سياست

2017-12-01

محقق د سوریې د جګړې لپاره د ایران لخوا د افغانانو د استخدام له ستاینې وروسته له سختو نیوکو سره مخامخ شوی

د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وویل، د افغانستان د اجرائیه ریاست د مرستیال محمد محقق له خوا په سوریه کې د جنګېدونکیو افغانانو ملاتړ 'د افغانستان له بهرنۍ پالیسۍ سره بېخي په تضاد کې دی'.

2017-12-01

محقق د سوریې د جګړې لپاره د ایران لخوا د افغانانو د استخدام له ستاینې وروسته له سختو نیوکو سره مخامخ شوی

د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وویل، د افغانستان د اجرائیه ریاست د مرستیال محمد محقق له خوا په سوریه کې د جنګېدونکیو افغانانو ملاتړ 'د افغانستان له بهرنۍ پالیسۍ سره بېخي په تضاد کې دی'.

2017-02-03

د اداري فساد پر ضد مبارزه کې د افغانستان د جدیتوب نوې نښې

د شفافیت د کلتور د پراخولو په لړ کې په یوه وروستي حرکت کې افغان حکومت د اداري فساد په تور د یوه وزیر دنده وځنډوله.

2017-02-03

د اداري فساد پر ضد مبارزه کې د افغانستان د جدیتوب نوې نښې

د شفافیت د کلتور د پراخولو په لړ کې په یوه وروستي حرکت کې افغان حکومت د اداري فساد په تور د یوه وزیر دنده وځنډوله.