تروریسم

2017-05-01

مراجعت حکمتیار به عرصه عمومی بعد از 20 سال

رهبر حزب اسلامی از طالبان تقاضا کرد که سلاحشان را زمین گذاشته و به پروسه صلح ملحق شوند.

2017-05-01

مراجعت حکمتیار به عرصه عمومی بعد از 20 سال

رهبر حزب اسلامی از طالبان تقاضا کرد که سلاحشان را زمین گذاشته و به پروسه صلح ملحق شوند.

2017-04-27

افغان های مجروح طالبان را به خاطر نابودی زندگی و رویاهایشان مقصر می دانند

قربانیان انفجارها و ماین گذاری های طالبان درد و رنج از دست دادن اعضای بدنشان را بازگو می کنند.

2017-04-27

افغان های مجروح طالبان را به خاطر نابودی زندگی و رویاهایشان مقصر می دانند

قربانیان انفجارها و ماین گذاری های طالبان درد و رنج از دست دادن اعضای بدنشان را بازگو می کنند.

2017-04-25

داعش پشت آسیب پذیرترین اقشار جامعه مخفی می شود

گروپ «دولت اسلامی عراق و شام» از اطفال و بزرگسالان دچار به تکلیف روانی یا فیزیکی جهت اجرای حملاتش در غرب موصل استفاده می کند.

2017-04-25

داعش پشت آسیب پذیرترین اقشار جامعه مخفی می شود

گروپ «دولت اسلامی عراق و شام» از اطفال و بزرگسالان دچار به تکلیف روانی یا فیزیکی جهت اجرای حملاتش در غرب موصل استفاده می کند.

2017-04-24

خشم مردم افغانستان بعد از حمله طالبان به مقر اردو و استعفای مقام های ارشد

شبه نظامیان طالبان بیش از صد نفر از عساکر افغان را که مصروف اقامه نماز جمعه بودند، در یک مقر در نزدیکی مزار شریف به قتل رساندند.

2017-04-24

خشم مردم افغانستان بعد از حمله طالبان به مقر اردو و استعفای مقام های ارشد

شبه نظامیان طالبان بیش از صد نفر از عساکر افغان را که مصروف اقامه نماز جمعه بودند، در یک مقر در نزدیکی مزار شریف به قتل رساندند.

2017-04-20

داعش پرداخت خونبها به بیوه زنانش را قطع می کند

«دولت اسلامی عراق و شام» دیگر به تعهدش مبنی بر پرداخت خونبها به فامیل های جنگجویان مقتول پایبند نمی ماند.

2017-04-20

داعش پرداخت خونبها به بیوه زنانش را قطع می کند

«دولت اسلامی عراق و شام» دیگر به تعهدش مبنی بر پرداخت خونبها به فامیل های جنگجویان مقتول پایبند نمی ماند.

2017-04-18

جنگجویان داعش از حمایه «خلیفه» دست می کشند

ناظران می گویند که با بلند رفتن بی اعتمادی به رهبری گروپ «دولت اسلامی عراق و شام» شعبه های جدید در صفوف این گروپ ظهور می کنند.

2017-04-18

جنگجویان داعش از حمایه «خلیفه» دست می کشند

ناظران می گویند که با بلند رفتن بی اعتمادی به رهبری گروپ «دولت اسلامی عراق و شام» شعبه های جدید در صفوف این گروپ ظهور می کنند.

2017-04-17

داعش در ولایت ننگرهار در آستانه «نابودی» قرار دارد

مسئولین می گویند که عملیات حمزه که توسط قوای افغان و نیروهای بین المللی اجرا می شود، مورال این گروپ تروریستی را از بین برده است.

2017-04-17

داعش در ولایت ننگرهار در آستانه «نابودی» قرار دارد

مسئولین می گویند که عملیات حمزه که توسط قوای افغان و نیروهای بین المللی اجرا می شود، مورال این گروپ تروریستی را از بین برده است.

2017-03-31

فرار البغدادی از موصل و تنها گذاشتن جنگجویانش

رهبر «دولت اسلامی عراق و شام» در حالی که دفاع گروپش رو به فروپاشی است، این شهر را ترک کرده و جنگجویان خود را که به شدت کلافه شده اند، رها کرده است.

2017-03-31

فرار البغدادی از موصل و تنها گذاشتن جنگجویانش

رهبر «دولت اسلامی عراق و شام» در حالی که دفاع گروپش رو به فروپاشی است، این شهر را ترک کرده و جنگجویان خود را که به شدت کلافه شده اند، رها کرده است.

2017-03-28

شکست داعش در تفرقه افکنی در افغانستان

مسئولین و تحلیلگران می گویند افغان ها از پلان های تروریست ها مطلع می باشند و به آنها اجازه نخواهند داد میان مردم تفرقه بیافکنند.

2017-03-28

شکست داعش در تفرقه افکنی در افغانستان

مسئولین و تحلیلگران می گویند افغان ها از پلان های تروریست ها مطلع می باشند و به آنها اجازه نخواهند داد میان مردم تفرقه بیافکنند.

2017-03-27

ماهان ایر: یک ایرلاین که درگیری های مورد حمایه ایران در خاورمیانه را پشتیبانی می کند

متخصصین می گویند که این ایرلاین با مالکیت خصوصی به حمل و نقل اسلحه و جنگجو به ساحات درگیری در سرتاسر منطقه متهم شده است.

2017-03-27

ماهان ایر: یک ایرلاین که درگیری های مورد حمایه ایران در خاورمیانه را پشتیبانی می کند

متخصصین می گویند که این ایرلاین با مالکیت خصوصی به حمل و نقل اسلحه و جنگجو به ساحات درگیری در سرتاسر منطقه متهم شده است.