بایگانی برای

غنی سفر دو روزه اش به پاکستان را با «بدون دوستی چارهٔ نیست»، خلاصه کرد
دیپلماسی

غنی سفر دو روزه اش به پاکستان را با «بدون دوستی چارهٔ نیست»، خلاصه کرد

بازدید غنی ازاسلام آباد امیدواری برای همکاری وپایان جنگ باطالبان را به ارمغان آورد
امنیت

بازدید غنی ازاسلام آباد امیدواری برای همکاری وپایان جنگ باطالبان را به ارمغان آورد

اعتیاد تریاک به زنان و اطفال در کندز ضرر رسانده است
سلامتی

اعتیاد تریاک به زنان و اطفال در کندز ضرر رسانده است

پمپیوگفت ایالات متحده تا دوماه آینده برای موافقه صلح افغانستان امیداور است
دیپلماسی

پمپیوگفت ایالات متحده تا دوماه آینده برای موافقه صلح افغانستان امیداور است

رسانه های افغان بر ادامهٔ کار شان در حالی عهد بستند که طالبان به خاطر تبلیغات ضد جنگجویان به رسانه ها هشدار حملات را دادند
امنیت

رسانه های افغان بر ادامهٔ کار شان در حالی عهد بستند که طالبان به خاطر تبلیغات ضد جنگجویان به رسانه ها هشدار حملات را دادند

تحریم های تازهٔ ایالات متحده بزرگترین رهبر ایران و مقامات عالی رتبهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داد
امنیت

تحریم های تازهٔ ایالات متحده بزرگترین رهبر ایران و مقامات عالی رتبهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داد

اردوی افغان آغاز به بستن پوسته ها کرد، پایگاهای بزرگتررا اعمار می کند
امنیت

اردوی افغان آغاز به بستن پوسته ها کرد، پایگاهای بزرگتررا اعمار می کند

باشنده گان هرات، تهران و مسکو را به پایان بخشیدن حمایت از طالبان و بازی کردن نقش در پروسه صلح، وادار نمودند
امنیت

باشنده گان هرات، تهران و مسکو را به پایان بخشیدن حمایت از طالبان و بازی کردن نقش در پروسه صلح، وادار نمودند

سیاستمداران افغان به منظور تقویت همکاری درکنفرانس درپاکستان اشتراک کردند
امنیت

سیاستمداران افغان به منظور تقویت همکاری درکنفرانس درپاکستان اشتراک کردند

ایران قاچاق کردن دالر امریکائی را از افغانستان افزایش داده است
اقتصاد

ایران قاچاق کردن دالر امریکائی را از افغانستان افزایش داده است

۲۴ عضو گروه داعش و طالبان به نيروهای امنیتی در ننگرهار تسليم شدند
امنیت

۲۴ عضو گروه داعش و طالبان به نيروهای امنیتی در ننگرهار تسليم شدند

نقشه های ساخت دست درمقابل تصاویرماهواره ای: ارتش آمریكا پرواز طیاره بدون سرنشین سقوط داده شده را واضح ساخت
امنیت

نقشه های ساخت دست درمقابل تصاویرماهواره ای: ارتش آمریكا پرواز طیاره بدون سرنشین سقوط داده شده را واضح ساخت

تمرکز سرباز گیری داعش بالای زنان نسل قرن ۲۱ نگرانی برای آینده را نشان میدهد
امنیت

تمرکز سرباز گیری داعش بالای زنان نسل قرن ۲۱ نگرانی برای آینده را نشان میدهد

تئوری های توطئوی شیوع پولیو را در افغانستان تقویت بخشیده است
سلامتی

تئوری های توطئوی شیوع پولیو را در افغانستان تقویت بخشیده است

در حالیکه گفتگو های صلح جریان دارد،‌ رسانهٔ حامی القاعده برای طالبان بازاریابی میکند
رسانه

در حالیکه گفتگو های صلح جریان دارد،‌ رسانهٔ حامی القاعده برای طالبان بازاریابی میکند

توییتر گنج جدیدی از تبلیغات ممنوعه ایرانی را منتشر کرد
امنیت

توییتر گنج جدیدی از تبلیغات ممنوعه ایرانی را منتشر کرد

نیروهای افغان صدها تن گروگان را که در توقیف غیرقانونی طالبان بودند، نجات دادند
امنیت

نیروهای افغان صدها تن گروگان را که در توقیف غیرقانونی طالبان بودند، نجات دادند

ایالات متحده شواهد بیشتر را که رژیم ایران را در دخالت در حملات بر تانکرها مقصر میداند ارائه نمود.
امنیت

ایالات متحده شواهد بیشتر را که رژیم ایران را در دخالت در حملات بر تانکرها مقصر میداند ارائه نمود.

باشنده گان هلمند از نیروهای امنیتی بخاطر امنیت درجریان رمضان، عید ستایش کردند
امنیت

باشنده گان هلمند از نیروهای امنیتی بخاطر امنیت درجریان رمضان، عید ستایش کردند

باشنده گان تخار جنگجویان طالب را که در عید حمله کرده بودند متواری ساختند
امنیت

باشنده گان تخار جنگجویان طالب را که در عید حمله کرده بودند متواری ساختند

حملات مشکوک ایران بر تانکرهای تیل خطر آشکار برای تجارت جهانی را وانمود می کنند
امنیت

حملات مشکوک ایران بر تانکرهای تیل خطر آشکار برای تجارت جهانی را وانمود می کنند

تلفات سنگین طالبان در غزنی احساس نورمال را برای باشنده گان متعدد اعاده کرده است
امنیت

تلفات سنگین طالبان در غزنی احساس نورمال را برای باشنده گان متعدد اعاده کرده است

ادامه درگیری ها بین داعش و طالبان باشنده گان ننگرهار را به ستوه آوردند
امنیت

ادامه درگیری ها بین داعش و طالبان باشنده گان ننگرهار را به ستوه آوردند

بعد از شکست ها در میدان جنگ، طالبان فعالیت شبکه های مخابراتی را در تخار مختل کردند
امنیت

بعد از شکست ها در میدان جنگ، طالبان فعالیت شبکه های مخابراتی را در تخار مختل کردند

جنگجویان فاطمیون که خود را به قیافه مهاجرین درآورده تهدید جدی را متوجه افغانستان می سازند
امنیت

جنگجویان فاطمیون که خود را به قیافه مهاجرین درآورده تهدید جدی را متوجه افغانستان می سازند

دهاقین زعفران در افغانستان با تعزیرات بالای واردات زعفران ایران از قیمت های بلند خوشحال اند
اقتصاد

دهاقین زعفران در افغانستان با تعزیرات بالای واردات زعفران ایران از قیمت های بلند خوشحال اند

افغان های روستانشین قیمت بی رحمانه جنگ جنگجویان را متحمل میشوند
امنیت

افغان های روستانشین قیمت بی رحمانه جنگ جنگجویان را متحمل میشوند

عملیات طالبان موسوم به الفتح در ولایت زابل با مقاومت جدی روبرو شد
امنیت

عملیات طالبان موسوم به الفتح در ولایت زابل با مقاومت جدی روبرو شد

باشنده گان کنر گفتند، جنگ بی پایان طالبان جهاد نیست
دین

باشنده گان کنر گفتند، جنگ بی پایان طالبان جهاد نیست

راکت ساخت ایران در کندهار حمایت دوامدار تهران از طالبان را نشان داد
امنیت

راکت ساخت ایران در کندهار حمایت دوامدار تهران از طالبان را نشان داد

به بانک ایرانی با گمان تمویل کردن دهشت افگنی دستور داده شد تا افغانستان را ترک کند
کسب و کار

به بانک ایرانی با گمان تمویل کردن دهشت افگنی دستور داده شد تا افغانستان را ترک کند

رد آتش بس عید از سوی رهبر طالبان خشم افغان ها را برانگیخت
امنیت

رد آتش بس عید از سوی رهبر طالبان خشم افغان ها را برانگیخت

جنگجویان تسلیم شده طالب در فراه تعهد نمودند که از نیروهای افغان دفاع می کنند
امنیت

جنگجویان تسلیم شده طالب در فراه تعهد نمودند که از نیروهای افغان دفاع می کنند

طالبان اعضای حرکت صلح مردمی را در هلمند توقیف کردند
امنیت

طالبان اعضای حرکت صلح مردمی را در هلمند توقیف کردند

عملیات به اصطلاح بهاری طالبان منجر به صدها تلفات ملکی شد
امنیت

عملیات به اصطلاح بهاری طالبان منجر به صدها تلفات ملکی شد

چندین ماه بعد از فرو ریختګی به اصطلاح خلافت داعش تهدیدات داعش در افغانستان رو به افزایش جلوه میکنند
تروریسم

چندین ماه بعد از فرو ریختګی به اصطلاح خلافت داعش تهدیدات داعش در افغانستان رو به افزایش جلوه میکنند