https://afghanistan.asia-news.com/?locale=prs&logo=true
| جنایت و عدالت

مقامات هرات، روابط عمیق طالبان با حلقه های جنایتکار محلی را با جزئیات بیان می کنند

مقامات هرات، روابط عمیق طالبان با حلقه های جنایتکار محلی را با جزئیات بیان می کنند

نظرسنجی

اگر یک توافق صلح صورت بگیرد، چقدر احتمال دارد که جنگجویان ناراض طالبان با داعش بپیوندند؟

خانواده های بغلان بعد از آن که طالبان ماین های کنار سرک را بخاطر فرار کردن از جنگ استفاده کردند، با ویرانی مواجه شدند | امنیت
خانواده های بغلان بعد از آن که طالبان ماین های کنار سرک را بخاطر فرار کردن از جنگ استفاده کردند، با ویرانی مواجه شدند
غنی، ۳ عضو ارشد طالبان را در تبادله آشکار گروگان ها آزاد خواهد کرد | دیپلماسی
غنی، ۳ عضو ارشد طالبان را در تبادله آشکار گروگان ها آزاد خواهد کرد
مقامات افغان وعده سپردند كه داعش را در ننگرهار از بین ببرند | تروریسم
مقامات افغان وعده سپردند كه داعش را در ننگرهار از بین ببرند
خسته از قهرمانان مرد، دختران کدنویس افغان قهرمانان خود شان را می سازند | فناوری
خسته از قهرمانان مرد، دختران کدنویس افغان قهرمانان خود شان را می سازند
نابودی رهبران گروه داعش در افغانستان، این گروه را با گزینه های کمتری روبرو کرده است | امنیت
نابودی رهبران گروه داعش در افغانستان، این گروه را با گزینه های کمتری روبرو کرده است
معتادین سابق، در کارخانه صابون سازی کابل، عاری از مواد مخدر زندگی می کنند | اقتصاد
معتادین سابق، در کارخانه صابون سازی کابل، عاری از مواد مخدر زندگی می کنند
زنان حمایت شده افغان، نقش های رهبری را در حکومت هرات بر عهده گرفته اند | حقوق زنان
زنان حمایت شده افغان، نقش های رهبری را در حکومت هرات بر عهده گرفته اند
باشنده گان دهنه غوری که توسط نیروهای افغان آزاد شده اند، از بی رحمی های سال های طالبان حکایت می کنند | امنیت
باشنده گان دهنه غوری که توسط نیروهای افغان آزاد شده اند، از بی رحمی های سال های طالبان حکایت می کنند
نابودی مداوم رهبران طالبان، این گروه را غیرمنظم ساخته است | امنیت
نابودی مداوم رهبران طالبان، این گروه را غیرمنظم ساخته است

مرکز توجه

شواهد نشان می دهند که، روابط نزدیک بین القاعده و طالبان ادامه دارند
شواهد نشان می دهند که، روابط نزدیک بین القاعده و طالبان ادامه دارند

کشته شدن عاصم عمر، رهبر القاعده همراه با جنگجویان طالب در ولایت هلمند، آخرین مدرکی است که نشان می دهد این دو گروه هنوز هم روابط استراتژیک دارند.

نظرسنجی

اگر یک توافق صلح صورت بگیرد، چقدر احتمال دارد که جنگجویان ناراض طالبان با داعش بپیوندند؟