «دلاورانه مقاومت» کردند

این نبرد چند ساعته در ولسوالی خاکریز به کشته شدن بالغ بر 80 عضو طالبان و کم از کم 26 عسکر افغان شد.

2017-07-24

کشته شدن ده ها نفر از اثر حملات طالبان در کابل و غور

یک بمب گذار انتحاری طالبان در پایتخت افغانستان بالای یک بس حمله برد، در حالی که شبه نظامیان طالبان در غور به یک شفاخانه یورش برده و آن را سوختاندند.

2017-07-24

کشته شدن ده ها نفر از اثر حملات طالبان در کابل و غور

یک بمب گذار انتحاری طالبان در پایتخت افغانستان بالای یک بس حمله برد، در حالی که شبه نظامیان طالبان در غور به یک شفاخانه یورش برده و آن را سوختاندند.

2017-07-20

ویدئوی جدید داعش در افغانستان: اعدام اطفال توسط اطفال

این گروپ شبه نظامی که هر روز قلمرو و جنگجویانش را از دست می دهد در یک اقدام مذبوحانه جهت اعمال قدرت در حال تقلیل خود، از اطفال سوءاستفاده می کند.

2017-07-20

ویدئوی جدید داعش در افغانستان: اعدام اطفال توسط اطفال

این گروپ شبه نظامی که هر روز قلمرو و جنگجویانش را از دست می دهد در یک اقدام مذبوحانه جهت اعمال قدرت در حال تقلیل خود، از اطفال سوءاستفاده می کند.

2017-07-19

با کشته شدن رهبران طالبان توسط قوای امنیتی افغانستان طالبان متفرق می شوند

بلند رفتن تلفات طالبان موجب افزایش اختلافات رهبری و درگیری های داخلی طالبان شده که توانایی طالبان در راه اندازی درگیری های مؤثر را تقلیل بخشیده است.

2017-07-19

با کشته شدن رهبران طالبان توسط قوای امنیتی افغانستان طالبان متفرق می شوند

بلند رفتن تلفات طالبان موجب افزایش اختلافات رهبری و درگیری های داخلی طالبان شده که توانایی طالبان در راه اندازی درگیری های مؤثر را تقلیل بخشیده است.

2017-07-14

کشته شدن قوماندان شبه نظامیان افغان مورد حمایه ایران در سوریه

لوای فاطمیون که متشکل از مزدوران شیعه افغان است، همراه با سایر شبه نظامیان مورد حمایه ایران در سوریه و در حمایه از رژیم الاسد مصروف جنگ استند.

2017-07-14

کشته شدن قوماندان شبه نظامیان افغان مورد حمایه ایران در سوریه

لوای فاطمیون که متشکل از مزدوران شیعه افغان است، همراه با سایر شبه نظامیان مورد حمایه ایران در سوریه و در حمایه از رژیم الاسد مصروف جنگ استند.

2017-07-12

«پیروزی تاریخی» بر داعش در عراق با سقوط آخرین مقر آنها

بعد از یک نبرد چند ماهه قوای امنیتی عراق بالاخره داعش را از دومین شهر کلان عراق بیرون راندند و ضربه ای مهلک را بر بدنه به اصطلاح خلافت این گروپ وارد نمودند.

2017-07-12

«پیروزی تاریخی» بر داعش در عراق با سقوط آخرین مقر آنها

بعد از یک نبرد چند ماهه قوای امنیتی عراق بالاخره داعش را از دومین شهر کلان عراق بیرون راندند و ضربه ای مهلک را بر بدنه به اصطلاح خلافت این گروپ وارد نمودند.

2017-07-10

داعش در افغانستان «به طور قطع شکست خواهد خورد»

افغان ها ایدئولوژی «دولت اسلامی» (داعش) رد کرده و می گویند که این ایدئولوژی در کالتور یا جامعه افغان جایی ندارد.

2017-07-10

داعش در افغانستان «به طور قطع شکست خواهد خورد»

افغان ها ایدئولوژی «دولت اسلامی» (داعش) رد کرده و می گویند که این ایدئولوژی در کالتور یا جامعه افغان جایی ندارد.

2017-06-30

میراث داعش در تجاوز و تخریب مساجد و اماکن متبرکه

این گروپ به حرمت اماکن متبرکه تجاوز کرده، مساجد را تخریب کرده، و یک پیغام انحرافی را از تعداد انگشت شمار افراد خود که هنوز باقی مانده اند، نشر داده است.

2017-06-30

میراث داعش در تجاوز و تخریب مساجد و اماکن متبرکه

این گروپ به حرمت اماکن متبرکه تجاوز کرده، مساجد را تخریب کرده، و یک پیغام انحرافی را از تعداد انگشت شمار افراد خود که هنوز باقی مانده اند، نشر داده است.